BẠI THÌNH DA TỨ BÂƯ MẠY, MÁC PANG HẨƯ ĐANG CẦN LỒNG CÂN
Thứ năm, 16:49, 07/03/2024 BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
Fiểc pao chực cân nắc sle ngám hảp xáu sức lèng đang cần lẻ fiểc nắm chử ngải. Au bại thình bâư mạy mác mà tổm nặm kin sle lồng cân lẻ pản fáp an ỏn tải ết vạ đảy lai cần hết nèm. Lăng nẩy lẻ kỉ thình bâư mạy, mác đạ đảy khoa học chỉn hẩư đảy dủng sle pang hẩư đang cần lồng cân, xỉnh pỉ noọng xày tỉnh.
 

 

Bâư chè kheo

Kin nặm chè kheo chăn đây sle hết hẩư đang cần lồng cân. Noỏc pang hẩư đang cần đợ bẻo mốc, nặm chè kheo tó nhằng tảng làn đảy pỉnh ung thư vạ nẻo thương.

Chè bâư ngậu

Bại thình nặm chè tứ bjoóc, muối vạ bâư ngậu nắm tan pang hẩư năng nựa lướn tó nhằng pang hẩư đang cần bẻo lồng cân đảy. Pày đú kin lẻ pỉ noọng lèo pha chè đặc vạ lèo kin 4 - 6 pày chang vằn nâng. Đây tải ết lẻ pỉ noọng pền kin pửa mốc dác.

Bâư mác ội

Bâư mác ội mì bại chất hết hẩư cholesterol chang đang cần nọi lồng vạ pang hẩư pỉ noọng lồng cân. Pỉ noọng tan cẩn au bâư mác ội mà pha xáu nặm fẩt sle kin ăn vằn.

Bâư mác mọn

Pỉ noọng au 2 nham bâư mạy mọn khấư mà au lồng thiêu pây dá au nặm lồng tổm fẩt chang 15 phút sle kin ăn vằn.

Bâư xả

Pỉ noọng au bâư xả mà dào slâư au khảu mỏ pây tổm fẩt, sle đảng dá kin ăn vằn, kin chang 7 vằn pỉ noọng xẹ hăn đang cần lồng cân.

Nha đam

Kin nặm nha đam lầng khảu nâư chạu xẹ pang hẩư pỉ noọng lồng cân đảy khoái.

Bâư lịn hán

Co lịn hán đảy pỉ noọng au mà hết phjắc kin ăn vằn, sle pang hẩư đang cần lồng cân lẻ pỉ noọng au mà tổm nặm kin lụ au mà hết phjắc kin tó đảy.

Bạc hà

Bạc hà lẻ thình phjắc hom đảy pỉ noọng au mà kin ăn vằn, thình phjắc nẩy tó nhằng pang hẩư pỉ noọng đợ bẻo mốc vạ nắm mẻn mốc pè.

Tiêu đăm

Tiêu đăm mì lai chất chăn đây hẩư sức lèng, pạng xảng tỉ tó nhằng mì lai chất pang hẩư đang cần đợ bẻo pện flavonoid (fla-vo-no-it), vitamin E, vitamin C.

Mái cạ bại thình phjắc, thình bâư nẩy chăn đây sle pang hẩư đang pỉ noọng lồng cân tọ pửa kin pỉ noọng lèo chứ bại slắng cạ lăng nẩy:

Nắm pền kin lai quả chang vằn nâng.

Pỉ noọng pền kin cáp xáu bại thình cúa kin mì lai chất sle pang hẩư đang cần lồng cân tọ vận mì rèng.

Hạy cạ kin khảu hăn đang cần mẻn khửn mác mán lụ hăn bại dưởng táng lẻ pỉ noọng lèo ết slì thâng tỉ khảm chỏi pỉnh sle đảy pang chỏi lập slì./.

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC