Chường trình phát thành quam Tay thứ 5 mự 23 căm bườn 5 pì 2024
Thứ năm, 11:05, 23/05/2024 TTTB TTTB
Chường trình phát thành quam Tay thứ 5 mự 23 căm bườn 5 pì 2024

Phọn nương mua mặn hảu nẳng phổng xùng Mộc Chầu

Đảy pít mák cánh kìn chim pưng nuối mák mặn xúc đành lỏ nưng cuồng pưng vịa dệt muôn hòm đối cắp pưng khék dù lịch chơ ma ỉn dàm phổng xùng Mộc Chầu, tỉnh Sờn Là. Pưa xương nặn, té lả bườn 4 ma họt khay, chơ khảu mua mák mặn xúc đành, pưng phổng chưng púk mák mặn hảu xương Na Ka, Mu Náu, pưng bản Pa Phách, Pa Khen,… nẳng thị trấn nồng trương Mộc Chầu cọ lâng phọn nương khék ma ỉn dàm.

Ưởi Vũ Thị Nga, khék dù lịch ma té Hải Phòng hẳư hụ:“Té chơ khửn ma Mộc Chầu khỏi cọ báu xự mák mặn tang nọk, lẹo thả đảy ma tặm xuần mák mặn vạy pít mák pày kìn cánh àu pày hăử tay hươn. Pưng nuối mák mặn hính đảy pít lông kìn phói, chẹp xương nặn chảu cọ nắt xường lài. Khảu mưa nẳng xuần mák mặn chảu cọ báu ngương măn pôi mák tấc nặn, mák nuối nhắư cánh kìn chẹp lài”.

Vạy àu ma pưng khù ỉn muôn mắư hẳư khék dù lịch, pưng chua hươn púk mák mặn nẳng Mộc Chầu cọ dòm dan chơ, cồng hanh lăm đù xuần mák, dệt ók pưng chương hang tiêng àn, chất lượng. Ai Nguyễn Văn Sơn, Chảu xuần mák mặn nẳng tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nồng trương Mộc Chầu hẳư hụ:“Chơ cò mặn pền mák chảu đảy àu mạy ma cặm vạy báu hẳư măn chuốp hắc nga. Dan nị phân lài lỏ chảu lăm đù cò mák, dà khún, bao dà hẳư xuần mák mặn men dan, pưa xuần chảu cọ dệt dù lịch xương nặn cọ đảy lăm đù đì xưa vạy hẳư khék dù lịch ma ỉn dàm, bấng le”.

Đảy àu ma púk nẳng nỉ té kỷ xíp lài pì cài ma, cò mák mặn hảu cọ cạt kiên cánh báu xương đằư đút thiếu đảy cuồng puồng kìn đơi dú khòng côn dần nẳng Mộc Chầu. Té vịa vạy hẳư cò mặn hák nhắư, khay nị côn dần cọ piến thái luông dệt dượn, púk bồng toi luông pùn mắư, nho xùng chất lượng,, cựt ma lang đì kình tế xùng. Lung Tô Đăng Năm, dú nẳng tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nồng trương Mộc Chầu hẳư hụ:“Khỏi púk mák mặn hảu họt khay cọ đảy 30 pì lẹo, khay nị xum khỏi cọ dệt toi luông pùn Việt Gáp té vịa lăm đù họt vịa pít mák, nhẳn pao mák mặn pẹk sằư hẳư khék. Hươn khỏi mi 2 héc ta, sản lượng hư tàm toi tựng pì, đảy mua hư đảy họt 15 – 20 tấn mỏi héc ta, thù đảy dáo 300 – 400 triệu mằn mỏi héc ta mỏi pì”.

          Báu xuấn to lỏ phổng púk mák mặn quảng nhắư nhất cuồng cá mương, cắp tà đìn cài 3.500 héc ta; Mộc Chầu – Sờn Là đàng nhương mự nhương đảy lài khék cuồng mương pọm cắp bạn phương mương nọk hụ họt cắp pưng tàng chương hay khòng na cánh pưng bón dù lịch khặn chăn. Lưn xưa lỏ chơ địa phường nị chấp năm luông pùn mả khày “nồng nghiệp choi dừa mả khày dù lịch”. Lung Trần Xuân Thành, Trưởng phọng nồng nghiệp mả pẹ bản na huyện Mộc Chầu, tỉnh Sờn Là hẳư hụ:“Mộc Chầu lâng nhẳn danh nồng nghiệp lài tàng lài dong cánh chuông hong hẳư vịa dệt dù lịch, mua đằư mák nặn, khay nị cọ đàng mi chu mua cuồng pì. Té pưng phổng púk phắc tiêng àn cọ đảy tánh ók chư xiềng, họt pưng mua mák nuối toi mua té mák mặn hảu, mák muông, mák nhạn, mák hồng, mák kiểng,.. Cuồng pưng pì cài ma, xum khỏi cọ niếu chưa pưng HTX, chua hươn tẳng tánh pưng luông dệt kình tế vạy niếu chưa khék dù lịch ma ỉn dàm, cài nặn púc pua khài chương hay khòng na toi lài luông”.

          Mự hội pít mák mặn chọm đảy tổ chức nẳng phổng chưng púk mák mặn Na Ka, huyện Mộc Chầu, ặn nị lỏ vịa dệt nưng dú cuồng chương trình tống páo Phổng dù lịch phén mương Mộc Chầu mưa lả tuận cài ma. ặn nị cọ men khù ngai đì vạy hẳư khék táng phường táng mương đảy xáo hụ pưng khù khặn luông chăn ma tang ngươn lang vằn hoá, phủ côn cánh nặm đìn nẳng phổng dù lịch đảy lài khék xáo ma ỉn dàm lài nhất tênh phén đìn nị./.

Thanh Thuỷ - Thành dịch

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC