KHUỔI MỠ - TỈ DƯƠNG CHỒM ĐÂY MJẢC DÚ PẠNG ĐÔNG BẮC
Thứ sáu, 08:57, 24/05/2024 BÁO DT&PT BÁO DT&PT
Khuổi Mỡ lẻ búng dương chồm đảy lai cần chắc thâng dú pạng Đông Bắc. Nẩy lẻ kha khuổi lường dặm luây quá chang lủng phja Huyền Đinh, Yên Tử. Tỉ lỉn liểu nẩy dú xạ Nghĩa Phương, hoẹn Lục Nam, slảnh Bắc Giang. Thâng nẩy, pỉ noọng đảy chồm bại búng khau pù, tả khuổi chăn đây xáu cằm toẹn đảy lẩn tẳm tởi cón thâng cà này.
 

 

Mì cằm toẹn lẩn cạ, khảu tởi Vuồng tấy Hùng Vương tải 9 mì mẻ lủc nhình nâng ten lẻ Quế Mỵ Nương. Slao lẻ cần đây slim, kin dú chắc tảo lị vạ điếp pỉ noọng. Mái cạ đạ thâng pi au khươi pện tọ slao nắm y au, tan nắt pây lỉn liểu dú khóp bại đông pù, khau khuổi đây mjảc.

Mì vằn nâng, công chúa Quế Mỵ Nương chải kha dú búng Nghĩa Phương, hoẹn Lục Nam, slao hăn tôm dú nẩy ca kén, miểu mảu dày, pỉ noọng sliểu dác. Điếp pỉ noọng dú nẩy hết kin khỏ, slao nhặn 5 nịu mừ khửn bại phả hin dú liểp kha khuổi tềnh chón phja Huyền Đinh hết hẩư bại phả hin luây oóc mà bại tàng nặm lường dặm pền khuổi luây lồng chang lủng phja. Tứ tỉ, rẩy nà, tôm nhả dú búng nẩy nắm nhằng lẹng, miều mảu pjòi đây, pỉ noọng mì tởi slổng ím đo. Nhoòng pện pỉ noọng roọng slao lẻ Thánh Mẫu Thượng Ngàn, roọng kha khuổi nẩy lẻ Khuổi Mẫu, lăng mà roọng quá xảng pây pền Khuổi Mỡ, lẻ kha khuổi pjòi đây.

Mì búng, bại kha nặm cáp căn pền thoong nặm tốc khao xoác, moòng nằn chang đông ngản. Thoong nặm tốc lồng pền kha khuổi nặm kheo slâư sle pỉ noọng thâng liểu đảy áp đang dặm dẹ. Chang lủng phja nhằng mì Giếng Mẫu, toẹn pửa đú lẩn cạ nẩy lẻ tỉ công chúa Quế Mỵ Nương chải kha sle hết pền kha khuổi lường slâư hẩư pỉ noọng. Slí slướng thôm lẻ bại khỏn hin cải vạ bại co mạy ké chỏi ngàu chang nặm, pạng nưa lẻ thoong nặm tốc lồng chăn đây chồm.

Liểp tàng pây, pỉ noọng xẹ hăn bại phả hin cải xáu lai dưởng táng căn pây nèm xáu bại cằm toẹn tẳm tởi ké tồn mà. Bại co mạy cải chỏi ngàu lồng thoong nặm hết hẩư búng nẩy cảng đây them. Sloong cằn khuổi mì lai thình mạy kheo lướp, lai thình bjoóc sli phông rủng chỏi.

Nặm khuổi luây rò rè, pửa lẻ hồm hồm tồng nặm tốc tát mòng nằn khóp đông pù. Tứ cằn khuổi, pỉ noọng xẹ đảy pây dương chồm bại búng pện chón phja Rông Khế, thoong Thùm Thùm, vọng Ngắm Trăng, chón Thượng Ngàn xáu bại mòn đây đang slí thả pỉ noọng thâng dương. Chải kha dú Khuổi Mỡ, pỉ noọng xẹ đảy kin bại thình cúa chăn van pện: mảy đông, pja khuổi pỉnh, khẩu nua đăm đeng, nàm khau, pẻng đa cảy, pẻng đúc...

Khuổi Mỡ nắm tan lẻ búng đây slướng cúa khau pù, nhằng lẻ tỉ mì bại ăn slấn mì tẳm tởi cón pện đền Hạ, đền Trung, đền Thượng. Nẩy lẻ tỉ mai sle lai mòn mừa công chúa tởi Hùng Vương, lẻ búng slớ Mẫu, slớ slấn phja. Thâng nẩy pỉ noọng lừm pây bại mòn dau bứa, nắm nhằng hăn đửa sle chồm bại dưởng đây cúa khau phja, tả khuổi dú nẩy./.

BÁO DT&PT

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC