Ngon tô thứ 3 mự 23 bườn 1 pì 2024 – Po hay me na phổng xùng Lai Châu khâng chự phong nào cưm hẳư tồ tảnh liệng
Thứ ba, 14:55, 23/01/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 3 mự 23 bườn 1 pì 2024 – Po hay me na phổng xùng Lai Châu khâng chự phong nào cưm hẳư tồ tảnh liệng

Po hay me na phổng xùng Lai Châu khâng chự phong nào cưm hẳư tồ tảnh liệng

Cuồng pưng mự nị, nẳng pưng xã phổng xùng khòng huyện Sìn Hồ, nhiệt độ dón lông tắm cỏng 10 độ. Vạy nhẳn pao pặc hanh cánh chự ún hẳư tồ tảnh liệng, po me pi nọng cọ lay ngua quai ma hươn xằng cuồng cuo0ong bâng, pảy lọm cuông bâng cánh àu chương kìn vạy phong hẳư ngua quai cuồng pưng mự phạ nào cưm. Ưởi Giàng Thị Pàng, dú bản Sà Dề Phìn, xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ hẳư hụ:

          Băng: “ Chảu cọ hụ đảy chí mi chu nào cưm xương nặn cọ àu tồ quai ma hươn đảy 2,3 mự lẹo. Té mự ngua hền phạ nào cưm lẹo kèm phồn xương nặn cọ xự phải bạt ma pảy lọm cuồng bâng đì chăn. 2 phùa mia cọ piến cằn pày tắt nhả ma hẳư quai kìn”.

          Khạy nị, tỉnh Lai Châu tênh mết pưng  ngua quai bẻ mạ cài 350 păn tồ, cuồng nặn ngua quai dáo 120 păn tồ. Cuồng pưng mự chằm nị pưa mi chu nào cưm pặt lông ma, kèm phạ phồn, nhiệt độ nẳng pưng xã phổng xùng nẳng pưng địa phường xương Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đương phạ cọ nào cưm hại hức, nhiệt độ pằn pâng pày té 10 họt 12 độ, tênh cưn dón lông té 8 họt 10 độ. Tó nả cắp phạ nào cưm, ngành nông nghiệp tỉnh Lai Châu cọ hẳư cán bộ lông pày cạt kiên cắp chu địa phường tổ chức chiên páo, chík bók po me pi nọng pưng luông chự phong nào cưm. Cuồng nặn, chính quyên cơ sở cọ tổ chức họp bản, tổ dần dú vạy chiên páo, tống páo cánh chík bók hẳư dần mương chấp năm đì pưng luông chự phong nào cưm hẳư tồ tảnh liệng. Lung Nguyễn Khắc Tiệp, Trưởng phọng nông nghiệp mả pe bản na huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu hẳư hụ:

          Băng: “ Huyện cọ tánh ók pưng tổ vạy lông pày pưng xã, thị trấn, tít tờn, kiểm tra vạy chị bók hẳư pi nọng khâng pưng luông pùn chự phong nào cưm. Thứ 2 lỏ pảy lọm cuông bâng. Lưn xưa lỏ đối cắp pưng xã phổng xùng, lay ngua quai lông pày phổng tắm mi nhiệt độ xùng xưa. Lẹo khâng àu chương kìn vạy phong hẳư ngua quai kìn cuồng pưng mự phạ nào cưm hại hức”.

          Toi danh đù, cuồng pưng mự pày nả, nhiệt độ nẳng tỉnh Lai Châu xứp tàm dón lông phạ nào cưm hại nhức. Pưa xương nặn côn dần cận khâng pưng luông pùn pảy chự, lăm le đì tồ tảnh liệng vạy dón xìa tắm nhất siệt hại pộ phạ nào cưm dệt ók./.

Khắc Kiên-Huyền dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC