Chương trình phát thanh quam Tay thứ 3 mự 23 bườn 1 pì 2024
Thứ ba, 14:59, 23/01/2024 TTTB TTTB
Chương trình phát thanh quam Tay thứ 3 mự 23 bườn 1 pì 2024

 

Côn Dạo nẳng Cư Suê dệt hăng té piến thái

luông ngắm vịa dệt

          Cắp xuân co cà phê quảng cài héc ta nưng púk đảy 3 pi. Mua thu pít mák cà phê pi nị, chua hươn lung Triệu Văn Phúc dú thôn 3, xã Cư Suê, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk thu đảy dáo 5 tấn mák cà phê kén. Lung hảu hụ: Sản lượng nị cựt đảy chi áo cộp to dan cón. Hê nặp họt pày nả ngơn thu đảy chi lài khửn pưa púk sáp báng lài tàng co. Cắp mức khài xương khạy  nị, mỏi pi chua hươn lung thu dáo 800 triệu. Toi lung Phúc, thu đảy to nặn ngơn lỏ pưa piến thái luông dệt dượn toi chík bók khòng Hợp tác xã Nông nghiệp cánh dịch vụ  Bình Minh.

          ( Băng): HTX chík bók hảu po hay me na, pi nọng dệt toi luông dệt khòng HTX ma tang kỹ thuật lăm đu, dàu dà, xủ dà pảy chự co púk bồng…dệt toi HTX hư mi lai khù lợi đì, thu đảy lài ngơn xưa. Pộ té chạu chảu hák dệt toi kinh nghiệm hư năng suất báu đảy to.

          Chôm hặp HTX té pưng mự hính tẳng tánh, ưởi Triệu Thị Hạnh tô, mỏi thành viên pọm đảy pày tập huấn, ép học ma tang xủ khoa học kỹ thuật. Pưng xã viên lỏ côn hụ chang nóm căm nhăng choi dừa pi nọng lắp tó tang lau nặm phảy dom nặm, chướng chưa pi nọng púk bồng, dàu dà toi luông báu xủ khún hoá học, báu dệt uối hại họt bón nặm kin đin dú. Xong ma, HTX nhăng khâng choi té vịa dệt dượn, thu hoạch họt khài chương hang chảu dệt ók.

          ( Băng): Té chơ hính tẳng cốc lỏ xã viên khòng HTX BÌnh Minh hư chảu cọ chôm hặp lài lớp tập huấn. Lăng chơ tập huấn lẹo chảu cọ mongh cong piến thái luông dệt, lài tưa cư dệt lẹo khài chảu hên báu đảy lang đì. Hên Hươn mương cọ mi lài chính sách hảu HTX vạy xã viên  HTX mi luông hụ chang xưa, dệt dượn nông nghiệp xương co cà phê, mák hô tiêu púk sáp báng cọ cựt đảy năng suất.

          Tẳng tánh té pi 2016, HTX Nông nghiệp cánh dịch vụ Bình Minh mi 27 xã viên pọm lỏ pi nọng Dạo nẳng bản Bình Minh, thôn 3, xã Cư Suê, huyện Cư Mgar. Ưởi Triệu Thị Châu, Giám đốc HTX hảu hụ, pưa mi 17 xã viên mi luông hụ xiêng té Đại học, Cao đẳng, xương nặn HTX chấp năm pưng vịa dệt pọm văn pường. Họt khạy HTX cọ mi phổng púk cà phê cài 108 héc ta cà phê púk sáp báng lài tàng co xương Hô Tiêu, mák sầu riêng, mák bơ…cắp pưng tàng chương hang hâng tam nan cọ mi bón khài nẳng chợ lạt:

          ( Băng): Che dệt té mãng cầu khòng HTX lằng chơ khài ók chợ lạt đảy côn xủ dống chôm tỏn. Khay nị tứm tàng mák sầu riêng hên khài đảy lài cánh mák mỵ khủa kháư cọ khài đảy lài lằng chơ khài ók chợ lạt đảy côn xủ dồng mặc sự. Té nặn chảu ngắm xư chắng báu chế biến pày máư cánh khâng chàư xưa máư sáư vịa lăm đù tựng tàng chương hang vạy lằng nị coi dệt tứm pày máư. Mong cong pưng tàng chương hang khòng HTX chi khài pày lài tỉnh, khà pày lài bón tênh phén mương.

          Pưa piến thái luông ngắm, vịa dệt, cạt kiên dệt dượn toi luông nà mẳn, puông kin luông dú pưng thành viên HTX lâng đảy nho xùng. Păn pâng pày mỏi chua hươn thu đảy té 300 họt 500 triệu mằn mỏi pi. Lung Nguyễn Công Văn, Phó Chủ tịch Uỷ ban dân mương huyện Cư Mgar  nhẳn danh:

          ( Băng): HTX Bình Minh lỏ nưng cuông pưng HTX dệt vịa cựt đảy lang đì, Báu xuấn to lỏ ngành hang cà phê lạk lẹo pi nọng nhăng khâng cạt kiên vạy khài chương hang ứn té nông nghiệp, lài tàng co kin mák cánh pi nọng cọ khâng chấp năm đi vịa dệt dượn púk bồng cánh cạt kiên khài chương hang xương nặn vịa dệt cọ áo tẹt tiêng. Khù nưng xum khỏi cọ pông chàư cánh hên yên chaừ xưa, ặn lỏ vịa cạt san, chang ngắm pun cuông Ban giám đốc uôn pa. Pi nọng uôn pa đảy lang đì cánh pếnh khày đảy dân chủ cuông chu côn khòng HTX.

                                                                   VOV TN – Hạnh dịch                                      

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC