Ngon tô thứ 3 mự 12 bườn 3 pì 2024 – Sơn La khâng phong, chất phảy nẳng pưng bón du lịch văn hoá
Thứ ba, 10:12, 12/03/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 3 mự 12 bườn 3 pì 2024 – Sơn La khâng phong, chất phảy nẳng pưng bón du lịch văn hoá

Sơn La khâng phong, chất phảy nẳng pưng bón du lịch văn hoá

          Nẳng hươn chua Trúc Lâm Hưng Quốc, thanh phố Sơn La, bón nưng cuông pưng bón văn hoá mi côn dân ma tảy hường, dệt hịt nẳng hươn chua, Ban trị sự cọ lâng chơ tít tơn, chiên páo côn dân, phật tử quản lý mẳn cặt phay phưn, bón tảy hường, tảy nến, chọ ngơn chỉa; kiểm tra tang sài điện, chương xủ điện, điện tảy hung, sai điện…Thầy Thích Khai Bảo, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Sơn La hảu hụ:

          ( Băng): Hươn chua cọ pông chàư, cạt kiên cắp chu cấp, khặn khang pưng chương khòng  phong, chất phảy, pưng mã QR…vạy chík bók pi nọng chấp năm lài luông phong, chất phay mảy.

          Chủm mú cảnh sát Phong chất phay cánh cứu choi côn chuốp chọ nạn, Công an tỉnh Sơn La cọ púc pua chiên páo, kiểm tra, chík bók ban quản lý pưng bón biên mai ngươn lang, pưng đền sơ, hươn chua cánh côn dân pày dệt hịt chấp năm xư minh pưng tặt pun tiêng an ma tang phay mảy ték. Nhẳn pao pưng bón đảy mi tục po pưng bình chất phay hỉu mư, pưng bón chọk chỉa ngơn nhẳn pao tiêng an ma tang phong chất phay, cán bộ quản lý ngươn lang hụ xủ khong bình chất phay cánh pưng khù cận hà chơ phay mảy cướt sinh ók hụ len ók khói phay.

          Đại uý Nguyễn Mạnh Hùng, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính ma tang tiêng an bản mương Công an thanh phố Sơn La hảu hụ:

          ( Băng): Dan hùa pi số côn ma chôm hặp dệt hịt nẳng hươn chua áo lài, đang cuông  mua phạ lạnh lau xương nặn xum khỏi tít tơn, kiểm tra, tít tơn pưng cơ sở cuông vịa nhẳn pao tiêng an cuông mua kháư khồ, lưn xưa lỏ kiểm tra, sảng panh pưng chương khong phong, chất phay mảy cắp bón.

          Xong ma luông chóng hanh khòng pưng đơn vị, chủm mú mi chức quyên, luông khâng chàư chấp năm pưng tặt pun ma tang phong, chất phay mảy, ték khong côn dân, chơ pày tảy hương, dệt hịt nẳng hươn chua chi hôm phân pảy chự tiêng an hảu chảu cánh pi nọng bản khuống.

Ai Nguyễn Đức Hà, Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La va:

          ( Băng): Mự 15 căm cánh căm nưng, chua hươn khỏi lâng pày dắt sơ cá đền, khỏi cọ chấp năm pưng tặt pun khòng đền cuông vịa chọk chỉa ngơn vay nhẳn pao tiêng an phong, chất phay mảy.

          Nẳng lài địa phương khòng tỉnh Sơn La, pưng mự nị phạ đét họn hại hức kem phạ lôm, pưa xương nặn mỏi côn dân, cơ quan, đơn vị cận khâng chàư phong, chất phay mảy nẳng hươn cánh nẳng bản khuống.

                                                                   Lê Hạnh – Hạnh dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC