Ngon tô thứ 3 mự 23 bườn 4 pì 2024 – Po hay me na tỉnh Yền Bái khâng lăm le, chự phong bổng manh hẳư cò khảu na mua xuần
Thứ ba, 14:28, 23/04/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 3 mự 23 bườn 4 pì 2024 – Po hay me na tỉnh Yền Bái khâng lăm le, chự phong bổng manh hẳư cò khảu na mua xuần

Po hay me na tỉnh Yền Bái khâng lăm le, chự phong bổng manh hẳư cò khảu na mua xuần

          Mua khảu đồng xuần pì nị, chua hươn lung Nguyễn Văn Trình, dú thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên cọ púk đằm cài 1500 thứak môn na, khạy cò khảu đàng cuồng dan khắt man. Pưa dan cài ma nẳng cuồng tỉnh lâng mi phồn, phạ đìn mức chưm dệtk hẳư san tàng bổng manh cắt hại cò khảu. Ngày lằng chơ hụ hền ók bổng manh cắt hại, ai Trình cọ bao dà chự phong hẳư tênh cá tà đìn chuốp siệt hại cánh pơng tà đìn dú chằm.

           “ Khảu đàng khắt man lỏ pền bệnh pớm khưởng lường bằư, chua hươn khỏi đảy xự dà ma bao ngày, va vạy bệnh pe ók lài cọ chí dệt hại họt dan khảu ók man. Va bao dà lỏ bao tênh cá hăư na, nặp cá bón hê pền vạy báu hẳư pe ók tua cá na”.

          Mua khảu nị, huyện Văn Yền, tỉnh Yền Bái cọ púk đằm cài 2.900 héc ta, 60% tà đìn ma púk chựa khảu lai, 40% púk chựa khảu thuần chủng. Toi biền mài khòng ngành nông nghiệp huyện, khạy mi cài 100 héc ta khảu chuốp bổng manh cắt hại, pền bệnh pớm khửng lường bằư, tồ bổng long cò…nẳng mức lák cằn. Pưa xương nặn, ngành nông nghiệp huyện lâng hẳư cán bộ lông pày cơ sở vạy lăm le pọm cắp côn dần chấp năm pưng luông pùn chự phong. Lung Lê Văn Quyền, Phó trưởng phọng Nông nghiệp cánh mả pe bản na huyện Văn Yên, tỉnh Yền Bái hẳư hụ:

           “ Khạy nị pưng xã pọm mi cán bộ khòng Trung tâm dịch vụ, choi dừa mả khày nông nghiệp lâng chơ pày bấng le tông na, kiểm tra bổng manh, chík bók hẳư côn dần luông chự phong bổng manh cắt hại cò khảu. Đối cắp vịa bao dà cọ lâng chík bók hẳư pi nọng đối cắp dà bao bổng manh cắt hại mi xương xùn xắư toi bình điều, dà chự phong bệnh cọ xương nặn, hák va dà khả bổng cánh dà chự phong bệnh cọ báu đảy xùn xắư toi cằn vạy bao, va xùn xắư cằn cọ chí dệt dà pháng xìa bao bổng manh cọ chí báu tài”.

          Mua đồng xuần pì 2023-2024, tênh cá tỉnh Yền Bái púk đằm cài 19.400 héc ta, cựt đảy cài 103% vẹt xắư kế hoạch, khạy nị tà đìn na khảu đàng cuồng dan khắt man. Toi cục pảy chự cò púk bồng tỉnh Yền Bái, tênh cá tỉnh khạy mi cài 700 héc ta na đằm khảu chuốp nhăn tốc, pền bệnh pớm khưởn lường bằư…. Chuốp xiệt hại nẳng mức lák cằn. Danh đù té khạy họt lả mua bổng manh dệt hại cò khảu chí mả pe lài. Lung Phạm Đình Vinh, Phó chi cục trưởng, Chi cục púk bồng tỉnh Yền Bái hẳư hụ:

           “ Bổng manh mả pe toi dan, xương nặn xum khỏi púc pua nả vịa điều tra, hụ hền cánh tính tà dan đằư pền bao dà, pùn ók văn bản, chík bók dàn mương tổ chức bao dà khả đắp bổng manh cắt hại cò khảu”.

          Pọm cắp vịa chự phong bổng manh cắt hại, ngành nông nghiệp tỉnh Yền Bái xứp tàm mi luông chík bók, uồn pa, tít tờn po hay me na lâng chơ pày lăm le tông na, lăm le, dàu dà hẳư cò khảu chọp xồm cắp tựng dan mả nhắư, vạy nhẳn pao mua khảu nị chí cựt đảy sản lượng cài 100 păn tấn xương toi danh đù./.

                                                                                                                 Trịnh Xuân -Huyền dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC