TÀNG HẾT KIN TỎN RẲP KHÉC THÂNG DƯƠNG CHỒM BẢN CỎN TỨ DƯỞNG ĐÂY SLẶN MÌ
Thứ sáu, 15:30, 07/06/2024 BÁO QUẢNG NINH BÁO QUẢNG NINH
Bại tỉ fuông chang slảnh Quảng Ninh mì lai pỉ noọng dân tộc nọi cần đang slí có lai tàng tỏn rẳp khéc dú bản cỏn hưa pỉ noọng mì tởi slổng ím đo, đây mjảc.

Hoẹn Bình Liêu nhằng có tàng tỏn rẳp khéc thâng dương chồm bại búng đây slặn mì vạ bản cỏn cúa pỉ noọng dân tộc nọi cần. Chang tì mì lẹ hội slấn Lục Nà, Hội Soóng Cọ, Vằn hội Kiêng gió, mảu nà slúc lương, vằn hội Văn hóa - thể thao bại dân tộc... Chang lẹ hội mì then, sli, lượn, tàng tức ke hỉn liểu, tỉ pài slớ cúa bại dân tộc nọi cần, slửa khóa dân tộc, bại thình cúa đăm chay chình piến... đảy lai khéc nắt thâng.

Bại tỉ fuông đai pện Móng Cái, Ba Chẽ, Vân Đồn, Tiên Yên... tó có tàng tỏn rẳp khéc thâng dương chồm bại búng đây slặn mì vạ bản cỏn cúa pỉ noọng dân tộc nọi cần. Hoẹn Ba Chẽ có lẹ hội dú bại slấn, chủa pện: Lẹ hội Bàn Vương; lẹ hội Miếu Ông - Miếu Bà; Lẹ hội slấn Làng Dạ. Chang bại lẹ hội, khéc chắc lẹ chủn pền cần cải, tèo fầy, mủa tấu, mủa vật, sléo phải lài, lượn páo dung, sli nẩng khẩu nua đăm đeng, sli nủng slửa khóa dân tộc đây slao mjảc báo,...lẻ bại lẹ hội cúa pỉ noọng cần Dao, Tày, Sán Chay dú hoẹn Ba Chẽ. Chang lai pi quá, bại lẹ hội nắm tan lẻ pỉ noọng hết mừa chính xằn nhằng lẻ tỉ rẳp khéc chang vạ noỏc slảnh thâng dương chồm, hết lẹ.

Hoẹn Tiên Yên mì Lẹ hội phài lừa dú xạ Đồng Rui; Lẹ hội slấn Đồng Đình; Vằn hội văn hóa thể thao bại dân tộc Dao, Sán Chỉ, Tày, Sán Dìu; pan háng Hà Lâu... TP Hạ Long mì Hội bản Bằng Cả; TP Móng Cái mì Vằn hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch bại dân tộc, pan háng Pò Hèn (xạ Hải Sơn)...

Quảng Ninh cà này mì 42 dân tộc nọi cần xáu 162.000 cần. Chang slì ngám quá, slảnh đạ mì lai tàng lỏ tẳng có tàng hết kin ỏn tỉnh tởi slổng dú bại búng nẩy, chang tỉ, rẳp khéc vạ chương mòn đây cúa dân tộc lẻ tàng lỏ chăn đây.

Pạng xảng fiểc có tẻo, chướng chắp vạ hết pjòi them lẹ hội tởi ké, bại tỉ fuông tó có pền CLB dú bản cỏn; chướng chắp mòn đây cúa pỉ noọng dân tộc nọi cần. Slảnh đang slí păn chèn pổn sle tẳng có 4 bản pỉ noọng dân tộc nọi cần lẻ: Bản Cáu cúa pỉ noọng cần Tày dú Lục Hồn (hoẹn Bình Liêu); Bản Lục Ngù cúa pỉ noọng cần Sán Chỉ dú xạ Húc Động (hoẹn Bình Liêu); Bản cần Dao Thanh Y xạ Hải Sơn (TP Móng Cái); Bản cần Sán Dìu xạ Bình Dân (hoẹn Vân Đồn) sle tỏn rẳp khéc thâng lỉn liểu vạ chướng chắp dưởng đây mjảc chang tởi slổng cúa pỉ noọng./.

BÁO QUẢNG NINH

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC