A RẤT APLO- MA NUYH T’COOH T’HA LƯCH LOOM LÂNG BH’RỢ XÃ HỘI
Thứ sáu, 07:49, 14/06/2024                PV A Viết Sĩ                PV A Viết Sĩ
Hân đhơ 69 c’moo, p’căn A Rất APlo ặt đhị vel Vinh, chr’val Tà Pơơ, chr’hoong da ding ca coong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam năc ting pâh bh’rợ xã hội đhị vel đong đoọng bhui har.

Pazêng c’rơ chroi k’rong âng đoo ơy bơơn đhanuôr chăp hơnh.

 

K’noọ 70 c’moo hân đhơ cơnh đêếc t’coóh APlo dzợ k’rơ liêm. Đh’rứah k’đươi azi ôộm đác, t’coóh APlo tơợp xay truíh ooy đợ c’moo c’xêê dzợ c’moọr âng đay. T’coóh moon, xang cr’chăl lướt tập kết cóh Bắc đoọng học, c’moo 1969 chô ooy vel đông lâng bơơn k’diịc. C’moo 1982, bơơn đhanuôr k’đươi bhrợ Chi hội trưởng Hội pân đil vel Vinh, chr’val Tà Bhing ahay. Nắc Chi hội trưởng, c’la đay lêy bhrợ gương, k’đơơng a’cọ đhị zâp bh’rợ cóh vel đoọng đhanuôr ting lêy đươi bhrợ đh’rứah. Xoọc đâu đhị bh’rợ t’mê ê nắc Thư ký Chi hội manứih t’coóh t’ha vel Vinh, t’coóh cung dzợ ta luôn zư pr’ăt bh’rợ lứch loom tu đhanuôr: “Hân đhơ lêy bhrợ bh’rợ n’đoo, ơy dzợ vêy c’rơ nắc lêy pấh bhrợ lăm. Cung bhui har bêl dzợ vêy đhanuôr k’đươi bhrợ Thư ký Hội manứih t’coóh t’ha cóh vel lấh k’zệt c’moo đâu. Nắc manứih t’coóh t’ha, hân đhơ cơnh đêếc azi dzợ bhrợ t’bơơn quỹ, zooi đoọng zâp hội viên zr’nắh k’đhạp, đoàn kết liêm ta níh. A’đay lêy ặt ma mung liêm choom đoọng lang p’niên ting lêy đươi bhrợ đh’rứah”.

Chi Hội manứih t’coóh t’ha vel Vinh, chr’val Tà Pơơ xoọc đâu vêy 56 hội viên, ooy đâu vêy 36 pân đil. K’noọ 15 c’moo bhrợ Thư ký Chi hội manứih t’coóh t’ha vel, p’căn A Rất APlo ta luôn ặt k’rang k’noọ bhrợ ha cơnh đoọng zooi hội viên đha rứt, lưm zr’nắh k’đhạp, apêê p’nar ặt ma mung bhui har, k’rơ liêm. Lấh mơ, t’coóh dzợ lêy xay moon t’bơơn quỹ lâng bhiệc k’đươi moon apêê hội viên t’coóh t’ha dzợ k’rơ lêy lướt t’tal ch’chật, tal bhrợ keo... Ơy vêy lấh 40 hội viên đha rứt, zr’nắh k’đhạp, p’nar bơơn Chi Hội manứih t’coóh t’ha vel Vinh zooi đoọng. Đợ mơ râu zooi đoọng hân đhơ cắh bấc nắc cung chrooi pa xoọng p’too p’zương pr’ắt tr’mung apêê t’coóh dưr zi lấh cr’chăl zr’nắh k’đhạp, k’ay k’naanh.

Bêl chr’val Tà Pơơ xay bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê, pr’loọng đông t’coóh k’đơơng a’cọ lêy tal tệch lơi bhươn cha p’lêê, đoọng k’noọ 500 mét vuông k’tiếc đoọng vel đông bhrợ c’lâng c’tốch. Lêy cơnh t’coóh bhrợ, bấc pr’loọng đông lơơng cung lêy bhrợ pa hư g’roong, tơơm n’loong... đoọng k’tiếc bhrợ c’lâng, bhrợ pa dưr zâp xa nay bh’rợ chr’nắp ha đhanuôr. Lấh mơ, zâp g’lúh lứch tuần, t’coóh nắc đh’rứah lâng đhanuôr príh doóh pa liêm c’lâng c’tốch, chóh tơơm n’loong, chóh pô. T’coóh ta luôn p’too moon, prá xay, k’đươi đhanuôr k’rong chơớih n’nóh x’xriing, n’tóh đợc crêê đhị quy định. Tu cơnh đêếc, pr’ắt tr’mung cóh vel Vinh ting t’ngay ting bhứah áih.

P’căn Bhnướch Ba, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp pân đil chr’val Tà Pơơ đoọng năl, t’coóh A Rất APlo năl liêm ghít bấc râu đắh văn hoá âng manứih Cơ Tu. Zâp bh’rợ văn hoá, pr’hát xa nưl, pa choom múa hát, taanh n’đoóh a’doóh đhị vel đông t’coóh ta luôn pấh bhrợ chi ớh. Xọoc đâu, t’coóh xoọc vêy k’đhơợng bhrợ Câu lạc bộ “Liên thế hệ ting zooi zúp đh’rứah pa dưr pa xớc pa xớc pr’ắt tr’mung”: “P’căn A Rất APlo nắc manứih liêm ta níh, vêy trách nhiệm lâng đhanuôr. Đhị zâp g’lúh họp vel, chr’val t’coóh ta luôn dưr prá xay, bhrợ pa dưr vel bhươl, bấc ngai hơnh déh. Moon zr’nưm, t’coóh APlo nắc manứih ta luôn k’đơơng a’cọ đhị zâp bh’rợ tr’nêng cóh vel đông”.

P’căn A Rất Thị Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp pân đil chr’hoong Nam Giang moon, p’căn A Rất APlo nắc mưy ooy cắh vêy bấc apêê pân đil Cơ Tu t’coóh t’ha liêm chr’nắp cóh vel đông. T’coóh cắh mưy vêy bấc râu chrooi đoọng ha bh’rợ Hội manứih t’coóh t’ha nắc dzợ zay ta bách, liêm ta níh, k’đhơơng a’cọ đhị zâp đăh bh’rợ âng Hội pân đil, âng vel bhươl. Đợ bhiệc bhrợ âng t’coóh ơy chrooi pa xoọng bhrợ pa dưr pr’ắt tr’mung vel bhươl cóh chr’val k’coong ch’ngai Nam Giang ting t’ngay ting liêm chr’nắp. Chắp hơnh đợ râu chrooi đoọng nâu, t’mêê đâu, Hội Liên hiệp pân đil chr’hoong ơy k’đươi moon Trung ương Hội Liên hiệp pân đil Việt Nam cher đoọng Bằng khen ha p’căn A Rất APlo: “Lâng t’coóh APlo, hân đhơ t’coóh t’ha nắc đhị zâp bh’rợ Hội cóh vel đông t’coóh ting pấh bhrợ liêm ta níh. T’coóh ta luôn k’đươi moon zâp hội viên cóh Chi Hội manứih t’coóh t’ha cung cơnh đhanuôr cóh vel đông pâh bhrợ zâp bh’rợ xã hội, t’bil ha ul pa xiêr đha rứt, t’bhlâng bhrợ pa dưr xa nay bh’rợ “5 cắh, 3 sạch”. Lấh mơ, xay moon đoọng k’coon cha châu, đhanuôr cóh vel đông đươi bhrợ cơnh c’lâng xa nay, chính sách âng Đảng, Nhà nước”./.

A RẤT APLO- NGƯỜI CAO TUỔI NHIỆT TÌNH VỚI CÔNG TÁC XàHỘI

Mặc dù đã 69 tuổi, bà A Rất Aplo ở thôn Vinh, xã Tà Pơơ, huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam lại chọn niềm vui trong các hoạt động xã hội tại địa phương. Những đóng góp thiết thực đong đầy tình làng nghĩa xóm của bà APlo được mọi người tin yêu, quý mến.

Gần 70 tuổi nhưng bà APlo khá vui tươi, lạc quan và khỏe mạnh. Bên tách trà mời khách, bà Aplo bắt đầu câu chuyện về năm tháng thanh xuân sôi nổi của mình. Bà kể, sau thời gian tập kết ra Bắc học tập, năm 1969, bà trở về quê hương và lập gia đình. Năm 1982, bà được bà con tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Vinh, xã Tà Bhing lúc bấy giờ. Là Chi hội trưởng, bản thân bà phải làm gương, đi đầu trong mọi công việc của thôn để bà con hưởng ứng làm theo. Nay, ở vai trò mới là Thư ký Chi hội Hội người cao tuổi thôn Vinh, bà vẫn luôn giữ tinh thần hết mình vì cộng đồng: “Bất cứ công việc gì, mình còn sức thì phải tham gia làm trước. Cũng vui khi vẫn được bà con tín nhiệm bầu làm Thư ký Hội Người cao tuổi thôn hơn chục năm nay. Đặc thù toàn là người cao tuổi nhưng chúng tôi vẫn tham gia lao động để gây quỹ, giúp đỡ các hội viên khó khăn, đoàn kết với nhau. Mình phải sống chuẩn mực thì thế hệ trẻ mới làm gương để giới trẻ noi theo”. 

Chi Hội Người cao tuổi thôn Vinh, xã Tà Pơơ có 56 hội viên, trong đó 36 nữ. Gần 15 năm làm Thư ký Chi hội Người cao tuổi thôn, bà A Rất APlo luôn trăn trở làm sao giúp đỡ hội viên nghèo, khó khăn, neo đơn sống vui, sống khỏe. Đặc biệt, bà đưa ra sáng kiến gây quỹ bằng cách vận động các hội viên cao tuổi còn sức khỏe nhận dọn cỏ, thu hoạch nông sản, phát keo... Đã có hơn 40 hội viên nghèo, khó khăn, neo đơn nhận được sự hỗ trợ của Chi Hội Người cao tuổi thôn Vinh. Mức hỗ trợ tuy còn khiêm tốn nhưng đã góp phần động viên tinh thần các cụ vượt qua giai đoạn khó khăn, ốm đau. 

Khi xã Tà Pơơ triển khai xây dựng Nông thôn mới, gia đình bà tiên phong chặt bỏ vườn cây trái, hiến gần 500 mét vuông đất mặt tiền để địa phương mở rộng đường giao thông nông thôn. Noi gương gia đình bà, các hộ khác cũng tự nguyện phá dỡ tường rào, cổng ngõ, cây cối … nhường lại mặt bằng để làm đường, xây dựng các công trình dân sinh. Ngoài ra, mỗi dịp cuối tuần, bà lại cùng bà con tổng dọn vệ sinh thôn xóm, trồng cây xanh, chỉnh trang bồn hoa, tiểu cảnh. Bà thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền, vận động bà con thu gom rác, đổ đúng nơi quy định. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn thôn Vinh ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Bà Bhnướch Ba, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Tà Pơơ cho biết, bà A Rất APlo am hiểu nhiều văn hóa của người Cơ Tu. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, truyền dạy múa dân vũ, dệt thổ cẩm tại địa phương luôn có sự góp mặt của bà. Hiện nay, bà đang kiêm nhiệm, phụ trách Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau phát triển kinh tế”. “Bà A Rất APlo là người sống rất mẫu mực, có trách nhiệm cao với cộng đồng. Trong các cuộc họp thôn, xã, bà thường xuyên đưa ra ý kiến, góp ý, xây dựng cách làm hay được mọi người đồng tình. Nói chung, bà APlo là người luôn đi đầu trong mọi phong trào hoạt động tại địa phương”.

Bà A Rất Thị Hoa, Chủ tịch Hội LHPN huyện Nam Giang cho rằng, bà A Rất Plo là một trong số ít tấm gương phụ nữ Cơ Tu cao tuổi tiêu biểu của địa phương. Bà không chỉ có nhiều đóng góp tích cực cho công tác Hội Người cao tuổi, mà còn năng nổ, nhiệt tình, tiên phong trong các hoạt động của Hội Phụ nữ, của thôn, xóm. Những việc làm của bà đã góp phần làm cho diện mạo nông thôn mới ở xã vùng cao biên giới Nam Giang ngày càng tươi đẹp. Ghi nhận những đóng góp đó, mới đây, Hội LHPN huyện đã đề nghị Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen cho bà A Rất Plo: “Đối với bà APlo, dù tuổi đã cao nhưng trong các phong trào hoạt động Hội tại địa phương bà tham gia rất nhiệt tình. Bà thường xuyên vận động các hội viên trong Chi hội Người cao tuổi cũng như bà con trong thôn tham gia các hoạt động công tác xã hội, xoá đói giảm nghèo, tích cực vận động xây dựng chương trình “5 không, 3 sạch”. Ngoài ra, tuyên truyền con cháu, bà con lối xóm luôn chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước”./.

               PV A Viết Sĩ

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC