SLON PANG LIỆNG ỔN ĐẢY ĐÂY
Thứ ba, 16:18, 19/03/2024 NÔNG DIỆP NÔNG DIỆP
Cà này, tàng dưởng liệng ổn đảy lai pỉ noọng có hết vạ slau mà đảy lai chèn. Lăng nẩy lẻ kỉ tàng dưởng slon pang liệng ổn rèng, cải khoái.
 

Mừa coỏc liệng ổn

- Pỉ noọng lèo hết coỏc liệng ổn dú búng quẹng, hạy cạ hết dú búng hộn hạo lẻ pửa lồng lủc tua ổn xẹ táng kin lủc pây.

- Coỏc sle xăng ổn lồng lủc pỉ noọng lèo hết mọi vảng quảng vạ slung puốn và mừ nâng, pạng tềnh lèo au pha sliến nam mà dà sle nu nắm khảu coỏc ổn pây kin phjắc, kin mằn đảy.

- Coỏc sle xăng ổn khai nựa lẻ mọi vảng quảng 2 xích tẳng khoang lẻ liệng đảy 15 thâng 20 tua. Coỏc tó lèo hết slung quạng 4-5 cháp vạ lèo au xi măng mà pjái vạ hết pha lọm sle tua ổn nắm tào rù oóc noỏc pây đảy.

* Pửa liệng ổn pỉ noọng lèo chắc: Tua ổn tảng đảy dên tọ nắm tảng đảy fạ pôm nhoòng pện pỉ noọng lèo hết coỏc dú búng dặm chang slì mồm.

Mừa cúa kin

Khẻo tua ổn cồm nhoòng pện pỉ noọng lèo au mảy au ỏi hẩư ổn kin sle khẻo nắm rì khoái vạ sle đo nặm, noỏc mà pỉ noọng au bắp, mằn bủng, mằn slẳn, au khẩu cắt cồn xáu rằm khảu dá au mà khun ổn tó đảy.

Mừa liệng ổn lồng lủc

 - Ngòi tua ổn fằng: Pỉ noọng dảu hang tua ổn khửn hạy cạ hăn cổn đáo vạ rằm lẻ tua ổn thâng slì fằng. Pửa nẩy pỉ noọng lưởc au tua ổn tẩc cải cặn tua mẻ lụ cải hơn tua mẻ khảu xăng đuổi căn, lăng 2 vằn hạy cạ hăn mác nồm ổn mẻ cẩư khửn lẻ ổn đạ au làng đảy. Đây tải ết lẻ pỉ noọng pền xăng ổn tẩc vạ ổn mẻ đuổi căn chang quạng 7 vằn chắng pước oóc.

- Pửa ổn lồng lủc lẻ lăng 2-3 vằn pỉ noọng chắng đảy tọn tẳp coỏc, pỉ noọng tan pền tọn khún nắm đảy tầư khảu rằng ổn pây, hạy cạ nâng khảu ổn mẻ xẹ táng kin lủc pây.

Mừa ngòi liệng ổn eng

- Ổn eng pửa slinh đảy quạng 10 vằn chắng mì khôn vạ pửa đảy bươn nâng chắng khay tha. Lăng 20 vằn lẻ pỉ noọng au ỏi vạ au mảy mà khun ổn eng đảy. Lăng pửa đảy quạng bươn puốn lẻ pước ổn eng táng xăng. Pửa ổn eng đảy quạng 2-3 cân lẻ pền khai.

Mừa khun liệng ổn khai nựa

- Lèo au cúa kin lồng đo hẩư ổn, hạy cạ ổn dác lẻ táng khốp căn. Noỏc mà pỉ noọng lèo au bại thình cúa lồng coỏc sle ổn mì tỉ đỏ. Hạy cạ nắm au bại thình cúa kin kén lồng sle hẩư ổn slặm lẻ khẻo ổn xẹ mẻn rì oóc.

Tảng làn pỉnh

Bại thình pỉnh ổn ngải chập mẻn lẻ pỉnh pây mốc nhoòng pỉ noọng nắm khun đo chất. Sle chỏi pỉnh nẩy pỉ noọng au da mà cồn lồng xáu bắp lụ mằn sle ổn kin, pỉ noọng pền hẩư ổn kin them bại thình mằn mác slắp, khôm pện mác ội kheo, lảc cà rốt, lảc mác làng…Sle tảng làn ổn pây mốc lẻ pỉ noọng nắm pền au bại thình cúa kin đạ mót mà khun ổn./.

NÔNG DIỆP

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC