Ngon tô thứ 3 mự 6 bườn 2 pì 2024 – Po hay me na Lài Chầu àu ngua quai ma liệng xằng cuồng cuông bâng cuồng pưng mự phạ nào cưm
Thứ ba, 15:38, 06/02/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 3 mự 6 bườn 2 pì 2024 – Po hay me na Lài Chầu àu ngua quai ma liệng xằng cuồng cuông bâng cuồng pưng mự phạ nào cưm

Po hay me na Lài Chầu àu ngua quai ma liệng xằng cuồng cuông bâng

cuồng pưng mự phạ nào cưm hại hức

---------------

Dú nẳng bón xùng 1.200 thứak vẹt sắư nả nặm bể, cuồng pưng mự cài ma, nhiệt độ nẳng xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lài Chầu cọ dón lông tắm, cọ dệt xiệt hại họt puồng kìn đơi dú cánh vịa dệt dượn khòng côn dần. Vạy pảy chự pưng ngua quai, pưng chua hươn cọ àu ngua quai ma xằng cuồng cuông bâng, xự phải bạt ma pảy pốc xìa cánh tắt nhả, hẳư kìn tứm chương kìn bột vạy hẳư ngua quai cặm tó cắp phạ nào cưm. Lung Giàng A Chư, dú bản Thèn Pả, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường hẳư hụ:

 “Phăng quam páo phạ chi nào cưm hại hức, xương nặn chua hươn khỏi đảy tắt nhả ma hươn hẳư ngua quai kìn, xòng ma lỏ đảy xằng ngua quai cuồng cuông bâng đù đì, đằng phay phình ún hẳư ngua quai vạy ngua quai báu chuốp tài nào”.

Bản Phìn Ngan - Lao Chải lỏ bản dú xùng nhất khòng xã Tả Lèng, lài mự cài ma mók cụa mười hăm nà pỉn, mi xương dệt xiệt hại họt vịa dệt dượn nồng nghiệp khòng côn dần, lưn xưa lỏ vịa tảnh liệng ngua quai cắp chi áo họt 100 tồ. Họt khay, tênh mết pưng ngua quai đảy côn dần àu mưa liệng cá thiềng hay, thiềng na cọ đảy côn dần àu ma hươn cánh xủ phải bạt pảy chè cuông bâng đù đì. Ai Lù A Khoa, Bản Phìn Ngan - Lao Chải, xã Tả Lèng hẳư hụ:

 “Chua hươn chảu mi 5 tồ quai. Đảy chính quyên địa phường tống páo chi mi chu nào cưm pặt lông ma hư chua hươn cọ àu tênh mết pưng quai ma hươn. Mia khỏi hư cọ pày tắt nhả ma hẳư quai kìn cuồng cuông bâng, lẹo chảu hư pày xự phải bạt vạy ma pảy chè cuông bâng, chự ún hẳư ngua quai, báu hẳư tồ quai chuốp tài nào”.

Huyện Tam Đương, tỉnh Lài Chầu mi lài xã xương: Tả Lèng, Nùng Nang, Giang Ma, Sơn Bình chơ mua nào ma hư lâng chuốp nào cưm hại hức. Tênh cá huyện mi tênh mết pưng nguai quai chi áo họt 38 păn tồ, cuồng nặn pưng quai cánh tồ mạ mi cài 9 păn tồ. Té hùa mua nào ma họt khay, nẳng cuồng huyện cọ hền cướt xình ók mười cảm tốc, dệt xiệt hại họt vịa dệt dượn nồng nghiệp cuồng nặn mi pưng ngua quai. Lung Hoang Đình Quân, Giám đốc Trùng tầm dịch vụ Nồng nghiệp huyện Tam Đường, tỉnh Lài Chầu hẳư hụ: tó pưng khù báu ngau khòng phạ đìn, UBND huyện cọ chịk bók hẳư pưng xã, thị trấn lâng chơ hẳư cán bộ lông pày kiểm trà, báu vạy hẳư côn dần pói pháng ngua quai cuồng pá; chịk bók hẳư côn dần mi pưng luông pùn chự phong nào cưm cựt đảy lang đì, dón xìa pưng khù xiệt hại mi xương chi cướt xình ók:

 “Pưng cờ quàn chuyền mồn cọ tống páo họt UBND pưng xã cọ xương côn dần mi ngua quai hư khâng àu ngua quai khòng chua hươn chảu dú nẳng phổng xùng ma hươn vạy liệng xằng cuồng cuông bâng. Xòng ma niếu chưa côn dần khặn khang nhả khèo cọ xương pưng tàng chương kìn khồ xương nhả phương, hăm khảu, hăm khảu li; lâng tọn miện cuông bâng pẹk sằư vạy pưng nguai quai mả pẹ đì”./.

                                                                                                    Khắc Kiên – Thành dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC