KON TUM - TỈ DƯƠNG CHỒM CHĂN ĐÂY
Thứ sáu, 12:11, 29/03/2024 VOV TÂY NGUYÊN VOV TÂY NGUYÊN
Slảnh Kon Tum dú pạng Bắc cúa búng đin Tây Nguyên, lẻ búng đông pù quảng dú pạng Tây cúa pàn pù Trường Sơn. Nẩy lẻ slảnh nâng cẳp tải nhỉ dú Tây Nguyên, xáu lai pù pài. Cà này, Kon Tum lẻ tỉ nâng dương chồm chăn đây xáu bại búng nhằng chửc đảy tồng pửa đú vạ mì lai mòn pèng quỷ chang tởi slổng ăn vằn cúa bại dân tộc dú nẩy.
 

 

Tứng slì dú Kon Tum tẻo mì bại mòn đây táng căn: bươn ết lẻ slì co cao su thoóc bâư; bươn slam lẻ slì bjoóc cà phê phông khao khóp pàn pù; bươn 11, 12 lẻ slì bjoóc tha vằn phông lương vạ tó lẻ slì cúa bại lẹ hội táp tởi cúa bại dân tộc pỉ noọng dú nẩy pện: Ba Na, Xơ Đăng, Giẻ Triêng lụ B’râu.

Thâng xáu Kon Tum, pỉ noọng xẹ đảy pây dương chồm lai búng chăn đây dú chang thành phố Kon Tum. Pí Phan Thị Tú Uyên dú thành phố Kon Tum, hẩư chắc:

 “Dú chang thành phố mì bại tỉ dương chồm pện: Tòa giám mục Kon Tum, Nhà thờ Gỗ, cẩu khoen Kon K’lo, bại bản dương chồm pện Kon Jơ Dri, bản Kon K’tu. Tứ cẩu khoen Kon K’lo khửn thâng Nhà thờ Gỗ vạ bại bản tỏn rẳp khéc thâng dương chồm mì chăn lai cần Ba Na. Bại bản nẩy nhằng chửc đảy lai mòn đây pện lườn chạn, bại thình cúa kin, phài lừa tềnh tả Đắk La”.

Pạng xảng bại mòn đây mì lẩn pác pi dú chang thành phố, Kon Tum nhằng mì lai tỉ đây them pện: tàng cáp Đông Dương dú xạ Bờ Y, hoẹn Ngọc Hồi, tỉ nâng tan mì dú nặm mường lầu pửa nâư chạu cáy khăn lẻ tằng slam nặm mường Việt - Lào - Campuchia xày tỉnh nhìn; tu ái tằng tẩư fạ Bờ Y, hoẹn Ngọc Hồi, dú chang tỉ slam coóc piên chái slam nặm mường Việt Nam - Campuchia - Lào; H67 dú hoẹn Sa Thầy, tỉ dú pửa pày cúa bộ đội Tây Nguyên; lụ thủy điện Yaly, tỉ pé nặm quảng thếnh cáp xáu bại thình mạy mác vạ khau pù ăng ắc... Chài Anh Nguyễn Đức Doanh, cần dú thành phố Hồ Chí Minh hẩư chắc:

 “Khảu nẩy mà mì kha tàng dàu dít vạ sloong pạng tàng mì đông mạy slông kheo lướp chăn đây. Thâng Măng Đen lẻ khỏi nắt pây chồm 7 pé, 3 thoong nặm... Khỏi nhằng pây thâng bại bản cúa pỉ noọng dú nẩy nhoòng khỏi nắt chắc bại dưởng đây vạ chắc them mừa bại cỏ lẻ chang tởi slổng ăn vằn cúa pỉ noọng dú nẩy”.

Cà này, dú lai bản cỏn cúa slảnh Kon Tum, pỉ noọng đang slí hết nèm fiểc có tàng hết kin tứ tỏn rẳp khéc thâng dương chồm cáp xáu chướng chắp bại mòn pèng quỷ cúa pỉ noọng. Dú bại bản pện: bản Kon K’tu, xạ Đắk Rơ Wa, thành phố Kon Tum; bản Kon Pring, thị trấn Măng Đen, hoẹn Kon Plông; bản Đắk Răng, hoẹn Ngọc Hồi; bản Kon BRắp Du, hoẹn Kon Rẫy… xày có pền bại hỏm cọn choong, mủa xoang pây chiềng pửa mì khéc mà dương chồm, pỉ noọng nhằng tắm phải dú lườn rông sle pỉ noọng thâng liểu đảy chồm vạ khai bại thình cúa tắm pền. Ngòa nẩy, bản Vi Rơ Ngheo, dú hoẹn Kon Plông đảy chủn pền bản tỏn lẳp khéc thâng dương chồm vạ lẳp khéc thâng tổ, chắc bại mòn đây cúa pỉ noọng cần Xơ Đăng. Áo Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND hoẹn Kon Plông, hẩư chắc:

 “Boong khỏi roọng riểc pỉ noọng hết tẻo bại cỏ lẻ đây pjòi chang tởi slổng ăn vằn. Boong khỏi có pền bại hỏm kỉ lườn xày chay phjắc kheo; bại lườn liệng pết, cáy, mu... Bại thình cúa kin dú nẩy lẻ phjắc mác, pja khuổi dú nẩy vạ liệng pết, cáy sle pỉ noọng thâng bản lẻ đảy kin bại thình cúa hom van dú tỉ fuông”.

Lẻ búng đin mì lai mòn pèng quỷ tẳm lai tởi quá mà xày bại cỏ lẻ chăn đây cúa pỉ noọng bại dân tộc dú nẩy, đảy bân fạ chảo pền bại dưởng khau pù đây mjảc, nhằng chửc đảy bại dưởng tồng pửa đú xáu bại pàn pù luông quảng, lai búng đây chồm, slảnh Kon Tum đang slí vằn cảng mì lai khéc chang nặm mường vạ nặm mường đai xa thâng dương chồm, lỉn liểu./.

VOV TÂY NGUYÊN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC