LẸ HỘI BUN VỐC NẶM CÚA PỈ NOỌNG CẦN LÀO DÚ SLẢNH LAI CHÂU
Thứ năm, 16:47, 25/04/2024 BÁO DT&PT BÁO DT&PT
Pỉ noọng cần Lào dú hoẹn Tam Đường, slảnh Lai Châu fấn lai tẳng lườn lảng xảng kha khuổi, tỉ mì nặm lầng sle hết nà. Nắm mì lai cần pện tọ cần Lào tẻo mì lai cỏ lẻ chăn đây mjảc. Lẹ hội cải nâng cúa cần lào lẻ “Bun Vốc Nặm”, nhằng roọng lẻ lẹ hội tảt nặm đảy có khảu hang slì xuân xáu ngầư ngoòng phân đét lầng, miều mảu pjòi đây.

Lẹ hội “Bun Vốc Nặm” mì 2 fấn: fấn lẹ vạ fấn hội. Khay tầu fấn lẹ lẻ pài pỏ slấn. Pỉ noọng cần Lào nẳm cạ, fiểc cải tầư tó mì cúa cái páo khửn vạ xo pỏ slấn cụm cừa fiểc tầư tó hết hẳm ngải.

Dú lẹ hội mì lai tàng xướng sli lượn, tàng lỉn liểu đây mjảc cúa pỉ noọng cần Lào. Quá tỉ slon cháo chính xằn điếp đin mường, điếp đin tỉ bản cỏn vạ chướng chắp, hết pjòi them cỏ lẻ cáp xáu tỏn rẳp khéc thâng dương chồm lỉn liểu, tẳng có tàng hết kin- ỏn tỉnh tởi slổng dú tỉ fuông.

Lẹ pài pỏ slấn mì mu, cáy, lẩu, chè, khẩu nua đăm đeng, bjoóc mác xày pẻng kẹo. Bại lủc báo quai pèng au rèo bẳng nặm pây lăng pỏ slấy thâng tứng lườn xo nặm. Bại lườn chang bản au nặm phân dặng 2 liểp tàng tảt nặm khảu bại cần pây tàng xáu ngầư ngoòng cỏp nặm chầư khửn tượng Phật vạ ngầư pi mấư xải sló, mì rèng, hết kin chàu mì. Pjọm lẹ pài pỏ slấn, hỏm chầư pây xo nặm phân tứng lườn chang bản au mà áp tượng Phật.

Lẹ áp tượng Phật ngầư luây pây lẹo slẳm slá, rại lóa cúa tởi cần chang pi nâng vạ ngầư fiểc mấư, slâư đây chang pi mấư. Pỏ slấy hết lẹ ngầư mì phân, pỉ noọng chang hỏm hết lẹ pây khóp chủa 3 vỏng dá chắng đảy khửn heng lượn, mủa tó nả chủa. Chang heng choong, heng tổng moòng nằn, pỉ noọng căm mừng căn pắn vỏng mủa chăn đây./.

BÁO DT&PT

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC