Ngon tô thứ 6 mự 26 bườn 1 pì 2024 – Yền Bái púc pua chự phong chương hang giả cánh lặc cạ khài vện ník xìa thuế cuồng dan lả pì
Thứ sáu, 14:57, 26/01/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 6 mự 26 bườn 1 pì 2024 – Yền Bái púc pua chự phong chương hang giả cánh lặc cạ khài vện ník xìa thuế cuồng dan lả pì

Yền Bái púc pua chự phong chương hang giả cánh lặc cạ khài vện ník xìa thuế cuồng dan lả pì

          Chấp năm chu họn sẳn chự phong nạn lặc cạ khài vện ník xìa thuế cánh chương hang giả cón, cuồng cánh lằng chiềng chiên lang Cáp Xì pì 2024, pưng Đội quản lý thị trường lăm le, pưng huyện, thị xã, thành phố nẳng tỉnh Yền Bái cuồng pưng mự nị đàng ók quần kiểm tra pưng cơ sở cạ khài cuồng phổng chảu quản lý. Phân lài xỏn hôm kiểm tra chỉa phép đằng ký cạ khài, bón dệt ók chương hang, vịa chắp ca khài. Lung Vũ Thành Long, Phó Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 2, thành phố Yền Bái hẳư hụ:

          Băng: “ Nọk nả vịa quản lý nẳng cuồng phổng, Đội nhăng chiên páo pháp luật hẳư tựng côn, tổ chức, côn xủ dống báu hổm dằm hẳư vịa lặc cạ khài chương hang giả, chương hang báu nhẳn pao chất lượng, chương hang báu nhẳn pao tiêng àn pẹk xằư căm kìn”.

          Họt dan nị nẳng pưng địa phường cuồng tỉnh Yền Bái, chương hang đảy pải khài lài tàng, lài dong, cựt tóp đảy lang áo xự sắm chiềng khòng côn dần. Pưng tàng chương hang lảu, bia, nặm bàn, pảnh bánh, cuôn út, xuổng xửa, hai dép…ca khài tẹt tiêng.

          Ai Nguyễn Anh Quân, côn dần dú phường Yên Ninh, thành phố Yền Bái hẳư hụ: Toi kinh nghiệm khòng chảu tồ khỏi cánh tống páo khòng cơ quàn mi chức quyên, tay hươn cánh chu côn pọm xự sắm nẳng hươn hang nhắư, báu cọ siêu thị cánh va ăn nị lỏ pưng đơn vị khài chương hang mi chất lượng, hụ chảnh bón dệt ók.

          Băng: “ Mua chiềng tảu pưng hươn hang cọ mi chương trình khài dón ca hẳư khék hang té 10,20,họt 30%; tênh mết pưng tàng chương hang pọm đảy chắp ca khài”.

          Lung Trần Hùng Tuấn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục quản lý thị trường tỉnh Yền Bái hẳư hụ: Cứ họt dan lả pì, lài côn cọ nanh pâng xắư vịa mi lài côn xự sắm vạy khài côn qua pưng tàng chương hang báu nhẳn pao chất lượng báu cọ khài ca panh khửn, Cục quản lý thị trường tỉnh Yền Bái cọ khâng cạt kiên cắp pưng ngành mi chức quyên tủm pua vịa kiểm tra, kiểm soát vịa chắp ca khài, chất lượng, bón dệt ók chương hang pải khài cuồng dan nị. Pọm cắp nả vịa nặn lỏ phạt mằư xư mình pưng vịa cạ khài chương hang giả, chương hang báu nhẳn pao tiêng àn pẹk xằư căm kìn…

          Băng: “ Pọm cắp vịa kiểm tra hư cọ chiên páo, niếu chưa côn dần cuồng vịa xự khài chương hang hư pền kiểm tra chương hang, bón dệt ók, hạn xủ, xự nẳng pưng hươn hang tin chưa. Xòng ma xum khỏi tánh ók tang điện thoại họn sẳn vạy côn dần chơ xự men chương hang giả, chương hang báu nhẳn pao chất lượng hư lợp tăn báo hẳư chủm mú quản lý thị trường kiểm tra, phạt mằư”.

          Lung Trần Hùng Tuấn cọ hẳư hụ, pì 2023, chủm mú mi chức quyên tỉnh Yền Bái cọ phạt mằư  317 chu phít thứk cuồng vịa chự phong nạn lặc cạ khài vện ník xìa thuế cánh chương hang giả, số ngơn thù khảu ngần sách lỏ cài 7 tỷ mằn. Vịa kiểm tra, kiểm soát chợ lạt cọ đàng đảy chấp năm, vạy choi côn dần chôm tỏn chiềng muon hòm, tiêng àn./.

Tuấn Xuân-Huyền dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC