CẦN PỈNH HUYẾT ÁP SLUNG PỀN KIN ĐÂY ĐO VẠ CHƯỚNG ĐANG MÌ RÈNG
Thứ năm, 08:00, 18/04/2024 Dân tộc và phát triển Dân tộc và phát triển
Huyết áp slung lẻ pỉnh xường slì chẩp, ết lẻ cần ké, nẩy tó lẻ cốc co hết thai cần lụ mẻn phó slướng chang bại thình pỉnh mừa slim tầu. Cần mẻn huyết áp slung kin ngám hạp, chực đang cần sẹ đợ chẩp đửa điểu.

Bại thình phjắc mác, khẩu vạ mằn mì lai kali. Cần mẻn huyết áp slung pố them magie pửa kin thúa xẳng, khẩu mì, khẩu.

Cần mẻn huyết áp slung pền kin phjắc kheo vạ mác pện cuổi, mác bơ, mác qua đeng, nặm mác dừa, mằn bủng, phjắc cát kheo, fẳc... mì lai kali, kali đây hẩ ư slim tầu, tàng lưởt, tảng làn huyết áp khửn slung.

Pền kin bại thình mác, dầu bẻo đây pện dầu ô liu, muối phjắc cát, thúa xẳng. Kin bại thình cúa đây pện pja pế hải, dầu pja, dầu muối mác, muối hướng dương, hạnh nhân,...

Kin đo cúa mì lai vitamin C vạ E: Vitamin C nọi cholesterol, tàng lưởt lây lầng; vitamin E hưa đang mì rèng. 2 thình vitamin nẩy tảng làn huyết áp slung, pỉnh mừa tàng lưởt...

Pền kin mjạt: Hạy cạ kin kềm lẻ ion natri chang cưa hết huyết áp khửn slung. Kin lai nặm fẩt sle đảng, chè bjoóc ngậu, nặm mủm bắp, nặm tổm phjắc kheo,...

Nắm pền kin pì, năng vạ slẩy, tắp mu, bại thình cúa chình piến slặn pện: pja hộp, nựa ướp, mác cà slổm, bại thình pja bẳm, nặm bẳm kềm...

Nắm pền kin lai thình cúa chen cháo lụ mì tôm, xúc xích, mằn fan cháo, KFC…

Nắm pền kin bại thình cúa mì cồn: bia, lẩu…

Nắm pền kin: cà phê, cúa kin mì gas.

Mì vằn chải lỉn liểu hẩư cần mẻn huyết áp slung.

Cần mẻn huyết áp slung pền tập thể dục ngám hạp pện: tèo mủa, tảp xe, pây lòi... sle nắm bẻo vạ nắm mẻn pỉnh mừa slim tầu. Xường sli to huyết á[ vạ slim tầu tăm cón vạ lăng pửa tập sle chỏi tối ngám hạp.

Cần pỉnh nắm héo lụ nắm bẻo quả, hạy cạ bẻo bụt ngải mẻn huyết áp slung. Xường slì to huyết áp vạ mai khảu chỉa, ết lẻ tềnh 40 pi, bẻo, nẳng lai lụ chang lườn mì cần mẻn pỉnh mừa slim tầu lụ huyết áp slung.

Hăn đang đửa điểu pửa huyết áp khửn slung pện xu huýnh, tha lài, hua tót, lưởt đăng, đẳn đang lụ khen kha kiủ cót, tha bẩư lụ nguổng pền pây viện khoái.

Noỏc mà, tỉnh mjạc, tập yoga, nẳng nắm ngậy lăng tàng, nòn đo đua, hết công ngám hạp.

Pền kin đo da nèm cằm slắng cúa slấy da. Tói cáu cần đạ khảm mẻn huyết áp slung, pền chắng huyết áp tẩư 140/90 mmHg. (Tói xáu cần mẻn pỉnh nẻo thương lụ pỉnh mừa mác diêu, lẻ huyết áp lầng 130/80 mmHg)./.

Dân tộc và phát triển

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC