TẢNG LÀN PỈNH PÂY MỐC DÚ PHẤU PẾT
Thứ ba, 10:49, 02/01/2024 BÁO DT&PT BÁO DT&PT
Pỉnh pây mốc dú phấu pết lẻ pỉnh pải pét khoái. Hạy cạ nắm chắc khoái vạ nắm tảng làn lẩp slì lẻ tua cúa xẹ thai lai. Nhoòng pện, sle chắc đảy khoái tua pết pền pỉnh vạ tảng làn pỉnh đảy đây, pỉ noọng cẩn ngòi đây tua cúa chang pửa khun ăn vằn. Lăng nẩy lẻ bại dưởng xường slì hăn pửa tua pết pền pỉnh.
 

 

1. Bại dưởng xường slì hăn

Ngòi mà pỉnh pét nẩư rụ nắc; pết eng rụ cải; pết pét pỉnh tứ 3 thâng 7 vằn.

Bảt đú pết ngám pét pỉnh lẻ tua cúa nắm ái kin, noòn tỉ toỏc vạ nắm ái lồng nặm. Pín tha cẩư, nem căn, tha đeng; pết thư châư khỏ; mủc ruể, kin lai nặm, khôn nhủng. Hua cẩư, cò cẩư, pửa lủm mừ khảu pây lẻ hăn ón, cò hống cẩư, năng nựa ón.

Lăng 2 thâng 3 vằn pét pỉnh, pết kin lai nặm, lăng 3 thâng 4 vằn hăn pết pây mốc, khỉ khao, mên, cổn rằm. Pết héo, sloong kha pái, pích thốc. Pết thai lẻ lưởt oóc pác, oóc đăng. Tứ pửa hăn bại dưởng pét pỉnh tứ vằn nâng thâng 5 vằn lẻ tua pết xẹ thai; pết pét pỉnh lẻ oóc xáy nọi; ngòi mà pết eng rụ pết cải lẻ pỉnh pét nắc nẩư táng căn.

2. Tảng làn pỉnh

Dú bại búng pỉnh lả xằng pải pét lẻ pỉ noọng pền táng fẳc xáy sle hết pết fằn. Tọn tẳp slâư tỉ khun pết, lậu pết, tỉ pjói pết; nắm pền pjói pết dú bại búng pỉnh lả đang slí pải pét.

Bại búng liệng pết lai lẻ pỉ noọng pền tọn tẳp lậu pết slâư ăn vằn, phjắp phon sle tảng làn pỉnh. Dú bại búng pết nọi pền pỉnh lẻ pết nựa pền tiêm da pày nâng. Tói xáu pết xáy, pết fằn lẻ pền tiêm tẻo pày nâng them lăng 45 vằn vạ cử 6 bươn lẻ tiêm pày nâng cón pửa pết thâng slì oóc xáy.

3. Chỏi pỉnh

Cà này xằng mì thình da tầư chỏi đảy đây pỉnh pây mốc dú phấu pết. Pửa pết pét pỉnh lẻ pỉ noọng lèo xăng pết sle phjến pỉnh pải pét quảng; lèo au bại tua pết pét pỉnh pây phăng, phun da khả khuẩn, phjắp phon vạ dào slâư bại thình cúa khun pết; páo hẩư pạng chỏi pỉnh hẩư bại thình tua cúa dú tỉ fuông chắc sle lẩp slì mì pản fáp tảng làn pỉnh lả.

Pửa pết pền pỉnh lẻ pỉ noọng au da mà tiêm, tiêm nắc tẩp sloong pày pỉ xáu pửa pết xằng pét pỉnh. Lăng tứ 7 thâng 8 vằn pét pỉnh lẻ pết xẹ thai, bại tua xằng pét pỉnh hạy cạ đảy tiêm da lẻ sẹ tảng làn đảy pỉnh.

Tói xáu bại tua pết lăng pửa chỏi pỉnh đảy đây lẻ liệng hết pết nựa, nắm pền sle hết fằn. Xày tỉ khun them bại thình da pha nặm pện: B-Complex, sorbitol (Sô-bi-tôn) sle tua pết mì rèng, cải khoái./.

BÁO DT&PT

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC