Ngon tô thứ 3 mự 5 bườn 3 pì 2024 – Kĩ thuật liệng ngua hẳư pi văn hảu năng suất xùng
Thứ ba, 10:41, 05/03/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 3 mự 5 bườn 3 pì 2024 – Kĩ thuật liệng ngua hẳư pi văn hảu năng suất xùng

Kĩ thuật liệng ngua hẳư pi văn hảu năng suất xùng

---------------------

Kĩ thuật liệng ngua hẳư pi văn cận lựa chọn pưng tồ ngua hảo hanh, văn học, báu pền pưng tàng bệnh ma tang pùm tọng, khồn kiểng, khôn măn cánh quánh hàng lâng chơ, khồn hàng hy vạy liệng hẳư pi văn. Pưng tàng chựa ngua xương nặn pền lựa chọn vạy liệng hẳư pi văn vạy cựt đay lang đì xùng nhất:

Tồ ngua nọi hính vang nôm êm, đảy té 21 bườn táo khửn. Tô ngua nọi đảy àu khảu liệng toi luông hẳư pi văn lằng chơ vang nôm êm báu cọ lằng dan nưng tập tư té 30 – 45 mự. Luông tảnh liệng nị chọp xồm hẳư pưng cờ sở tảnh liệng ngua nhứa. Lựa chọn pưng chựa ngua tàng nhắư vạy chọp xồm cắp luông tảnh liệng nị.

Ngua nọi: liệng hẳư pi văn đối cắp ngua sứ cánh ngua thấc đảy té pì nưng họt pì thóng. Cón chơ tảnh liệng hẳư pi văn, pưng ngua nặn đảy khảm cài dan tảnh liệng hầng hy. ặn nị lỏ luông tảnh liệng ngua hẳư pi văn đảy liệng lài nhất nẳng tênh phén đìn.

Ngua nhắư: Ngua nôm, ngua chựa, pưng tàng tồ ngua ứn cón chơ đảy lựa ók xìa chi đảy àu pày liệng hảư pi khửn vạy àu nhứa – dan tảnh liệng lâng khươi lỏ té 2 – 3 bườn tàm toi tồ ngua nặn phòm hư va pi cón chơ tảnh liệng cánh chương kìn.

Pưng khù cận pồng chằư chơ liệng ngua hẳư pi văn

Chựa ngua lai đảy lựa chọn lài xưa vạy liệng ngua hẳư pi văn vẹt sắư chựa ngua địa phường pưa tồ nhắư xưa cánh pi văn xưa.

Ngua thấc mi xương nhắư xưa cánh pi xưa ngua me.

Báu pền lựa chọn tồ ngua thảu lài, mi xương chi dệt dón nằng suất liệng.

Lựa chọn ngua phòm vạy cựt đảy lang đì xùng xưa, pưa ngua phòm chơ xự chi thúk xưa, hák va đảy lựa pưng tồ ngua hang nhắư

Chơ liệng ngua hẳư pi văn cận nhẳn pao pưng luông tặt pùn xương lằng:

Vạy cựt đảy lang đì xùng nhất, tàm toi luông nhắư khòng tồ ngua hư dan liệng hẳư pi văn cọ chi lạk hy té 60 – 90 mự.

Luông pi khửn khòng tồ ngua té 5 – 8 bỉa mỏi tồ mỏi mự, to cắp mức té 15 – 24 cần mỏi tồ mỏi bườn.

Dan liệng hẳư pi văn té 60 – 90 mự xương nặn va lằng 60 mự tảnh liệng tồ ngua cọ báu pi khửn đảy hư đảy liệng tứm khửn bườn nưng mắư, lằng nặn tồ ngua cọ báu pi khửn tứm báu cọ pi khửn ốt nan hư pi nọng mi xương khài xìa./.     

                                                                                                                  KT - Thành dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC