Ngon tô thứ 3 mự 11 căm bườn 6 pì 2024- Điện Biên chóng hanh kiểm soát dịch bệnh mù pền ha Châu Phi
Thứ ba, 16:47, 11/06/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 3 mự 11 căm bườn 6 pì 2024- Điện Biên chóng hanh kiểm soát dịch bệnh mù pền ha Châu Phi

Điện Biền chóng hanh kiểm soát dịch bệnh mù pền ha Châu phi

---------------------

Cuồng bườn nưng cài ma, huyện Điện Biền, tỉnh Điện Biền cọ mi 5 xã biền mài mi dịch bệnh mù pền ha cướt xình ók lau, hôm mi: Thanh Luông, Thanh Chăn, Thanh Hưng, Thanh Xường cánh Thanh Yên, cắo 120 tồ mù chuốp tài, tênh mết số tồ mù đảy chọk phằng xìa nắc cài 7 tấn. Dịch bệnh mù pền ha Châu Phi cọ dệt xiệt hại nắc hẳư pưng chua hươn tảnh liệng cánh dệt hại họt vịa mả khày kình tế đàng cuồng dan đảy tủm lau lau lằng chu dịch bệnh cô vít 19 khòng địa phường nị.

Chua hươn ưởi Nguyễn Thị Nhạn, dú nẳng thôn Thanh Bình A, xã Thanh Luồng, huyện Điện Biền mi 10 tồ mù chuốp tài; cuồng nặn mi 8 tồ mù nhứa đàng cuồng dan khặn khang khài, mỏi tồ nắc dáo 9 yển cánh 2 tồ mù me chi lò ók lụk. Tênh mết xiệt hại lỏ dáo 60 triệu mằn. Ngày lằng chơ tồ mù tài mưa mự 20/4, chua hươn cọ tống páo cắp chính quyên địa phường vạy chấp năm chọk phằng xìa, hẳư dú riềng đối cắp pưng mù đàng hảo hanh cánh xự vắc xin ma tiềm phong:

 “Chơ hụ hền tồ mù chuốp pền bệnh chua hươn cọ tống páo hẳư chính quyên ngày cánh đảy cán bộ thú ỳ lông ma chịk bók tiềm vắc xin chự phong xương nặn pưng tồ mù ứn cọ báu hền pền xằng. Cọk bâng hư chua hươn suối tao mỏi mự 2 tưa cánh chấp năm bán phòn bột, bao dà khả manh bệnh vạy báu hẳư dịch bệnh pét pan ók”.

Thanh Luông lỏ xã cốc khọe khòng huyện Điện Biền cướt xình ók dịch bệnh mù pền ha Châu Phi cuồng chu nị, họt khay, xã nị lỏ xã biền mài xiệt hại lài nhất, cắp số tồ mù chuốp tài lỏ cài 70%.

Lung Tong Văn Suôn, Phó Chủ tịch UBND xã  Thanh Luông hảư hụ, xã mi 18 bản hư 10 bản cướt xình ók dịch bệnh cuồng chu nị, tênh mết số tồ mù đảy chọk phằng xìa lỏ chi áo họt 5 tấn, danh tính xiệt haị ma tang kình tế chi áo họt 500 triệu mằn. Chính quyên xã cọ cằm quyết chịk bók hẳư pưng cán bộ chuyền mồn cánh pưng chua hươn tảnh liệng chấp năm bao dà khả manh bệnh; lợp tăn hẳư dú riềng ngày đối cắp pưng tồ hê pền bệnh vạy dón xìa xiệt hại. cọ xương văn phạo pắc pằn phổng khả đắp dịch bệnh, báu hẳư dịch bệnh pét pan ók lài:

 “Va mi tồ mù tài hư xã chi chấp năm chọk phằng xìa men toi luông tặt pùn khòng pháp luật. Xòng ma tống páo hẳư côn dần tủm pua pảy chự bón nặm kìn đìn dú toi luông bán phòn bột nẳng cọk bâng tảnh liệng lâng chơ, chua hươn đằư mi khù ngai đì hư chấp năm bao dà khả manh bệnh mỏi tuận 2 tưa hẳư nhẳn pao”.

Lung Ngô Xuân Chinh, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Điện Biền hẳư hụ: pưng bón cướt xình ók dịch bệnh phân lài lỏ pưng bón mi dịch bệnh cướt xình ók té cón, hê hền cướt xình ók dịch bệnh nẳng bón mắư cuồng pì nị.

Vạy pắc pằn phồng,  khả đắp dịch bệnh cánh chự phong dịch bệnh đảy lang đì, vịa tiềm vắc xin chự phong đảy đù lỏ luông dệt cựt đảy lang đì nhất, hák va ca khài vắc xin khay nị cọ áo xùng cánh hê mi chính sách choi dừa hẳư côn dần xương nặn vịa tiềm phong cọ hê cựt đảy lang đì xùng xương áo:

 “Khay nị chính sách tiềm phong hê mi luông choi dừa khòng hươn mương hẳư côn dần cánh dan tiềm phong khòng vắc xin lỏ chấp năm đối cắp pưng mù hính đảy té 4 – 10 tuận thồi, báu đảy tiềm hẳư mù me cánh mù phók xương nặn vịa chự phong bệnh khòng vắc xin cọ dón lông”.

Biền mài cuồng tênh cá tỉnh Điện Biền, té hùa pì ma họt khay dịch bệnh mù pền ha Châu phi cướt xình ók nẳng 9 xã, khòng pưng huyện Mương Nhé, Mương Cha, Tủa Chùa, Điện Biền cánh thị xã Mương Lay; tênh mết pưng mù chuốp pét bệnh đảy chọk phằng xìa lỏ 170 tồ, tênh mết nắc dáo 11 tấn. Lung Đỗ Thái Mỹ, Chì cục trưởng Chì cục thú ỳ tỉnh Điện Biền hẳư hụ:

 “ Khay nị ngành cọ đàng chóng hanh chấp năm chự phong dịch bệnh cắp luông pùn lỏ xỏn hôm chịk bók hẳư pưng huyện, thị xã chiến páo hẳư côn dần hụ đảy khù hiểm hại khòng dịch bệnh. Pưa dịch bệnh nị pộ manh bệnh dệt ók, chăm va pưng tàng vắc xin chự phong cọ đảy khài nẳng chơ lạt hák va cọ hê xủ đảy hẳư chu pưng mù. Xương nặn khù cốc chính nhất vạy đảy dệt xương xư hụ đảy khù hiểm hại vạy chấp năm pưng luông pùn pọm pâng cuồng chơ liệng mù. Pưa cài khù mi tẹ hẳư hền, vịa tảnh liệng lệch nọi nẳng pưng chua hươn lỏ nưng cuồng pưng khù ngai đì mi xương dệt hẳư dịch bệnh cướt xình ók cánh pét pan pày lài bón”.

Pưa mi luông chôm hặp cằm quyết khòng chính quyên cánh pưng địa phường cánh pưng ngành mi chức quyên, xương nặn dịch bệnh mù pền ha Châu phi nẳng tỉnh Điện Biền khay nị cọ nhăng đàng dú nẳng mức kiểm soát.

Hák va, lỏ tỉnh đìn pu nhăng pọ lài dạk cha, phân lài lỏ pi nọng chựa nọi côn kìn dú, xương nặn cận hà lài pưng chính sách choi dừa khòng hươn mương, lưn xưa lỏ ma tang vắc xin chự phong bệnh. Mi đảy xương nặn, nả vịa chự phong dịch bệnh chắng chi cựt đảy lang đì xùng, té nặn tạ khù ngai đì hẳư côn dần púc pua mả khày kình tế té vịa tảnh liệng mù./.

Vũ Lợi – Thành dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC