Chương trình phát thanh quam Tay thứ 6 mự 6 căm bườn 5 pì 2022
Thứ sáu, 10:38, 06/05/2022

Pá co che ké, khòng khan nẳng Tùa Chùa chi mi

ca con xùng xương xư?

 

          Pá co che ké khòng chua hươn lung Hạng A Chư nẳng thôn Hấu Chua, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa đảy đù lỏ mi lài co che nháư xung, ké hâng pi nhất cuông huyện. Pưng co che hạng họi pi, xùng kỷ xíp thứa, co nháư nhất luông quảng 2 thứa thóng pống chăm căn xương pá co mạy ké dú đông luông. Vạy pít che, côn dân đảy cái lày khửn. Lung Hạng A Chư hảu hụ; té đaư ma, côn dân Sín Chải lâng đu co che xương khòng quý, té chua nị pày chua naư, chua pảu đơi pú họt chua lụk đơi lan phăng quam sắng xon khòng pảu pú mưa lang phaư cọ khâng lăm đu co che hảu kheo chăn:

          ( Băng): “ Pảu pú mưa lang va, mưn ta ma hák hên mi co che, báu chắc púk té đàư, té chua nị họt chua naư họt khỏi lỏ họt chua thứ 9, co che nháư nhất dưn hâng chi dáo 300 pi.”

          Xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa mi chi áo họt 4 păn co che Shan tuyết ké cánh lỏ xã mi lài co che ké nhất nẳng huyện, tọp hom phân lài nẳng 2 thôn; Hấu Chua cánh Sín Chải. Pưng pi cài ma, cấp uỷ,  chính quyên xã Sín Chải cọ lâng nhẳn danh co che lỏ tàng co cốc chính vạy mả khày kinh tế khòng địa phương.

          Mưa mự 30/3 chọm cài ma, Hội pảy chự pá pu cánh Môi trường Việt Nam cọ công nhẳn 100 co che Shan tuyết ké nẳng thôn Hấu Chua cánh Sìn Chải lỏ co Di sản Việt Nam. Ặn lỏ khù muôn luông hom báu xuấn to khòng côn dân Sín Chải lẹo nhẳng lỏ khòng chính quyên địa phương. Pưa té nặn chi tạk khù ngai đì hảu côn dân lan lay xìa ứt dák cặt cung. Lung Đặng Tiến Công, Phó trưởng Phòng Văn hoá Thông tin huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên va:

          ( Băng): Lằng chơ co che San tuyết đảy công nhẳn lỏ co di sản Việt Nam pưng tang chương hang che đảy côn dân pưng tỉnh thanh phố cuông cá mương cọ xương tênh phén đin hụ họt. Cài nặn hôm phân nho xùng ca con tàng chương hang choi côn dân khài che đảy ca xưa cọ xương mả khày đảy đi ma tang du lịch bản khuống cắp thu hoạch cánh lăm đu co che đảy lài côn mặc. 

          Lung Thào A Nhè, Bí thư Đảng uỷ xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, Điện Biên cọ hảu hụ:

          ( Băng): Xã hạng pi cọ mi kế hoạch tặt pun pảy chự co che Shan tuyết Sín Chải, àu khảu tặt pun pảy chự hảu po me pi nọng mi khòng khài, hôm phân mả khày kinh tế xã hội nẳng cuông phổng.

          Cá huyện Tủa Chùa khạy mi chi áo họt 600 héc ta ta đin púk che khòng 1.180 chua hươn ( cuông nặn che co ké chi áo họt 8 păn co khòng 286 chua hươn); sản lượng che nhọt đíp pi 2021 thu pít đảy cài 75 tấn, to dáo 12 tấn che khồ. Pả Đỗ Ngọc Ánh, Phó trưởng phọng Nông nghiệp cánh mả pe bản na huyện Tủa Chùa, Điện Biên hảu hụ; Vạy tựng dan àu co che pên tàng cò công nghiệp cốc chính, huyện cọ đu đì họt vịa khày quảng, tặt pun chảnh chương hang che cắp luông cạt kiên dệt dượn. Xong ma huyện cọ choi dừa tẳng tánh, khày quảng vịa dệt ók chương hang che tiêng an, pưng tàng chương che cọ đảy chứng nhẳn toi pưng luông pun chương hang tiêng an:

          ( Băng): Xum khỏi tọp hom pảy chự 7.900 co che ké, tít tơn côn dân báu tắt pẳm, cọ xương chấp năm pưng luông lăm đu men chọp, Púc chuân mả khày du lịch cạt kiên cắp lăm đù cò che ké nẳng địa phương, pưng du lịch dan nị đù đi họt cạt kiên mả khày nông lâm nghiệm nẳng cuông phổng hôm phân mả khày kinh tế, tẳng tánh bản na máư khòng địa phương.

          Huyện Tủa Chùa nhẳn danh chi xứp tam khày quảng vịa cạt kiên cắp pưng công ty tẳng tánh chư xiêng, chế biến che pẹk sàư cánh sự mết chương khòng khòng pi nọng dệt ók. Xong ma púc pua chiên páo họt côn dân pông chàư lăm đù, thu pít cánh dệt ók che men toi tặt pun kỹ thuật vạy chất lượng chương hang lâng nhẳn pao. Pọm cắp vịa nặn, huyện cọ tọp hòm sáư vịa giới thiệu, chiên páo vạy pưng tàng chương hang té che Shan tuyết khòng Tủa Chùa họt chợ lạt cuông mương cánh mương nọk.

 

                                                                   Vũ Lợi - Hạnh dịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC