Ngon tô thứ 3 mự 9 bườn 1 pì 2024 - Luông mả khày khòng nông nghiệp Lai Châu
Thứ ba, 11:12, 09/01/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 3 mự 9 bườn 1 pì 2024 - Luông mả khày khòng nông nghiệp Lai Châu

Luông mả khày khòng nông nghiệp Lai Châu

Cơ sở dệt hết đông trùng hạ thảo Huy Cương, dú phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu lỏ đơn vị pa tuôn uồn cón cuồng vịa mả khày công nghệ xùng khòng tỉnh Lai Châu. Khảm cài lài khù dạk cha cuồng vịa dệt dượn, cạ khài, lằng 5 pì mả khày, họt khạy, cơ sở nị cọ dệt ók đảy cài 10 tàng chương hang dệt té hết. Pưng tàng chương dệt té hết khòng công ty báu chư hịa đảy àu pày khài nẳng pưng siêu thị cuồng mương lạ, lẹo nhăng đảy khài pày lài mương tênh phén đìn. Lung Đào Huy Cương, chảu cơ sở dệt dượn hết đông trùng hạ thảo Huy Cương tô:

           “ Hươn khỏi mi 6 tàng chương hang OCOP cánh pì nả chí dệt dáo 6 tàng chương hang OCOP mắư. Pưng tàng chương hang OCOP khòng tay hươn hôm mi: đông trùng hạ thảo đíp, đông trùng hạ thảo bột, đông trùng hạ thảo tôm tồ... Tênh mết pưng tàng chương hang pọm đảy chứng nhẳn 3 đào cánh cơ sở khòng tay hươn cọ tạ mi vịa dệt lâng hẳư 73 côn dệt dượn nẳng địa phường”.

          Lai Châu mi tà đìn dệt dượn nông nghiệp mi ngăn 58% tà đìn hák mi, cuồng nặn tà đìn va hựa hê xủ họt lỏ dáo 240 păn héc ta. Vạy xủ mết luông hanh nặn, địa phường cọ dòm ók lài tàng ngơn cóc vạy mả khày nông nghiệp. Nặp riềng cuồng dan té pì 2021 họt pì 2025, ngơn ngần sách khòng tỉnh Lai Châu danh đò dòm hẳư vịa dệt nông nghiệp lỏ cài păn nưng tỷ mằn. Họt khạy, địa phường cọ tọp hôm đảy dáo 100 doanh nghiệp, chảu dòm ngơn cốc, cắp dáo 100 dự án cạt kiên dệt dượn đảy chấp năm. Lung Nguyễn Hữu Phước, Phó Tổng giám dốc Công ty cổ phần cao su Lai Châu II lỏ nưng cuồng pưng chảu dòm ngơn cốc đàng chấp năm dự án nẳng tỉnh Lai Châu hẳư hụ:

           “ Họt khạy, công ty cọ đàng àu dàng cài 3.795 cuồng 4.720 héc ta cò cao su khòng công ty đàng quản lý. Va pì 2023 công ty cựt đảy 3.468 tấn dàng dứt khồ, danh đù chí cựt đảy 130 tỷ mằn”.

          Dan cài ma, tỉnh Lai Châu cọ pùn ók lài nghị quyết vạy choi dừa, púc pua mả khày nông nghiệp, pộn dỏn xương: Chính sách riềng nhọng nho doanh nghiệp dòm ngơn cốc xắư dệt dượn nông nghiệp, bản na; chính sách choi dừa cạt kiên dệt dượn cánh khài chương hang dệt ók; chính sách mả khày nông nghiệp dệt ók chương hang tọp hôm; mả khày pá tẹt tiêng dan té pì 2021-2025. Lung Hà Trọng Hải, Phóa chủ tịch Uỷ bàn dần mương tỉnh Lai Châu hẳư hụ:

           “ Khạy nị nẳng tỉnh Lai Châu cọ tánh ók phổng dệt dượn xỏn hôm, xương phổng púk che mi dáp 10 păn héc ta, phổng púk cò cao su mi dáo 13 păn héc ta, phổng púk cò que 10 păn héc ta, phổng púk cò kìn mák dáo 8 păn héc ta cánh phổng púk cò mắc ca dáo 7 păn héc ta. Pọm cắp pưng tàng chương hang riềng, khạy tỉnh Lai Châu cọ mi 171 tàng chương hang OCOP té 3 đào táo khửn. Cánh va pưng tàng chương hang nông nghiệp khòng tỉnh Lai Châu cọ đảy bạn phường cuồng mương cánh bạn phương lài mương tênh phén đìn nhẳn danh xùng”.

          Pọm cắp pưng khù nặn lỏ púc pua dệt dượn nông nghiệp toi luông mắư; xủ pưng khù đắc ngon khòng khoa học kỹ thuật xắư vịa dệt dượn, púc pua cạt kiên dệt dượn, tổ chức-chế biến-khài chương khang khòng doanh nghiệp cắp po hay me na cánh tổ chức tàng nả po hay me na, hựt họt dệt dượn nông nghiệp pẹk, tiêng àn cánh tẹt tiêng./.

                                                                                                             Khắc Kiên - Huyền dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC