KỈ BÀI DA TỨ CO MẠY SÂU
Thứ năm, 08:00, 04/04/2024 BÁO SỨC KHỎE&ĐỜI SỐNG BÁO SỨC KHỎE&ĐỜI SỐNG
Co mạy sâu mì dú lai tỉ chang bại slảnh khau phja pạng Bắc, slì nẩy bâư mạy ban, lai pỉ noọng nhằng au bâư ón mà hết phjắc kin lụ au mà nhọm khẩu nua. Nắm tan pện, lai thình cúa co mạy sâu pện bâư, mác, năng mạy, lảc mạy sâu, dang mạy sâu xày pền hết da chăn đây.
 

 

Da đang dên mồm: Pỉ noọng au nham bâư mạy sâu ón nâng, nhám eng bâư chè nâng, au mà tổm nặm kin tang nặm chè.

Da mầu đét: Bâư mạy sâu ón nham nâng, dào slâư, tăm miền, chím au nặm mà kin.

Da pây mốc đeng: Bâư mạy sâu ón nham cải nâng, nham bâư khinh nghẹ đíp nâng; tăm miền, chím au nặm, păn pền lai pày kin chang vằn. Lụ au bâư mạy sâu ón dú hua cáng nham cải nâng, au mà tổm nặm kin.

Pây noỏc mì lưởt: Mác mạy sâu ăn nâng, au mà chút pạng noỏc mẩy đăm, dú chang vận nhằng pền da, tăm pền mửn, pha xáu lẩu, păn pền lai pày kin mọi pày ỉ nâng.

Da búng mẻn mjản oóc lưởt: Au dang co mạy sâu mà pải khảu búng mẻn mjản pây.

Da pền bát: Au bâư mạy sâu ón mà tăm bjải xáu khẩu chăm slúc, pẻn khửn búng pền bát pây.

Da khửn slu: Pỉ noọng au lảc co mạy sâu quạng puốn chàng nâng, mằn bủng ăn nâng, ỉ mác men lẩu nâng, au mà tăm miền, pẻn khửn búng khửn slu, pền bát pây.

Da đang đẳn: Pỉ noọng au bâư lụ năng mạy sâu mà tổm nặm áp đang.

Da khẻo chếp: Pỉ noọng au dang co mạy sâu mà tăm miền, ăn vằn chẳm khảu búng khẻo chếp pây 3 thâng 4 pày.

Kỉ fấn lèo chứ pửa au mạy sâu mà hết da:

- Pỉ noọng nhình pà đang nắm pền au mạy sâu mà hết da

- Mác mạy sâu pền da pửa đúc chếp tót, pện tọ pửa au mà hết da lẻ pỉ noọng tó lèo xam rọ bại chảng da.

BÁO SỨC KHỎE&ĐỜI SỐNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC