CO PHJẮC CHÈN ĐÂY HẨƯ SỨC RÈNG CÚA PỈ NOỌNG
Thứ năm, 08:00, 14/12/2023 SK&ĐS SK&ĐS
Phjắc chèn lẻ thình phjắc buốt lai dú cằn rẩy, cằn nà. Kin phjắc chèn pang hẩư đang lầu dặm dẹ, thình co nẩy tằng co tằng cản, tằng bâư xày pền hết da, pỉ noọng kin đíp lụ thác ngoòng xày đảy. Phjắc chèn nhằng đảy ngòi lẻ thình da chăn quén cúa cần ké slắng tẻo.
 

 

Tằng co phjắc chèn đảy au mà hết pền da chỏi bại thình pỉnh nhoòng vi khuẩn, vi rút pện: chếp pửa oóc nẻo, pỉnh zona, pền hẩu, pây mốc đeng, giang mai, đang dên mồm lụ đăng bắt, đửa điểu...

Nắm tan pện, phjắc chèn nhằng đảy au mà hết da pửa hăn đang đửa điểu, dau hí lụ lừm lấư, hưa chứ tẻo đảy fấn tầư. Ết lẻ, phjắc chèn nhằng đây hẩư tàng lưởt.

Khảu slì mồm, phjắc chèn đảy au mà hết da mầu đét vạ nhằng đảy au mà da cò chếp, pứt chếp, tắp chếp, nựa lương, pây mốc, pây noỏc khỏ, chếp toọng muổng, sliểu lưởt, pền ngảp, pền pỉnh nẻo thương…

Kin lai phjắc chèn đây bấu?

Pửa chắc đảy bại mòn đây cúa co phjắc chèn tồng ngám cạ, pỉ noọng pền au phjắc chèn mà hết phjắc chang tón kin sle tằng lườn mì rèng. Mái pện, kin lai phjắc chèn, kin chang lai vằn lẻ tó nắm đây.

Pỉ noọng nắm pền kin phjắc chèn quá bươn puốn hạy cạ nắm mì cằm slắng cúa slấy da. Bại cần pền pỉnh dú tắp lụ pền pỉnh năng nựa, pền ung thư lẻ lèo xam slấy da ngòi pền kin phjắc chèn lụ bấu.

Vằn nâng lẻ pỉ noọng pền kin cốc nặm phjắc chèn nâng.

Ngòi mà tứng cần lẻ kin phjắc chèn lai nọi táng căn. Kin phjắc chèn nhằng ngòi mà tứng slắm pi, sức rèng cúa tứng cần tằng lai mòn đai them. Nhoòng pện, pỉ noọng pền xam slấy da pửa kin phjắc chèn.

Chếp toọng muổng đảy kin nặm phjắc chèn bấu?

Bại mòn xa thắp đạ hẩư chắc phjắc chèn chỏi pỉnh chếp toọng muổng. Chang co phjắc chèn mì lai mòn đây sle pỉ noọng đợ cò pôm, ấc chếp nhoòng pỉnh chếp toọng muổng.

Chỏi đảy pện tỉ nhoòng phjắc chèn mì lai vitamin: B, K, C xày lai mòn đây them. Bại mòn đây nẩy da đảy a xít chang toọng muổng vạ nọi pây bại pày chếp toọng muổng chăn đây.

Tói xáu cần rèng, nắm pền pỉnh lăng tàng lẻ slấy da slắng vằn nâng pền kin cốc nặm phjắc chèn nâng lẻ ngám đây.

Mái pện, pỉ noọng nắm đảy kin phjắc chèn liền chặp chang bươn nâng. Hạy cạ ái kin phjắc chèn sle hết da chếp toọng muổng pày mấư lẻ pỉ noọng lèo tặng nọi nhất lẻ pjoỏng bươn nâng.

Pỉ noọng xam slấy da ngòi pền kin phjắc chèn lụ bấu tói xáu cần đang slí pền pỉnh lụ kin da chỏi pỉnh, mẻn đang đẳn.

Kin phjắc chèn lai lụ nọi nhằng ngòi mà cần rèng lụ bấu vạ tứng slắm pi táng căn./.

SK&ĐS

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC