BẠI THÌNH CÚA KIN ĐÂY CHANG VẰN ĐÉT BỌNG
Thứ năm, 11:00, 11/04/2024 Sức khỏe và đời sống Sức khỏe và đời sống
Bại vằn fạ đét bọng hết hẩư pỉ noọng cò khấư, đửa điểu. Đây tải ết lẻ chực đang cần dặm dẹ, kin ngám hạp bại thình cúa lăng nẩy:

1. Kin theng đợ cò khấư

Chang ăn theng mì 96% lẻ nặm, kin đợ cò khấư chang bại vằn đét bọng vạ lăng pửa hết công. Theng nắm tan mì lai nặm tẻo nhằng mì lai vitamin đây hẩư đang cần. Kin theng hết dặm đang chang vằn đét bọng. Pỉ noọng kin tằng ăn lụ xắt pền ám luộn xáu phjắc kheo, náp au nặm cắp khinh vạ ám mác cheng. Kin pền lừ tó pố nặm chăn đây.

2. Qua đeng

Qua đeng mì 90% lẻ nặm. Mủng chăn dặn tha, kin van, mì đo chất đây hẩư đang cần chang slì mồm. Mác nắm tan mì đo nặm tẻo nhằng mì vitamin B, vitamin A, magie, kali vạ chất xơ hưa đang cần mì rèng, huyết áp lầng vạ nọi mẻn chếp...

3. Phjắc kheo

Bại thình phjắc kheo đây hẩư đang cần, mì lai can xi vạ kin dặm. Phjắc bina, phjắc diểp, phjắc pjăng, phjắc bón vạ phjắc cát lẻ thình phjắc kin dặm chang slì mồm. Pỉ noọng au mà hang lụ náp au nặm kin, lụ cạ kin đíp luộn xáu bại thình đai chang tón kin.

4. Mác cheng kin dặm, đợ tầư tậm

Nặm mác cheng chăn quén xáu pỉ noọng nhoòng mì lai chất chăn đây pện protein, glucid, canxi, kali... Kin nặm mác cheng sle đang cần mì rèng, năng nựa đáo vạ pố vitamin C chang tón kin.

5. Sựa slổm

Mì lai canxi, sựa slổm lẻ cúa kin ngám hạp tối bại thình nặm van mì gas cắt chang bại vằn đét bọng. Sựa slổm mì lai vitamin B vạ đây hẩư tàng slẩy, hết đang cần dặm. Đây tải ết lẻ lưởc kin sựa slổm nắm mì thương, luộn mác muổng slúc, mác mọn tây lụ bại thình mác đai.

6. Nặm mác dừa

Nặm mác dừa mì lai chất sle đang cần đợ cò khấư vạ dặm. Nắm hăn đửa chang vằn nâng. Kin nặm mác dừa nắm hăn cò khấư vạ pây noỏc ngải.

7. Chè bjoóc cúc

Thình da nẩy hết dặm đang cần, kin van, nòn ỏn. Đây hẩư năng nựa vạ đợ mẻn đẳn./.

Sức khỏe và đời sống

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC