PIN KHỬN NHỎT PHJA CHIÊU LẦU THI SLẢNH HÀ GIANG
Thứ sáu, 00:00, 05/04/2024 Báo Hà Giang Báo Hà Giang
Dú xạ Hồ Thầu, hoẹn Hoàng Sù Phì, slảnh Hà Giang – slảnh dú hua đin mường chăn đây mjảc xáu lai dưởng khau phja ăng ắc, Chiêu Lầu Thi (nhằng đảy roọng lẻ Kiêu Liều Ti) lẻ nhỏt phja slung tải 2 cúa Hà Giang, đảy ngòi lẻ “ 9 thắn đuây” dú búng đin Hoàng Su Phì (Hà Giang).

Chón phja Chiêu Lầu Thi slung 2.402 xích pỉ xáu nả nặm pé hải, dú tạy phja Tây Côn Lĩnh quá pạng Tây Bắc, lẻ nhỏt phja slung tải 2 dú slảnh Hà Giang. Nhỏt phja Tây Côn Lĩnh slung2.431 xích, slung tải ết.

Rèo slư Nam, “Chiêu Lầu” lẻ 9 khoắc, “Thi” lẻ khỏn hin slung cải. “ 9 thắn đuây” lẻ boỏng tàng khửn phja. Rèo cần ké lẩn tẻo, pửa slấc Fan khảm cheng cháp đin lầu, slưởng khửn chón phja nẩy tẳng búng chiêm ngòi đin tỉ quảng. Đạ cạ pỉ noọng tào hin khay tàng khửn phja. Fan nhằng cạ bại cần Hác slíu hin tứ tin phja khửn thâng nhỏt mì 9 khoắc đuây hin, tứ tỉ dặng 2.300 xích khửn thâng nhỏt slung 2.400 xích. Tỉ nẩy mừa lăng pền tỉ cán bộ cách mạng hết fiểc.

Nhỏt phja Chiêu Lầu Thi ngám nẩy ngám đảy xây ăn nhỏt tắm nâng tồng nhỏt Fansipan. Nhoòng phja slung roỏng lẩc, fiểc au ăn nhỏt sliểm inox khửn nhỏt phja, pỉ noọng dú bản cỏn đạ tối căn ham, béc quá đông ké. Ăn nhỏt nẩy slung tềnh xích nâng, nắc 8 nạo nhỉ vạ mì 3 pạng, tứng pạng quảng tềnh 6 xích. Nhoòng pện, pửa khửn đảy thâng nhỏt phja slung tải 2 chang slảnh, chiêm moóc khao lồng lủng phja, pỉ noọng nhằng đảy chụp ngàu dú nẩy.

Vằn 21/4/ 2021, Đài Cằm phuối Việt Nam (VOV) xày UBND slảnh Hà Giang đạ tẳng Trung tâm phát sóng Quốc gia Chiêu Lầu Thi dú xạ Hồ Thầu, hoẹn Hoàng Su Phì, slảnh Hà Giang. Tứ trạm phát sóng nẩy, tềnh 2 triệu pỉ noọng bại dân tộc dú slảnh Hà Giang vạ fấn nâng bại slảnh Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ tỉnh đảy đài. Chương trình khay heng tiểng Tày Nùng phát sóng dú tần sổ 99,5Mhz.

Sle khửn đảy nhỏt phja Chiêu Lầu Thi, pỉ noọng pây thuổn 3 giờ nhoòng tàng pin chăn khỏ, ái tồng phja Fansipan cúa slảnh Lào Cai. Pỉ noọng quá lai đông mạy ké xáu lai thình co mạy pèng quỷ pện co Tống Quán Sủ, co chè Shan tuyết, co da...

Dú Chiêu Lầu Thi ái tồng Đà Lạt, sloai slì mồm dặm, slì dên fạ cắt tót, chang cừn vạ nâư chạu mì lồm cải. Khảu vằn fạ đét đây, tha vằn khửn tềnh moóc khao, đông mạy ké tồng mì thương mèng.

Khửn đảy nhỏt phja Chiêu Lầu Thi, pỉ noọng đảy chiêm khau phja bản cỏn, đông mạy ké dú pạng Tây xẹ chứ mại nắm lừm./.

Báo Hà Giang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC