Ngon tô thứ 6 mự 23 căm bườn 2 pì 2024 – Chự phong phay mảy pảy chự pá nẳng phổng xùng Sờn Là
Thứ sáu, 11:06, 23/02/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 6 mự 23 căm bườn 2 pì 2024 – Chự phong phay mảy pảy chự pá nẳng phổng xùng Sờn Là

Chự phong phay mảy pảy chự pá nẳng phổng xùng Sờn Là

Mỏi chu họp bản, sình hoạt mú dần dú nẳng xã phổng xùng Phiềng Căm, huyện Mài Sờn, tỉnh Sờn Là lỏ dan côn dần đảy chiên páo, nho xùng luông khâng pày chự pá cánh phong chất phay mảy pá. Vạy côn dần hụ ngai, chứ cặt, cán bộ xã, bản, hạt kiểm lầm nhăng chiên páo toi quam chựa nọi côn xương quam Tay, quam Mông, pọm cắp pưng hún ảnh ma tang khù lợi đì khòng pá, luông chự phong phay mảy pá, pưng vịa dệt chuốp cấm, cọ xương pưng luông phạt mắư. Ai Lo Vằn Tiên, dú bản Nòng Tau Thái, xã Phiềng Căm, huyện Mài Sờn hẳư hụ:

 “Khỏi cánh chu côn dần nẳng nỉ cọ pọm cằn pảy chự pá, báu pẳm lao pá lẹo púk ten pá nẳng pưng phổng pu đỏn. Mua lạnh lau hư báu lộc hay, báu chọk hay phít phép”.

Cuồng số cài 58.200 héc ta pá khay nị khòng huyện Mài Sờn hư phổng pá hák mi cọ mi ngăn 85%, nhăng to đăừ lỏ pá púk. Nhại khảu mua khồ pì nị, Hạt kiểm lầm huyện Mài Sờn cọ cóp thỏi hôm quam hẳư chính quyên chu cấp tủm pua lau 24 bàn uồn pa ma tang chự phong phay mảy pá, pưng tổ, đội quần chúng pảy chự pá. Tổ chức ký chào hẹn pảy chự pá cánh phong chất phay mảy pá cắp Chủ tịch UBND xã, thị trấn cánh pưng bàn quản lý, bản, tiểu khù, cắp trưởng bản cắp côn dần. Lung Trịnh Vinh Hiển, Hạt trưởng Hạt kiểm lầm huyện Mài Sờn chiên quam:

 “Pá nẳng cuồng huyện Mài Sờn phân lài lỏ pá púk lau, pá láu, pá mạy póng xương nặn cọ mi xương cướt xình ók phay mảy ngai. Xương nặn, hạt kiểm lầm cọ cạt kiên cắp phọng nồng nghiệp cóp thỏi hôm quam hẳư UBND huyện kế hoạch pảy chự pá cuồng mua khồ, cuồng nặn tặt pùn hẳư UBND pưng xã, thị trấn cánh chảu pá khâng chấp năm cựt đảy lang đì nả vịa phong chất phay mảy pá, nhẳn pao luông pùn “4 cắp bón, àu vịa chự phong lỏ cốc chính, cắp luông pùn pảy chự pá lỏ trách nhiệm khòng tênh cá chủm mú chính trị cánh cá bản mương”.

Nẳng phổng đèn mương Chiêng Khường, huyện Sồng Mã, tổ quản lý, pảy chự pá pưng bản lâng tuận trà, kiểm trà nẳng pưng phổng pá pằn pâng pày 2 tưa mỏi bườn, riềng mua lạnh lau hư mỏi tưa mỏi bườn. Báu xuấn to pảy chự phổng pá khèo chăn, pì cài ma, côn dần bản Chiêng Khường nhăng đảy khừn cài 40 triệu mằn ngơn dịch vụ phảu đù pá, pưa quản lý đì cài 360 héc ta pá, tứm luông hanh, trách nhiệm vạy hẳư pi nọng pảy chự pá. Lung Quang Vằn Giới, Bí thừ chì bộ, trưởng bản Chiêng Khường, xã Chiêng Khường, huyện Sồng Mã hẳư hụ:

 “Cuồng tổ pảy chự pá  xum khỏi mi 32 côn, chơ đằư mi phay mảy hư xum khỏi cọ tọp hòm chủm mú pày đắp phay ngày. Xum khỏi cạt kiênn cắp chủm mú bộ đội đèn mương, lâng chơ phát thàng tang quẻn phay, pằn cằn ók vạy pày tuận trà”.

Tỉnh đìn pu Sờn Là khay nị mi chi áo họt 667 păn héc ta đìn pá, số tà đìn mi pá hổm pốc cựt đảy cài 47%. Toi pưng ngành mi chức quyên, cuồng dan phạ đìn xương khay nị, Sờn Là đảy nhẳn danh mức tống páo phay mảy pá nẳng cấp 3, cấp 4, phay mảy pá báu chắc chi cướt xình ók chơ đằư.

Báu xuấn to xiếp lặt chủm mú kiểm lầm uồn pa pọm pâng nẳng chu phổng, tỉnh Sờn Là cọ nhăng pồng chằư tủm pua luông cạt kiên khòng pưng chúm mú, kiểm lầm, cồng àn, quần đội cánh chính quyên địa phường, chảu pá cánh côn dần toi luông pùn “Pảy chự pá té cốc cò”. Lung Trần Dũng Tiến, Phó Giám đốc Sở Nồng nghiệp mả pẹ bản na tỉnh Sờn Là hẳư hụ:

 “Xum khỏi cọ xỏn hôm sắư vịa tủm pua lau Bàn uồn pa pảy chự pá chu cấp, pưng tổ đội quản lý pảy chự pá, lâng chơ pằn vịa trực, lợp tăn hụ đảy nang quam; lăm le lau pưng luông pùn quản lý, pảy chự pá khòng tênh mết chu chảu pá, chu cấp vạy lợp tăn mi pưng luông dệt chảnh thí chơ mi phay mảy pá cướt xình ók, lợp tăn tọp hòm chủm mú vạy chất phay cọ xương pảy chự tà đìn pá đàng mi khay nị”./.

Lê Hạnh – Thành dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC