KÉC CHAY CHÓP XU LÌNH ĐẢY ĐÂY
Thứ ba, 17:01, 27/02/2024 NÔNG DIỆP NÔNG DIỆP
Chóp xu lình đảy pỉ noọng au mà hết phjắc vạ chỏi đảy lai thình pỉnh pện nẻo mì lưởt, nẻo nỉu, pây noỏc khỏ…Lăng nẩy lẻ bại slon pang mừa kéc chay chóp xu lình đảy đây.
 

KÉC CHAY CHÓP XU LÌNH ĐẢY ĐÂY

Búng chay chóp lèo khăm, dấu, đét nắm chỏi khảu đảy thâng.

Pao chóp xu lình lèo nắm mẻn mót kheo, mót đăm. Pửa ngám dự mà nắm pền ết slì chay, pền sle kỉ vằn dá chắng chay. Tói xáu bại pao chóp xằng tứn khao khóp kị pao lẻ thả sle chóp ngảt khửn dá chắng au pây chay.

Hạy cạ hăn pao chóp mì lai nặm lương lẻ nhoòng sliểu oxy hết hẩư chóp nắm khửn đảy lụ nhoòng fạ pôm quả tải thâng pao chóp mẻn tốc thứa lèo au oóc búng quảng sloáng mì lồm sle khấư

KÉC CHAY CHÓP

Pỉ noọng lèo au pjạ mà slẻc khau pao chóp xu lình dá au pao chóp pây xiểp khửn chàn lụ khoen khửn, mọi pao sle quây căn quạng cháp mừ nâng.

Pỉ noọng pền tưởi nặm lai pày chang vằn nâng. Lăng 4-6 vằn, xẹ hăn chóp khửn bại búng đạ slẻc cón, pửa nẩy pỉ noọng lèo tưởi nặm khảu pao chóp, ăn vằn tưởi 2-3 pày. Pửa au chóp dá lẻ pỉ noọng nắm đảy tưởi nặm khảu búng ngám bít chóp tan tưởi khảu bại búng xảng pây sle tôm dấu.

Slau củ chóp xu lình:

Pửa chóp xu lình đạ tứn khóp chang pao lẻ pỉ noọng tưởi quạng 5-7 vằn lẻ chóp xẹ khửn cải. Pửa au chóp lẻ pỉ noọng pền lốc tằng cốc nắm đảy tả cốc sle xẹ hết tằng pao chóp mẻn nẩu. Hạy cạ hết cỏt cốc lẻ lèo khay pao chóp oóc sle au cốc chóp mẻn cỏt oóc mà.

 – Pao chóp nâng hạy cạ tưởi vạ ngòi chướng đảy đây lẻ đảy au chóp tứ 5 thâng 7 pày.

– Pửa hăn chóp mẻn lương lẻ nhoòng mẻn lồm khảu lụ mẻn đét chỏi thâng pỉ noọng lèo dà tẻo hẩư khít vạ tưởi nặm đo dấu.

 – Hạy cạ hăn mì mèng fừn thâng tom lẻ pỉ noọng lèo au cổc chóp thâng khoen dú búng đai, pỉ noọng lèo au nặm phon mà tưởi cón pửa au pao chóp thâng tặt, lụ au piếng nem mèng phừn mà téng mèng.

– Pửa fạ dên quả ngải hết hẩư chóp xu lình mẻn đăm khảu lụ mẻn cắm lẻ pỉ noọng lèo dà hẩư khít lụ au chó thâng khoen dú búng hẳm ún.

Chóp xu lình đảy slau củ lai pày, mọi pày keéc căn 5-7 vằn./.

NÔNG DIỆP

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC