BẠI BÀI DA CHĂN ĐÂY TỨ KHINH
Thứ năm, 12:14, 28/12/2023 Báo Dân tộc và Phát triển Báo Dân tộc và Phát triển
Khinh lẻ thình da chăn đây, chỏi đảy lai thình pỉnh pện mốc pè, lào lừ, ay pền ngảp...Lăng nẩy lẻ kỉ bài da tứ kinh, xỉnh pỉ noọng xày tỉnh.
 

Da pỉnh huyết áp slung: Au khinh mà tăm miền, au lồng pây ít lẩu khao nâng, lăng tỉ au khửn phầy pây khủa hẩư pôm dá au mà pốc khảu phả kha pây.

Da chếp pạng hua nâng: Au khinh mà tổm slúc dá tủp oóc au mà pốc khảu huyệt dũng tuyền dú phả kha pây. Chếp hua pạng rại lẻ pốc phả kha pạng sloa vạ thất tẻo. Au phải mà poỏc khảu mắn.

Mừ kha mẻn mừn: au nham khinh nâng, nham hua sông nâng mà tổm nặm dá xông hẩư mừ kha đợ mừn.

Chếp đúc bá: au khảng khinh nâng kỉ hua sông, nhửa ve thuổn thảy au mà tăm xáu căn lăng tỉ au lồng pây ít lẩu khao nâng dá au mà poỏc khảu búng mẻn chếp.

Pỉnh hen mì lai ngảp: Au khinh vạ muối fẻ co tể tô, muối phjắc cát khao mà hết pền bưa, mọi pày mẻn khửn hen lẻ au thìa nâng mà pha nặm kin.

Ay, mì lai ngảp, đúc đang chếp nhoòng đang dên khẩy: Au khảng kinh nâng, 6 hua sông, ăn lào phẳc nâng. Lào phẳc au mà xắt oóc, au lồng mỏ pây dá đính lồng 3 pát nặm au khửn phầy tổm sle bốc thâng pửa nhằng quạng 2 pát nặm lẻ au khinh vạ thua sông đạ xắt lồng tổm thâng pửa nặm bốc nhằng quạng pát nâng lẻ đảy. Pỉ noọng pền kin pửa nặm nhằng pôm.

Ay hâng vằn nắm đây: Au khinh, pước mác pẻn, thần khúc. Au 3 thình mà thác hảo dá tăm pền bưa cồn xáu thương mèng dá lẳn pền muối cải cặn muối thúa kheo. Ăn cẳm cón pửa pây nòn lẻ kin 30-50 muối xáu nặm pôm.

Da pửa mẻn thoi: Au nặm khinh pha xáu nặm ỏi lăng tỉ au khửn phầy =tổm ún sle kin.

Da pửa mẻn xấc ấc: au khinh mà tăm, chín au nặm mà pha xáu thương mèng au lồng pây ỉ nặm pôm nâng sle kin.

Da mốc pè: Au kinh, hua sông vạ bâư chè kheo, bắp thù du mà tổm nặm kin.

Bại noọng eng ay hâng vằn nắm đây: Au khinh mà tủp dá tổm nặm sle áp đang hẩư đếch eng.

Chếp toọng muổng, mẻn thoi: Au kinh mà tăm, chín au nặm dá au muối mác nẻng lồng, au lồng pây pát nặm nâng them dá au khửn phầy duông, kin pửa nhằng pôm.

Da pửa mẻn pây noỏc nhoòng tầư dên: Au khinh, nham phjắc nhả ngải nâng và dào slâư dá tổm nặm kin pửa nhằng pôm.

Sliểu lưởt: Au chang cốc nặm khinh nâng mà cồn xáu 2 chàng nựa lay. Au chang ca khẩu chăm nâng và chử thâng pửa nặm pốc lẻ au nựa lay lồng tềnh pây chử hẩư slúc, pửa kin lẻ au cưa, pì, mì chính lồng sle kin van.

Nắm pây nẻo đảy: Au khinh mà pốc khảu tẩư mốc pây, dú pạng tềnh lẻ au bâư nhả ngải lần phầy nhằng ún mà pốc khảu mốc pây, hết lai pày xẹ pây nẻo đảy.

Da pỉnh nẻo thương: Au khinh đạ thác hảo mà cồn xáu 3 ăn đi pja khao dá pẳn pền muối cải cặn muối thúa. Ăn vằn kin 5-6 muối, kin xáu nặm lầy khẩu.

Pây mốc mì lưởt: Au khinh mà pha xáu nặm lầy khẩu, ăn vằn kin lai pày.

Da mầu xe: Pửa mẻn mầu xe lẻ pỉ noọng au muối kẹo khinh nâng mà ôm lụ au ám khinh nâng mà ôm sle đợ mầu xe.

Pửa au khinh mà hết da pỉ noọng lèo chứ

Khinh nắm đây xáu bại thình da tảng làn lưởt khổn, da chỏi pỉnh huyết áp khửn slung....Nhoòng pện pửa kin bại thình da nẩy lẻ pỉ noọng nắm pền kin khinh./.

Báo Dân tộc và Phát triển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC