CHR’NĂP LIÊM XA NẬP ÂNG PÂN ĐIL MÔNG N’TĂM ĐHỊ CAO BẰNG
Thứ ba, 14:05, 28/05/2024 Nông Diệp - Tuấn Anh Nông Diệp - Tuấn Anh
Cơ Tu.VOV.VN - Zập k’bhuh ma nuyh mông zêng vêy xa nập đơơng chr’năp liêm. Cơnh lâng manuyh Mông n’tăm đhị vel Ka Liệng, chr’val Thụy Hùng, chr’hoong Thạch An (Cao Bằng), xa nập âng apêê căh bấc pr’họom cơnh ma nuyh Mông lơơng ha dợ nắc rau liêm cra dưr n’leh tơợ pô xr’xrặ lâng chr’năp liêm coh bhrợ t’vaih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nông Diệp - Tuấn Anh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC