Ngon tô thứ mự 31 bườn 5 pì 2024 – Khừn ngơn phảu đù pá, pảy chự chự pá
Thứ sáu, 10:58, 31/05/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ mự 31 bườn 5 pì 2024 – Khừn ngơn phảu đù pá, pảy chự chự pá

Khừn ngơn phảu đù pá, pảy chự chự pá

          IV, Nả vịa

          1, Chiên páo, chướng chưa côn dân hák chôm hặp tẳng tánh luông pun, hák chấp năm luông pun - vịa dệt: Tổ chức chiên páo, chướng chưa côn dân nẳng pưng bản hák chôm hặp tẳng tánh luông pùn, hák khâng chấp năm luông pùn, xủ ngơn phảu đù, pảy chự, púk ten pá, mả khày cốc ngươn sình khòng nẳng pưng bản, tánh ók pưng mú phảy dom hák lăm đù…vạy nho xùng puông kin luông dú hảu côn dân hôm phân mả khày kinh tế - xã hội nẳng cuông tỉnh; dệt cộp nả vịa chiên páo, bók xon pháp luật ma tang vịa phảu đù, pảy chự púk ten pá khòng Quỹ pảy chự cánh mả pe pá; Chiên páo, bók xon pháp luật ma tang vịa khừn ngơn phảu đù, pảy chự, púk ten pá, dệt xanh luông pun xủ ngơn phảu đù, pảy chự, púk ten pá cài bai tẻm, phóng sự, bản tin, pàng họp, cha van cánh pưng luông dệt men chọp ứn.

           -Đơn vị uôn pa: Quỹ Pảy chự cánh mả pe pá khòng tỉnh.

          -Đơn vị cạt kiên: Uỷ ban dân mương pưng huyện, thanh phố: uỷ ban dân mương pưng xã, phường, thị trấn nẳng cuông tỉnh.

          - Dan chấp năm: Pi 2022 – 2024.

          2, Tứm ten, dệt mộm lẹo 10 bản tặt pun cọ đảy dự án pá cánh tông piêng Việt Nam choi dừa – Nả vịa: Nhẳn danh lang đì cựt đảy, dạk cha khắt khỏng cuông vịa chấp năm luông pun nẳng 10 bản, cạt kiên cắp Ban quản lý bản, Uỷ ban dân mương cấp xã àu quam cóp hôm khòng côn dân cuông bản khuống vạy chík bók, mi luông xỏm panh, tứm ten luông pun hảu men chọp; Tổ chức 10 pang họp cấp thôn, bản nẳng 10 bản vạy pọm côn dân kin dú cuông bản khuống tứm ten, dệt mộm lẹo luông pun; Tổ chức pang họp cha van cấp tỉnh cáo mơi pưng Sở, ngành, chuyên gia, phủ tàng nả Uỷ ban dân mương pưng xã, côn dân kin dú khòng 10 bản vạy àu quam cóp hôm tứm ten dệt mộm lẹo luông pun, pưng ngon chấp năm.

Đơn vị uôn pa: Quỹ pảy chự cánh mả pe pá.

Đơn vị cạt kiên; Uỷ ban dân mương pưng huyện: mương La, Thuận Châu, Phù Yên, Mai Sơn, Mộc Châu: Uỷ ban dân mương pưng xã: Ngọc Chiến, Phỏng Lái, Mương Thải, Chiêng Lương, Mương Sang: Chi cục Kiểm Lâm, Hạt Kiểm lâm pưng huyện, thanh phố.

Dan chấp năm: Quý IV/2021 – Quý II/ 2022.

                                                                                                       Tuyết Lan – Hạnh dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC