Ngon tô thứ 6 mự 19 căm bườn 4 pì 2024 – Nhẳn pao tiêng àn xók tang nẳng Sờn Là cuồng dan dặng 30/4 cánh 1/5.
Thứ sáu, 11:31, 19/04/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 6 mự 19 căm bườn 4 pì 2024 – Nhẳn pao tiêng àn xók tang nẳng Sờn Là cuồng dan dặng 30/4 cánh 1/5.

Nhẳn pao tiêng àn xók tang nẳng Sờn Là cuồng dan dặng

“Bón bấng le piếng phả lày” Tà Xùa, huyện Bắc Yền, tỉnh Sờn Là lỏ nưng cuồng pưng bón dù lịch ók tiếng nẳng phổng Tày Bắc. Danh đù cuồng dan dặng 30/4 pì nị, số vặt khék khửn ma ỉn dàm nẳng nỉ cọ chi lưn khửn cộp 2 – 3 tưa vẹt sắư chu mự; khék dù lịch xủ pưng dịch vụ khồn chiên cọ xương pưng tàng xè pày tang cọ chi lưn khửn lài. Xương nặn nả vịa nhẳn pao tiêng àn xók tang, tiêng àn bản mương cọ đảy pồng chằư chấp năm. Đại uý Đinh Văn Thoa, Đội trưởng đội cảnh sát giào thồng – trật tự, Cồng àn huyện Bắc Yền hẳư hụ: “Khặn khang hẳư dan dặng, xum khỏi cọ hẳư cán bộ, chiến sĩ lông pày lăm le phổng lô, cóp thỏi hôm quam ma tang pưng khù nhăng khắt khỏng ma tang tiêng àn xók tang. Xòng ma pằn dài chủm mú tuận trà, kiểm soát, phạt mằư pưng vịa dệt phít thứk xương kìn lảu kìn bìa chơ lái xè, cuồng lăm mo mi chất cuôn dàng chơ lái xè, lưn xưa lỏ xỏn hôm kiểm trà xè táng khék, xè tô táng chương hang”.

Dan dặng lỏ dan côn dần cuồng cánh nọk địa phường cánh pi nọng chựa nọi côn kìn dú nẳng pưng bản khuống khòng huyện phồng xùng Bắc Yền pọm chương cằn pày ỉn, tọp hôm ma nẳng càng òng pưng xã, thị trấn. Toi Thượng tá Đinh Hùng Sơn, Phó Trưởng Cồng àn huyện Bắc Yền, vạy hẳư côn dần mi dan dặng tiêng àn, pưng luông pùn nhẳn pao tiêng àn bản mương cọ đàng đảy cồng àn huyện uồn pa chấp năm cằm quyết:“Cồng àn huyện cọ chịk bók hẳư cồng àn pưng xã, thị trấn cánh pưng đội nghiệp vụ, cắp luông pùn lỏ nhẳn pao lài nhất chủm mú chôm hặp trực bàn vạy kẻ khày lợp tăn chơ mi pưng khù báu ngau ma tang tiêng àn bản mương cướt xình ók; tổ chức pưng chu họn sẳn sắp quát phèn côn phít tội, xỏn hôm sắư pưng côn pâng sắư pưng bón dù lịch, pưng phổng dặng dom, pưng xểm tang pày ma vạy dệt pưng khù phít pháp luật”.

Nẳng huyện pák tang khảu Vân Hồ, địa phường dú cuồng Phổng dù lịch Phén mương Mộc Chầu, cắp lài pàng hội, vịa dệt vằn hoá, dù lịch đảy khày ók cuồng dan nị, chủm mú mi chức quyên cọ khâng, khặn khang pưng luông pùn vạy nhẳn pao tiêng àn xók tang, tiêng àn bản mương. Thượng tá Nguyễn Quốc Việt, Trưởng Cồng àn huyện Vân Hồ hẳư hụ:“Cồng àn huyện cọ trực 100% quần số, tủm pua chủm mú lông pày cờ sở, xáo hụ nang quam, nhẳn pao tiêng àn bản mương hẳư côn dần chôm hặp pưng pàng hội, pày tang nhẳn pao tiêng àn nẳng pưng xểm tang luồng”.

Pưng phiềng xè khék, doành nghiệp tải chiên khék hang nẳng Sờn Là cọ đàng cạt kiên cắp pưng đờn vị mi chức quyên tẳng tánh pưng luông pùn đì nhất vạy chuôn ghong lang áo pày ma khòng côn dần, khék dù lịch. Xòng ma khâng kiểm trà pưng tặt pùn ma tang kỹ thuật khòng pưng bẳng xè táng khék, pặc hanh khòng côn lái xè, nhần viền; chào hẹn chấp năm men toi ca khài vé cánh pưng luông tặt pùn ứn. Ai Ha Vằn Nghiệp, lái xè khék chưng pày tuyến Hưng Yên – Bắc Yền, Sờn Là hẳư hụ:“Xum khỏi táng men số côn toi tặt pùn, nhẳn pao tiêng àn vạy chuông hong khék pày ma, tỏn xống khék men bón tặt pùn”.

Dan dặng 30/4 – 1/5 pì nị danh đù chi niếu chưa đảy lài khék dù lịch ma ỉn dàm cá Sờn Là, lưn xưa lỏ nẳng pưng địa phường mi lài bón dù lịch cánh pưng vịa dệt vằn hoá phọn nương xương Mộc Chầu, Vần Hồ, Bắc Yền, Thuận Chầu, Quỳnh Nhai,… Pưng chủm mú mi chức quyên địa phường cọ khặn khang, khâng pưng luông pùn vịa dệt, choi hẳư côn dần cánh khék dù lịch mi dan dặng nưng tiêng àn, muôn hòm./.

                                                                                              Lê Hạnh – Thành dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC