DƯƠNG HÁNG CAI ĐỒNG VĂN, HÀ GIANG
Thứ tư, 15:30, 24/01/2024 BÁO HÀ GIANG BÁO HÀ GIANG
Khau phja hin slung quảng khóp 4 hoẹn Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn vạ Mèo Vạc. Dú pạng Bắc Hà Giang mai lai ăn lườn vạ tỉ háng cai đạ đảy tẳng có lẩn pác pi dú tỉnh chang thị trấn Đồng Văn, slí slướng lẻ đán slung làn phân làn đét. Háng cai Đồng Văn pắn voỏng lẩn kỷ cái hin thâng tẳm tin phja.
 

 

Búng đin Đồng Văn pửa pày lẻ cúa tổng Đông Quan, châu Nguyên Bình, phủ Tường Yên, slảnh Tuyên Quang. Tẳm tởi ké, pỉ noọng cần Tày, Mông, Hoa, Keo, Lô Lô… đạ dú xạ Đồng Văn. Pi 1887, slấc Fan khửn cắp náp Hà Giang vạ có pền 4 búng dú Đồng Văn, păn hẩư bại thổ ty cần pổn tỉ ngòi chực. Háng cai Đồng Văn đảy có tứ pửa tỉ, tẳng nèm tu lườn cần Việt Nam - Trung Quốc chăn đây. 

Lườn dú tỉ háng cai nẩy pài mùng ngọa chào, pjái hin, pha tôm. Lườn hết tứ pửa nhằng Fan lẻ hết tứ slâu mạy hiển nắm dau mèng mỏt. Cà này, dú tỉ háng cai nẩy nhằng mì quạng 40 ăn lườn tó xẩư quá pác pi. Lườn tẳng hâng tải ết lẻ cúa cống Lương Huy Ngò đảy hết quạng pi 1810 -1820. Chăn bứa lẻ mì kỷ lườn dú tỉ háng cai đạ lỉt lườn cáu sle tẳng lườn mấư 2, 3 thắn chăn táng xáu bại ăn lườn xẩư xảng.

Thâng thứ Bảy dú háng cai nẩy, boong hây xẹ hăn cón pha tu tứng lườn mì đén lồng đeng khoen slung. Tứ bươn 4/2006, Ủy ban nhân dân hoẹn Đồng Văn có lẹ hội cẳm lỉn liểu tỉ háng cai tởi ké khảu vằn 14, 15 lịch hây ăn bươn. Pỉ noọng dú liểp tàng pài khai bại thình cúa mì heng tiểng dú tỉ fuông pện phải lài sli, khèn, thương mèng vạ chiềng sli lượn, mủa khèn, hết thắng cố… Cẳm dú tỉ háng cai mì lai cần thâng dương chồm lỉn liểu

Đồng Văn xằng hết kin tỏn rẳp khéc dương chồm lỉn liểu cải tồng bưởng Sapa. Mòn đây nẩy hưa khéc đảy chiêm dưởng đây mjảc dú búng slung. Cà này, khéc dú nặm mường noỏc tan chải kha dú tỉ háng cai Đồng Văn kỷ vằn nhoòng tỉ chải nòn nhằng sliểu, xằng mì lai cúa kin, cúa dự vạ tỉ lỉn liểu đây.

Háng cai tởi ké Đồng Văn lẻ tỉ thâng lỉn liểu đây dú pạng Bắc đin mường lầu, tỉ nhằng chực đảy lai tảo lỵ, cỏ lẻ vạ dưởng đây cúa pỉ noọng bại dân tộc./.

BÁO HÀ GIANG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC