ĐĂM CHAY SLÂƯ ĐÂY, HÂNG RỲ DÚ SLẢNH KHAU PÙ ĐIỆN BIÊN
Thứ hai, 10:40, 10/06/2024 Vũ Lợi Vũ Lợi
Slảnh Điện Biên đang slí chẳn dủng dưởng đây slặn mì cúa tỉ fuông cáp xáu au bại thình máy mấư khảu thây thư đăm chay sle mì cúa cái slâư đây, hâng rỳ.

Lườn áo Phạm Văn Dưỡng dú bản Hoàng Yên, xạ Thanh Yên, hoẹn Ðiện Biên, slảnh Điện Biên mì tôm tỉ quảng, kỷ pi nẩy áo đạ chắc tào thôm liệng pja cáp xáu khun liệng vạ chay co kin mác pện mác cam, mác muổng, mác mị, mác pủc sle có tàng hết kin.

Áo Dưỡng hẩư chắc: Đảy bại pạng hết fiểc xày hưa mừa tàng dưởng đăm chay xáu đang lầu xắc xăn slon xam, thâng cà này, áo đạ mì tàng hết kin ỏn tỉnh. Ăn pi, lườn áo khai đảy 25 tấn pja; 3 tấn mu, pết, cáy. Áo nhằng đảy khai mạy, bại thình mác, nắm tỉnh chèn cốc, lườn áo mì quạng 500 triệu mưn ăn pi.

(Sle có đảy tàng hết kin đây tồng cà này, lườn khỏi tó pây slon pỉ noọng. Hăn lườn mì tôm đin sle đăm chay chượng chảo, xày ngòi tỉ fuông nhằng sliểu lăng, lườn lầu đạ ết slim tào thôm liệng pja dá chượng mu, pết cáy. Fấn tôm nhằng tẻo lẻ chay co kin mác sle khai)

Lai pỉ noọng hết rẩy nà dú slảnh Điện Biên kỷ pi xẩư nẩy đạ chắc đăm chay nèm tàng dưởng mấu. Lai lườn lưới, lườn kính đảy tẳng, tưởi nặm dom dón, khai mác pền chèn.

Tàng hết kin chay mác qua lưới dú nả nặm cúa lườn chài Ngô Xuân Đức dú bản Huổi Phạ, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ chăn đây. Chài Đức hẩư chắc, chay mác qua lưới dú nả nặm cáp xáu chay qua chang lườn mì pài mùng đạ nọi mì non pỉnh kin cắt. Tàng hết kin nẩy đạ đảy lai cần hăn ỏn slim nhoòng kin mác slâư đây:

(Tàng đăm chay chang sluôn mì pài mùng nọi dủng da khả non nhẳn, fấn lai nắm dủng thâng da, nắm mì non nhẳn nhoòng chang lườn pài mùng chăn khít. Pỉ xáu chay nèm dưởng cáu lẻ hết pện nẩy chăn đây)

Cần pây háng fấn lai nắt dự phjắc mác slâư đây, lai công ty vạ pỉ noọng đăm chay dú Điện Biên đạ tối mấư tàng hết kin sle hết đảy cúa cái slâư đây, an ỏn. Áo Phan Trọng Nhất, Giám đốc Công ty TNHH Trà Phan Nhất Điện Biên cạ: Tối co fẻ mấư, đăm chay nèm mảu mấư, công ty đạ dủng thình khún pỏn an ỏn sle mì thình chè đây kin vạ hom van, chửc đảy tôm pjòi:

(Da sle khả non pỉnh vạ chướng phjắc mác xày rọ cốc co, an ỏn hẩư đang cần. Đảy bại pạng hết fiểc chủn lẻ công ty chắng au mà dủng)

A Chu Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp vạ Phát triển nông thôn slảnh Điện Biên hẩư chắc: tẳng có tàng hết kin đăm chay chượng chảo slâư đây hâng rỳ đạ đảy slảnh Điện Biên ấn cón. Nèm tỉ, slảnh đạ slắng cạ bại tỉ fuông đăm chay slâư đây, khai đảy cúa cái tảy chèn. Xày tỉ, tẳng có heng tiểng bại thình cúa đảy chủn OCOP, đảy chủn dá tẻo chướng đây them...thâng cà này, đạ mì lai tàng hết kin đăm chay dủng máy mấư chảo pền dưởng ngàu bản cỏn tối mấư, tàng hết kin hâng rỳ:

(Fiểc có tàng hết kin đăm chay chượng chảo ngám hạp dú slảnh chang slì đạ quá đảy ngòi lẻ fiểc hết ngám hạp. Bưởng Nông nghiệp xẹ khay quảng tàng hết kin sle pỉ noọng tả khỏ dác, hưa pỉ noọng hết chàu dú đin tỉ bản cỏn)

 Thuổn pi 2023, slảnh Điện Biên đạ mì 77 thình cúa đảy chủn OCOP 3 tiểm tò khửn, cọp fấn păn lầng tứng cần ăn pi dú bản cỏn hết đảy 26 triệu mưn; sổ lườn khỏ nọi lồng ái thâng 37%.

Chang slì tó nả, tỉ fuông xẹ tẳng có, khay quảng tàng đăm chay dủng máy mấư đây sle mì mằn mác cải lướn khai tảy chèn, hạp xáu pỉ noọng xa dự vạ pỉ noọng đăm chay tó mì chèn ỏn tỉnh./.

Vũ Lợi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC