Chương trình phát thanh quam Tay thứ 2 mự 10 bườn 06 pì 2024
Thứ hai, 16:53, 10/06/2024 TTTB TTTB
Chương trình phát thanh quam Tay thứ 2 mự 10 bườn 06 pì 2024

 

Sờn Là cạt kiên dệt dượn cánh xự khài chương hang mák muông

---------------------

        Té hung chạu, pưng bón tánh xự mák muôn nẳng xã Mương Bú, huyện Mươg La, tỉnh Sờn Là cọ phọn nương côn ma khài mák. Tựng vặt xè máy táng mák muông lông ma té pưng bón hay cuồng xã cánh pưng phổng dú sẳư chằm cọ xứp sài cằn tọp hòm ma nẳng nỉ.

Cọ xương pưng chua hươn púk mák muôn ứn nẳng cuồng xã Mương Bú, lung Tong Vằn Đoàn, cọ khâng thù pít mák, pằn tàng mák muông toi chựa, mák nhắư nọi toi lang áo khòng bón xự, mi bón khài tẹt tiêng, chua hươn lung cọ yền chằư xưa:

 “Mák muông pì nị pộ phạ lạnh lau xương nặn cọ báu pền lài. Hák va ca khài cọ nhẳn pao, xương nặn côn dần cọ yền chằư. Mák muông tàng 1 khài đảy ca  6 păn mằn mỏi cần, tàng 2, tàng 3 đảy té 3 – 4 păn mằn mỏi cần, pi nị cọ đảy ca xưa pì cài”.

Trực chau thù xự mák muông hẳư côn dần vạy àu pày khài cuồng mương cánh khài pày mương nọk, ảp Lo Thị Thuỷ, Giám đốc HTX Đoàn Kế, xã Mương Bú, huyện Mương La hẳư hụ: Té lả bườn 4, HTX cọ tẳng cốc thù xự hẳư côn dần vạy khài hẳư pưng chợ nhắư, pằn dài pày pưng tỉnh ứn cánh khài hẳư pưng doành nghiệp chế biến. Họt càng bườn 5 cọ tẳng cốc thù xự vạy khài pày mương nọk, pằn pâng pày mỏi mự té 30 – 40 tấn mák:

 “Àu ma muông khài hẳư công ty báu cọ khài pày mương nọk pọm mi pưng luông tặt pùn, mák khài pày mương nọk đảy nhắư té 5 bỉa mỏi nuối táo khửn, khài hẳư hươn máy lỏ té 4 bỉa táo khửn cánh báu chuốp pền bổng manh. Pì nị vịa khài mák muông pày mương nọk khòng xum khỏi cọ báu dạk cha xương pì cài; pưa mi huyện, Sở cồng thường cái diên, xáo hà bón khài xương nặn vịa khài mák cọ ngai đì xưa”.

Toi biền mài, tàm toi tựng dan, ca khài mák muông đảy pưng HTX thù xự hẳư pằn pâng pày lỏ dáo 6 – 8 păn mằn tàng mák muông Đài Loan; té 9 – 12 păn mằn tàng mák muôn Úc; mák muôn Yền Chầu té 15 – 20 păn mằn mỏi cần; mák muôn khài hẳư hươn máy chế biến lỏ té 3 – 3.500 mằn mỏi cần.

HTX Hưng Thịnh, huyện Mương La lỏ bón chưng xự cánh khài mák muông hẳư pưng siêu thị nhắư, pưng hươn hang khài phắc hòm mák nuối pẹk cuồng mương; pằn pâng pày mỏi mự HTX thù xự cánh khài dáo 10 tấn mák muông khòng pưng thành viền, pưng chua hươn dần cuồng huyện cánh pưng địa phường ứn khòng tỉnh. Lung Nguyễn Đình Hướng, Giám đốc HTX hẳư hụ:

 “Chương hang khài hẳư siêu thị xum khỏi cọ tẳng cốc thù xự té lả bườn 4, pưng tàng mák muông xương mák muông tượng pứak khèo, mák muông Úc, mák muông Đài Loan tím, mák muông địa phường,… pọm àu khảu mưa khài nẳng pưng siêu thị. Vịa khài mák muông pì nị cọ văn xưa, pì cài pưng tàng mák muông hính đảy àu khảu khài nẳng pưng siều thị, pì nị cọ mi lài côn hụ họt xưa, xương nặn khài đảy lài xưa”.

Nẳng huyện Mương La khay nị mi cài 2.800 héc ta mák muông, cuồng nặn tà đìn hẳư pít mák lỏ chi áo họt 1.900 héc ta; cài 100 héc ta đảy cấp mã số phổng púk, cắp pưng chựa xương: Mák muông Đài Loan GL4, mák muông keo, mák muông Thái Lan,… Sản lượng khài mák pì nị danh tính cựt đảy 5.300 tấn mák; danh đù khài pày mương Trung Quốc lỏ dáo 200 tấn. Lung Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Mương La, tỉnh Sờn Là hẳư hụ:

 “Họt khay, pưng đờn vị, HTX mỏi mự cọ thù xự dáo 40 – 50 tấn mák muông, mi mự họt hạng họi tấn. Nưng lỏ khài pày mương Trung Quốc toi pưng xểm tang nọi, xòng lỏ khài pày pưng siêu thị cuồng mương, khài pày pưng tỉnh ứn.. Chăm va ca khài cọ nhăng đảy tắm vẹt sắư ngơn cốc dòm sắư, hák va pì nị, pọm cắp luông uồn pa khòng tỉnh, huyện cọ pằn vịa hẳư pưng tổ cồng tác tít tờn, choi dừa pưng HTX cạt kiên tạ pền luông hanh, nho xùng ca con cánh tẹt tiêng bón khài, báu vạy hẳư cướt xình ók nả vịa đảy mua báu đảy ca, lẹo đảy ca hư báu đảy mua”.

Cằm quyết cựt đảy pưng luông pùn ma tang vịa xự khài cuồng mương cánh khài pày mương nọk, chu cấp, chu ngành địa phường nẳng tỉnh Sờn Là cọ đàng xứp tàm choi dừa doành nghiệp,  HTX cạt kiên, xáo hà bón khài cánh ký hợp đông xự khài chương hang; lựa chọn cánh mả khày pưng đờn vị tánh thù xự má nuối mi tục po pưng khù cận hà ma tàng cốc ngươn xính khòng, hươn xưởng, máy móc, xè tải khồn chiên chương hang, côn dệt vịa; púc pua xáo hà bón khài chương hang, hôm phân àu chương hang mák muông vạu riềng cánh pưng tàng mák nuối khòng Sờn Là vạu chùng đảy khài pày lài chợ lạt nẳng cuồng mương cánh tênh phén đìn./.

                                                                                                                Lê Hạnh – Thành dịch

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC