Chương trình phát thanh quam Tay thứ 3 mự 28 bườn 05 pì 2024
Thứ ba, 10:48, 28/05/2024 TTTB TTTB

Chương trình phát thanh quam Tay thứ 3 mự 28 bườn 05 pì 2024

Lài Chầu: văn phạo ồn tập hẳư học sình chôm thì tốt nghiệp THPT

Lằng chơ ép lẹo chương trình ép, ngày té hùa bườn 5, học sình khối 12 Trương THPT Nặm Tằm, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lài Chầu cọ tẳng cốc khảu ồn tập. Pâng sắư vịa lăm le lang áo khòng pưng nọng đằng ký khòng pưng trương cào đẳng, đại học, hươn trương cọ pằn mú học sình vạy mi kế hoạch ồn tập chọp xồm hẳư pưng nọng. Chăm va dan phạ đét họn hại hức, hák va cá xay cánh tro cọ chóng hanh khảm pộn dạk cha va cựt đảy lang đì xùng cuồng ky thì chi họt. Nọng Lê Bảo Trâm, học sình lớp 12A1, Trương THPT Nặm Tằm hẳư hụ:

 “Nọk dan ồn tập nẳng lớp, chơ ma hươn nọng nhăng xỏn hôm ôn tập nẳng mạng cắp pưng í ai xay. Nọng cánh bạn phương cọ xỏn hôm ồn tập tứm pưng đề tham khảo, đề pék xương đề tẹ. Vạy đảy xét tuyển khảu trương cồng àn toi lang mon, chảu tồ nọng nhăng đảy chóng hanh lài xưa mắư vẹt sắư pưng bạn ứn”.

Vạy ky thì cựt đảy lang đì xùng, Bàn Giám hiệu Trương THPT Nặm Tằm cọ lựa chọn pưng xay giáo mi kình nghiệm, mi luông hụ xiêng vạy tổ chức ồn tập hẳư pưng nọng học sình. Luông ồn tập xỏn hôm sắư pưng luông pùn cốc chính cuồng chương trình pặp xừ giáo khoa phổ thồng, lưn xưa lỏ chương trình ép lớp 12.

Xay giáo Bùi Văn Cương, Hiệu trưởng hươn trrương hẳư hụ: pằn 4 mi 3 ngon học sình khối 12 lỏ pi nọng chựa nọi côn xương Lự, Tay, Mông, Dạo, pưa vịa ép học cọ báu hê đảy to đằư. Xương nặn Hươn trương cọ pồng chằư họt mú học sình ép yếu vạy xỏn hôm ồn tập hẳư pưng nọng:

 “Pưng xay giáo cọ chà van, xồm chằư cánh đằng ký số tiết ồn thì chọp xồm cắp tựng mú học sình cánh pưng xay giáo đảy đằng ký điểm tắm nhất đối cắp tựng học sình vạy xét thì tốt nghiệp. Lẹo đối cắp pưng học sình xét khảu đại học, cào đằng hư pưng xay giáo cọ đảy tặt ók luông pùn ma tang điểm cựt đảy khòng pưng nọng. Nọk nặn ók hươn trương cọ lăm le lau pưng nọng học sình mi xương chi đảy điểm 0 cánh pưng học sình mi xương chi báu thì khói đảy vạy hẳư pưng xay giáo ồn tập tứm ten hẳư pưng nọng”.

Ky thì tốt nghiệp THPT pì nị, tênh cá tỉnh Lài Chầu mi cài 4.500 thí sình đằng ký chôm thì, hôm mi cá hệ giáo dục phổ thồng cánh giáo dục thường xuyên. Khay nị, tênh mết pưng hươn trương đàng nhại khảu dan họn sẳn ồn tập hẳư pưng nọng học sình lớp 12 cánh danh đù chi ồn tập họt chằm mự khày ók ky thì. Pả Nghiêm Thị Kim Huê, Phó Giám đóc Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Lài Chầu hẳư hụ:

 “Pưng trương pọm đàng  tủm pua luông hụ xiêng, hụ chang  hẳu pưng nọng học sình toi luông tặt pùn khòng chương trình. Pâng sắư phú đề thì tham khảo khòng Bộ giáo dục đào tạo tống páo cuồng pì 2024, pưng hươn trương cọ lăm le, xỏm pành lau kế hoạch ồn tập hẳư chọp xồm cắp luông nhẳn danh, tặt pùn khòng chương trình cọ xương luông tặt pùn khòng đề thì tham khảo. Xương nặn, pưng hươn trương chi chịk bók hẳư học sình pưng luông hụ xiêng cận hà vạy dệt bai thì cánh năm toi phú đề thì tham khảo cuồng pì nị”.

Pả Nghiêm Thị Kim Huê cọ vạu chảnh, lang đì thì tốt nghiệp THPT nẳng Lài Chầu pưng pì chằm nị cọ lưn khửn toi tựng pì, xương pì 2023, số học sình tốt nghiệp THPT cựt đảy 99,8%; điểm pằn pâng pày pưng môn cựt đảy cọ tênh 6 cánh xiếp thứ 8 cuồng số 14 tỉnh phổng trung du, đìn pu bưởng Bắc. Lang đì nị đảy tô họt luông chóng hanh khòng chủm mú xay giáo cuồng nả vịa bók xừ cánh ồn tập.

Ky thì pì nị, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Lài Chầu xứp tàm chóng hanh vạy cựt đảy lang đì xùng nhất, xòng ma nho xùng số điểm cựt đảy cuồng tựng mồn cánh nho xùng xưa mắư chất lượng bók xừ khòng pưng hươn trương nẳng địa phường cuồng tỉnh./.

                                                                                                                     Khắc Kiên – Thành dịch

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC