Chương trình phát thanh quam Tay thứ 6 mự 12 căm bườn 4 pì 2024.
Thứ sáu, 14:58, 12/04/2024 TTTB TTTB
Chương trình phát thanh quam Tay thứ 6 mự 12 căm bườn 4 pì 2024.

Táo ma bản Kéo – bón biền mài vịa niếu chưa khòng lang xôn pẹ Điện Biền Phủ

Bản Kéo lỏ cụm cứ điểm mi chư Anne Marie, dú tang bưởng Tày tập đoàn cứ điểm Điện Biền Phủ đảy tiểu đoàn nguỵ Tay số 3 khòng xấc Tày các cành. Cụm cứ điểm nị mi nả vịa pảy chự phiềng xè bìn Mương Thành cánh choi dừa hẳư cứ điểm pu Độc Lập.

Cuồng pưng mự té 13 – 15/3/1954, bình lính Tay nẳng nị cọ xứp diên đảy tà hền luông thói xùa văn pường khòng 2 cụm cứ điểm Him Lam cánh Độc Lập xương nặn cọ dản sắn lài. Tênh căm mự 16/3/1954 Toà soạn Tiền phương Báo Quần đội dần mương xuất bản nẳng nả trận phák họt pưng bình lính nẳng nỉ hún vẻ tàng nhắư nưng vẻ hún lính Tay len pai ma xú côn dần, cắp thèo xừ “Táo ma cắp bản mương, cắp chựa côn chảu, pưng ai chi đảy chôm tỏn đù đì”. Pưa xương nặn, Trùng đoàn 36, đại đoàn 308 cọ dạt dàu đảy cứ điểm nị lẹo báu cận đảy bén ống chơ niếu chưa đảy bình lính Tay ók ma xò hang. Lung Phạm Văn Sam, cón nị lỏ chiến sĩ Điện Biền khay nịu đàng kìn dú nẳng tổ dần phố số 8, phường Thanh Trường, thanh phố Điện Biền Phủ tô lau: dáo 3 chơ tênh căm mự 17/3/1954, pháo bình hau bén 20 tào pháo sắư pu bản Kéo. Pâng sắư chơ phèn chỉ huy Tày len khảu khùm mưa bắt dú, bình lính Tay khòng khày tù cuông khòng đôn lẹo len ók ma phổng pá đàng mi xiềng loa khék hà. 2 đại đội lính Tay len ók ma xò hang cắp tênh mết mả ống. Pháo bình khòng phèn xấc bén cẳn, hák va cọ báu cẳn đảy pưng lính Tay ók ma xò hang. Trùng đoàn 36 té pòm pu dú chằm, liệp ma toi hong hao vạy khảu ma pắt đảy tênh mết xấc  Tày nẳng đôn bản Kéo:

 “Tặp bản Kéo lẹo hư phèn xấc hồn pày bón ứn xìa mết, nẳng nỉ bộ đội hau thù đảy lài mả ống. Cứ điểm bản Kéo lằng nị cựt pền khò khảu khòng quần hau vạy chuông hong hẳư cá nả trận xôn xấc”.

Khay nị, phổng biền mài ngươn lang chiên lang bản Kéo dú nẳng phổng tổ dần dú số 2, phường Thanh Trường, thanh phố Điện Biền Phủ. Khảm cài 70 pì lang xôn pẹ Điện Biền Phủ chăm va cọ mi lài piến thái ma tang cốc ngươn xính khòng, hák va bón biền mài chiên lang nị cọ nhăng đảy pảy chự pék xương té chạu vạy hẳư côn dần, khék dù lịch chơ ma ỉn dàm hụ chảnh xưa ma tang lang xôn pẹ xênh xa khòng quần cánh dần hau. Pả Nguyễn Thị Liên, Bí thừ Chì bộ tổ dần dú số 2 tô: lằng giải phóng Điện Biền, puồng kìn đơi dú khòng côn dần cuồng phổng biền mài chiên lang bản Kéo cọ đảy nho xùng. Tênh cá tổ mi cài 100 chua hươn, dáo 500 hùa côn, báu mi chua hươn cặt. Pì 2023, chơ chấp năm luông pùn nho cấp phiềng xè bìn Điện Biền Phủ, 50% số chua hươn cuồng tổ cọ pọm xồm chằư bánh pằn đìn đòn, nhại pai xìa bón dú cáu khòng chảu vạy dòm đìn hẳư vịa chấp năm dự án khòng tỉnh. Họt khay, puồng kìn đơi dú khòng côn dần nhại ma nẳng bón dú mắư cọ đảy tẹt tiêng, ngăn thóng số chua hươn khòng tổ dần phố nẳng bón cáu cọ tẳng tánh lau hươn dảo quảng sáng, khặn chăn xưa. Côn dần cuồng tổ cọ muôn hòm cánh xỏn hôm pảy chự cánh pếnh khày ngươn lang chiên lang pu Bản Kéo bón chảu đàng kìn dú:

 “Puồng kìn đơi dú khay nị khòng côn dần cọ tẹt tiêng, tênh mết chua hươn pọm hụ mả khày kình tế. Vịa chự hiềm phổng biền mài ngươn lang chiên lang pu Bản Kéo hư chu côn dần cuồng tổ pọm hụ khâng chấp năm. tênh mết chu xểm tang pọm đảy phẻo tọn pẹk sằư, pằn vịa hẳư đoàn thành niền, phủ nhinh  họn khâng tọn tăm pẹk sằư phổng kìn lô dú vạy hẳư khék dù lịch chơ ma ỉn dàm mi xương hền đảy phổng biền mài ngươn lang chiên lang khòng bản mương cọ lâng chơ đảy chự hiềm pék xương té chạu”.

Lằng 70 pì lang xôn pẹ Điện Biền Phủ phổng biền mài ngươn lang chiên lang pu Bản Kéo cọ nhẳn đảy chự hiềm xương cáu cánh cựt pền bón nưng niếu chưa đảy lài khék dù lịch ma ỉn dàm, xáo hụ ma tang luông giỏi chang cuồng nả vịa niếu chưa khòng Quần đội dần mương Việt Nàm cuồng pàng xôn xấc Tày chất mương./.

Vũ Lợi – Thành dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC