Ngon tô thứ 3 mự 26 căm bườn 12 pì 2023 – Phổng xùng Sa Pa púc pua chự phong nao cưm hảu pưng sắt sính
Thứ ba, 15:15, 26/12/2023 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 3 mự 26 căm bườn 12 pì 2023 – Phổng xùng Sa Pa púc pua chự phong nao cưm hảu pưng sắt sính

Phổng xùng Sa Pa púc pua chự phong nao cưm hảu pưng sắt sính

Xủ ngạch ba banh xay, mung Fibro nà mẳn, lôm báu tỏng lỏ cuông bâng khòng pưng quai chua hươn lung Má A Páo, dú tổ 1, phường Ham Rồng, thị xã Sa Pa. Nặp té chơ dệt cuông bâng, mỏi pi mua nao ma thâng, lung Páo báu đảy àu pưng quai pày dú bón ứn. Lung Páo tô:

           “ Hươn khỏi mi 4 tô quai, phạ nao cưm hư khỏi sằng vạy cuông cuông bâng, nao cưm lài báu pày tắt nhả đảy hư sự ỏi ma hảu pưng quai kin. Lẹo nẳng hươn chảu cọ púk nhả, chu mự cọ hák tắt nhả ma hảu tô quai kin.”

          Sa Pa lỏ bón phạ nao cưm hại hức nhất nẳng Lao Cài. Vạy pảy chự tênh mết pưng sắt sính cài 13 păn tô phân lài lỏ tô quai, chính quyên địa phương ngay té cón mua nao cọ đảy khâng tẳng tánh luông chự phong nao cưm hảu pưng sắt sính.

          Toi Lung Trần Mạnh Hùng, Trưởng phọng Kinh tế thị xã Sa Pa, họt khạy cá thị xã cọ mi cài 94% số chua hươn tảnh liệng mi cuông bâng tảnh liệng nhẳn pao, cài 84% số chua hươn khặn khang tục po chương kin vạy phong hảu pưng sắt sính, vịa tiêm phong cọ đảy chấp năm tục po.

          Xong ma, cuông chơ pưng địa phương ứn tống páo báu pói sắt sính pày kin nhả chơ phạ nao cưm lông cỏng 13 độ hư Sa Pa đảy chấp năm văn dọc xưa vạy hảu chọp khọ cắp mua nào lạk hy lài mự, phạ nao cưm lâng chơ. Lung Hùng hảu hụ:

 “ Riêng đối cắp Sa Pa hư chơ nhiệt độ lông cỏng 7 độ hư báu pói sắt sính pày kin nhả, àu sắt sính sằng vạy cuông bâng cánh mi luông pảy lọm nhẳn pao po ún, xong ma, hảu kin tứm chương kin, hăm bột vạy pưng sắt sính mi hanh chỏng cắp phạ nao cưm cánh dịch bệnh. Xum khỏi cọ lâng chơ uôn pa pưng xã hảu cán bộ lông pày tặm bón vạy chướng chưa dân mương.”

          Đối cắp chua hươn po hay me na mi cuông bâng hê nhẳn pao, chính quyên địa phương cọ chík bók, tạk khu ngai đi hảu nhại pưng sắt sính lông pày pưng phổng tắm cón pưng mự phạ nao cưm vạy nhẳn pao pặc hanh hảu pưng sắt sính.

                                                                   An Kiên – Hạnh dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC