Ngon tô thứ 3 mự 4 bườn 6 pì 2024 – Po hay me na cận khâng chôm hặp xắư vịa nhại chiên số nông nghiệp
Thứ ba, 11:15, 04/06/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 3 mự 4 bườn 6 pì 2024 – Po hay me na cận khâng chôm hặp xắư vịa nhại chiên số nông nghiệp

Po hay me na cận khâng chôm hặp xắư vịa nhại chiên số nông nghiệp

Lằng cài 13 pì chấp năm chương trình Bản na mắư cạt kiên cắp pưng luông pùn phén mương, tỉnh Quảng Ninh cọ mi tênh mết 98 xã cựt đảy luông pùn bản na mắư, cuồng nặn phân lài pưng xã cựt đảy luông pùn bản na mắư nho xùng; 28 cuồng 98 xã cựt đảy luông pùn bản na mắư dệt sanh. Tênh mết chu địa phường khòng tỉnh Quảng Ninh cọ cựt đảy cánh dệt mộm lẹo nẳng vịa tẳng tánh bản na mắư, cuồng nặn, huyện Tiên Yên cánh Đầm Hà cựt đảy luông pùn bản na mắư nho xùng cốc khoẹ khòng cá mương. Lang đì pộn dỏn nhất khòng Quảng Ninh ặn lỏ dệt mộm lẹo Chương trình 135, báu nhăng mi xã xút ti pọ dạk cha. Thù nhập pằn pâng pày nẳng phổng bản na cựt đảy cài 73 triệu mằn mỏi côn mỏi pì. Hôm phân xắư lang đì nị, Hội Nông dần tỉnh Quảng Ninh cọ chấp năm đì trách nhiệm cái diên, chiên páo, niếu chưa dần mương chấp năm luông tang, chủ trương chính sách khòng Đảng, pháp luật khòng hươn mương. Khù đáng pồng chằư, Hội Nông dần tỉnh Quảng Ninh  lỏ bón tin chưa, ók nả hẳư cài 1.200 hội viền củ ngơn cốc cài 2.200 tỷ mằn vạy mả khày vịa dệt dượn. Lung Trần Văn Thụ, Chủ tịch Uỷ bàn dần mương xã Húc Động, huyện Bình Liêu hẳư hụ:

Băng: “ Xã Húc Động cọ pọ dạk cha cuồng vịa củ ngơn cốc té pưng quỹ choi dừa lưn xưa lỏ quỹ choi dừa khòng po hay me na khòng tỉnh khòng huyện. Tênh mết khạy nị ngơn cốc củ khòng xã té ngần hang chính sách lỏ cài 20 tỷ mằn, cánh té pưng luông choi dừa ứn lỏ dáo 2 tỷ mằn vạy chấp năm pưng luông púk bồng, chế biến miến dong, tảnh liệng bẻ cánh tồ ngua cựt đảy lang đì kinh tế xùng”.

Nhại khảu dan mắư vạy nho xùng chất lượng puồng kìn đơi dú khòng côn dần nẳng phổng bản na, phổng đìn pu, phổng đòn bể, phổng đèn mương, Quảng Ninh tặt pùn họt pì 2030 mi tênh mết số xã cựt đảy luông pùn bản na mắư tẹt tiêng, mi 70% ssố xã cựt đảy luông pùn bản na mắư nho xùng cánh mi nọi nhất 40% số xã cựt đảy luông pùn bản na mắư dệt sanh, tênh mết số huyện cựt đảy luông pùn bản na mắư nho xùng, thù nhập khòng côn dần phổng bản na lưn cộp 3 tưa vẹt xắư pì 2020. Vạy cựt đảy lang đì nị, Tiến sĩ Nguyễn Khắc Toàn, Hiệu trưởng hươn trương cán bộ Hội Nông dần Việt Nàm hẳư hụ: Po hay me na nẳng Quảng Ninh cận chôm hặp pàng nhại chiên số, lưn xưa lỏ chơ nông nghiệp lỏ nưng cuồng 8 nả vịa nhọng nho nhại chiên số phén mương:

Băng: “ Khù dạk cha nhắư nhất khòng po hay me na lỏ ma tang luông hụ xiêng, ốt nan cuồng vịa nhại chiên. Po hay me na hê đù đì họt nả vịa nhại chiên số, vịa nhại chiên số cọ ngai đì hẳư vịau mả khày khòng tổ chức, tựng côn cánh cuồng chu nả vịa, bản mương. Chăm va nả vịa nông nghiệp lỏ nưng cuồng 8 nả vịa đảy nhọng nho cuồng vịa nhại chiên số khòng phén mương”.

Vạy chọp xồm cắp vịa nhại chiên số, vịa tập huấn, nho xùng luông hụ chang hẳư po hay me na lỏ khù cận hà cánh tó nả cận xỏn hôm chu luông hanh vạy chiên cái bók xòn chủm mú cán bộ dệt nả vịa hội nẳng chu cấp. Po hay me na cận khâng ép học ma tang công nghệ số, vạy hụ xủ pưng kỹ thuật tàng mắư, àu chương hay khòng na khửn khài nẳng sàn thương mại điện tử cánh tựng dan chôm hặp xắư vịa nhại chiên số nông nghiệp./.

VOV Đông Bắc-Huyền dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC