Ngon tô thứ 6 mự 29 căm bườn 3 pì 2024 – Xôn chinh cắp phèn côn phít tội cuôn dàng nẳng đèn mương Sơn La
Thứ sáu, 16:45, 29/03/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 6 mự 29 căm bườn 3 pì 2024 – Xôn chinh cắp phèn côn phít tội cuôn dàng nẳng đèn mương Sơn La

                           Xôn chinh cắp phèn côn phít tội cuôn dàng nẳng đèn mương Sơn La

         Nẳng tang đèn mương hy dáo 27 cày số pọm cắp 13 xàu lắc mài đèn mương, cán bộ, chiến sĩ Đôn đèn mương pák tù mương Chiêng Khường, Bộ đội đèn mương tỉnh Sơn La đàng vên cưn khắm mẳn cày ống, tuận tra, các cành. Nẳng nỉ, pưng vịa dệt khòng côn phít tội cuôn dàng nẳng phổng đèn mương cọ đàng cướt sình ók lài khù họn hưn, pưng côn dú tang mương nọk cọ khồn chiên cuôn dàng té phổng 3 mương dú tó đèn ma cài mương Lao, lằng nặn cái diên cắp mốt cạ khài cuôn dàng cuồng mương hau vạy tánh ók mốt mú cạ khài, khồn chiên cuôn dàng khảu ma cuồng mương Việt Nàm khài. Trung tá Trịnh Văn Dương, Đôn trưởng Đôn đèn mương pák tù mương Chiêng Khường hẳư hụ:“ Tó pưng vịa dệt khòng côn phít tội cuôn dàng, đơn vị cọ chấp năm pọm pâng pưng luông pùn, cuồng nặn đù đì vịa tuận tra tang đèn mương, xàu lắc mài đèn mương; cạt kiên mẳn cặt cắp pưng chủm mú pảy chự tang đèn mương khòng Lao, lâng chơ tổ chức giào bàn, bánh pằn toi ky nẳng phổng đèn mương cọ xương tổ chức khék điển chà van cuồng vịa cạt kiên xôn chinh cắp phèn côn phít tội, lưn xưa lỏ côn phít tội cuôn dàng”.

          Nẳng phổng đìn đảy đù lỏ họn hưn ma tang cuôn dàng, chủm mú xôn chinh cắp phèn côn phít tội cuôn dàng Đôn đèn mương pák tù mương Lóng Sặp, huyện Mộc Châu lâng nho xùng trách nhiệm, khảm pộn dạk cha, cằm quyết phá pưng chuyên án khồn chiên cuôn dàng khảm cài đèn mương, báu vạy cướt sình ók bón họn hưn ma tang cuôn dàng nẳng phổng đèn mương. Thượng uý Hà Văn Tiến, Đội trưởng đội chự phong cuôn dàng cánh côn phít tội, Đôn đèn mương pák tù mương Lóng Sặp, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La va:“ Chủm mú chự phong cuôn dàng cọ chang ngắm pùn hàn ngan cả ké, khặn khang nhẳn cánh dệt mộm lẹo pưng nả vịa đảy giào. Lưn xưa lỏ dệt đì nả vịa lăm le cuồng phổng, mốt mú cạ khài cuôn tàng tang mương nọk cánh cuồng phổng đèn mương, chấp năm cựt đảy lang đì pưng luông pùn nghiệp vụ cuồng vịa xôn chinh cắp phèn côn phít tội, cạt kiên mẳn cặt cắp chủm mú mi chức quyên toi Nghị định 03 khòng Chính phủ”.

          Cuồng pì 2023, chủm mú chự phong cuôn dàng cánh côn phít tội Bộ đội đèn mương tỉnh Sơn La uồn pa, cạt kiên cắp pưng chủm mú, hụ hền, pắt 140 chu, 163 côn phít tội , thù đảy cài 11 cần hê rô in, cài 228 păn viền quân dàng, dáo 4 cần cuôn dàng tổng hợp, nhửa cuôn dàng, cuôn dàng đán pọm cắp lài chương khòng ứn mi nuống pan.

          Mi xương va, vịa xự khài cuôn dàng cắp số lượng nhắư, pưng bón khài  cuôn dàng lệch nọi  cọ lâng hền ók, mi xương cướt sình ók lài khù họn hưn xương nặn chủm mú Bộ đội đèn mương tỉnh Sơn La đảy chấp năm lài luông pùn vạy cẳn tân phèn côn phít tội cuôn dàng nẳng phổng đèn mương. Thượng tá Phạm Thái Hoà, Trưởng phọng chự phong cuôn dàng, cánh côn phít tội, Bộ đội đèn mương tỉnh Sơn La hẳư hụ:“ Pưng đơn vị púc chuân chiên páo họt dần mương phổng đèn mương, vạy côn dần chấp năm pưng tặt pùn khòng pháp luật, báu hổm dằm hẳư mốt mú cạ khài cuôn dàng, choi bộ đội đèn mương xôn chinh cắp phèn côn phít tội cuôn dàng, cạt kiên cắp vịa chự phong, chiên páo, púc pua bánh pằn nang quam vạy cẳn tân côn phít tội cuôn dàng té lắc. Cắp chủm mú mi chức quyên khòng 2 tỉnh Hủa Phăn cánh Luông Pha Băng, cọ xương chà van cắp chủm mú mi chức quyên xương hải quàn, cồng àn vạy dệt đì nả vịa cạt kiên, xôn chinh cựt đảy lang đì cắp vịa dệt xự khài, khồn chiên phít phép chất cuôn dàng té phổng đèn mương khảu ma cuồng mương”./.

                                                                                  Lê Hạnh-Huyền dịch

 

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC