DƯƠNG BẢN CẦN TÀY DÚ LÂM BÌNH, TUYÊN QUANG
Thứ năm, 08:00, 25/01/2024 HOÀNG CƯỜNG HOÀNG CƯỜNG
Lâm Bình lẻ hoẹn khau phja cúa slảnh Tuyên Quang, quây thành phố Tuyên Quang quạng 130 cái hin mừa pạng Tây Bắc. Hoẹn đảy đin fạ chảo pền xáu lai dưởng khau phja đây slướng, mì lai mòn pèng quỷ cúa pỉ noọng cần Tày, Mông, Dao, Pà Thẻn... Lâm Bình đang slí lẻ búng đảy lai pỉ noọng thâng dương chồm chang slì xẩư nẩy, thâng nẩy, pỉ noọng xẹ hăn đảy lai mòn đây chang bại bản cỏn.
 

 

Thâng Lâm Bình pỉ noọng xẹ đảy pây dương pé Na Hang - Lâm Bình, bại thoong nặm, ngườm phja... sle hăn đảy bại dưởng khau phja đây mjảc vạ luông quảng. Pạng xảng tỉ, pỉ noọng nhằng đảy pây pin phja, phài lừa kayak, pây càm kha chang đông... sle dương chồm bại búng chăn đây dú nẩy. Chài Chẩu Đức Anh, chẩu lườn tổ khéc Vằng Dân, bản Nặm Đíp, thị trấn Lăng Can hẩư chắc, slì nèn chiêng tó nả xẹ mì lai cần thâng dương chồm, lỉn xuân, lườn chài đạ chắp xặp đo bại thình cúa cái sle rẳp khéc thâng tổ.

Bại lườn tổ khéc dú bản Nặm Đíp đảy tẳng dú chang bản vạ mì coỏng quảng, slí slướng bản lẻ bại pù phja ăng ắc lọm bản, tàng thâng bản pây ngải. Pửa thâng Nặm Đíp, pỉ noọng xẹ hăn tứng lườn xày mì ăn thôm nâng dú nả lườn sle áp đang khảu slì mồm. Lườn chạn dú nẩy đảy au bâư cọ mà mùng.

Thâng bản pỉ noọng nhằng đảy xày pỉ noọng chang bản hết lai thình. Lườn chạn dú Nặm Đíp pài mùng cọ vạ mì ăn đuây nâng sle khửn lồng, dú tẩư lẻ mì bại thình cúa hết rẩy nà tẳm tởi pửa đảy pài chồm. Pỉ noọng thâng nẩy lẻ đảy noòn chang bại ăn lườn chạn tẳng tồng lườn tởi ké.

Áo Chẩu Văn Tỏa, bản Nặm Đíp, thị trấn Lăng Can, hoẹn Lâm Bình, slảnh Tuyên Quang hẩư chắc:

Thâng Nặm Đíp, pỉ noọng nắm tan đảy pây dương chồm bại dưởng khau phja đây mjảc, pỉ noọng nhằng đảy xày pỉ noọng pây liểu háng, pây dương bản, xày pỉ noọng chang bản hết bại thình cúa kin hom van.

Dú chang búng chướng chửc khau phja Na Hang - Lâm Bình, Tuyên Quang, thoong Nặm Me rì quạng 4 xiên xích tẳng khoang, slung tềnh 200 xích pỉ xáu nả nặm pé hải. Đảy có pền tứ khuổi Hát Nghiền, luây tứ chang bại pù phja ăng ắc. Pửa mủng tứ tềnh slung lồng mà, thoong Nặm Me tồng phén phải lụa khao fảt quá chang đông luông kheo lướp chăn đây chồm.

Thâng dương Lâm Bình nhằng mì búng nâng đảy lai cần chắc thâng tỉ lẻ Cọc Vài Phạ. Rèo cằm cúa cần ké lẩn tẻo, nẩy lẻ tỉ lảm vài cúa báo Tài Ngào.

Cọc Vài Phạ lẻ pù phja eng nâng chang pé nặm slung lẩn pác xích cúa 99 pù phja dú xạ Thượng Lâm. Bại pù phja dú nẩy mì lai dưởng táng căn. Mủng quây hăn Cọc Vài Phạ tồng piếng ngàu đây mjảc cúa đin fạ hết hẩư cần hâư pửa đảy thâng dương pày nâng xẹ chứ mại nắm lừm.

Lâm Bình mì chiết hí khuốp pi dặm dẹ pện tọ slì đây tải ết sle thâng dương chồm dú nẩy lẻ khảu slì mồm (tứ bươn 4 thâng bươn 9) vạ khảu slì dặm (tứ bươn 10 thâng bươn 12). Slì tỉ fạ dặm, chăn đây sle pỉ noọng pây dương chồm, lỉn liểu./.

HOÀNG CƯỜNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC