Chương trình phát thanh quam Tay thứ 2 mự 8 căm bườn 4 pì 2024.
Thứ ba, 10:23, 09/04/2024 TTTB TTTB
Chương trình phát thanh quam Tay thứ 2 mự 8 căm bườn 4 pì 2024.

Pu Lũng Lô cuồng chiến dịch Điện Biên Phủ

Pu Lũng Lô dú nẳng phổng xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yền Bái. Vạy chuông hong hẳư chiến dịch Điện Biên Phủ cuồng pàng tó xôn tặp xấc Tày, Trung ương Đảng cọ Quyết định khày xểm tang 13A tẳng cốc té Bến Hiên, tỉnh Tuyên Quang, pày cài Bến Âu Lâu, tỉnh Yền Bái, cài pu Lũng Lô họt 3 pák tang Co Noi, tỉnh Sơn La cái diên cắp tang 41 ( Khạy lỏ xểm tang luồng số 6). Tênh mết luông hy xểm tang đảy khày lỏ 120 cày số, phân lài lỏ tang pu, huổi lậc, pày cài 3 me nặm nhắư ặn lỏ me nặm Chảy, me nặm Tao cánh me nặm Te. Nhẳn danh chảnh vịa dệt chính trị ặn lỏ nhẳn pao tang đảy lông liên pày tặm họt nả trận, ngày té bườn 4/1953, toi tặt pùn khòng Bộ tổng tham mưu, tỉnh Yền Bái cọ quyết định dệt xểm tang luồng số 13. Cuồng nặn pu Lũng Lô đảy nhẳn danh lỏ nưng cuồng pưng dan tang dệt dạk nhất, pưa mi lài huổi lậc pu chăn. Lung Hà Văn Hổ, dáo 80 pì dú nẳng thôn Thắm, xã Thượng Bằng La hẳư hụ, mưa xểm tang luồng 13 đảy khày ók pày cài xã,, lài ài à dần cồng dệt tang cọ ma non tô nẳng hươn lung vạy dệt tang. Chăm va chư nặn hính 10 pì, lung cọ hụ choi vịa pưng ào à cánh va họt khạy lung cọ chằm chứ báu lưm pưng khù khó mo dạk cha khòng dần cồng cánh bộ đội hau mưa chơ nặn:

 “ Dần cồng xã Thượng Bằng La cọ cài 300 côn chôm hặp dệt tang, số côn nị đảy pằn ók 3 trạm khék lỏ T100, mỏi trạm mi nả vịa riềng. TRạm nưng khặn dệt nả vịa các cành, chơ hền xè bìn ma lỏ báo hẳư dần cồng pày bắt dú, trạm nưng lỏ dệt nả vịa cứu choi xè tàng chương hang chơ ma cài, ội nưng lỏ dệt nả vịa cấp cứu, chôm hặp khồn chiên mả ống”.

Cắp luông chóng hanh, cằm quyết khòng cài 124 păn vặt công binh cánh dân cồng; luông cóp hôm khòng hạng păn, hạng vạn cò mạy púak, mạy póng khòng côn dần địa phường, lằng cài 200 vên cưn dệt vịa báu dặng, xểm tang pày cài pu Lũng Lô cọ đảy lông liên, cái diên chiến khù Việt Bắc cắp pưng tỉnh Tày Bắc, choi hạng vạn xè tô, xè táng mả ống tục po, lợp tăn hẳư nả trận.

Vạy cẳn tân quần cánh dần hau khồn chiên chương hang hẳư Điện Biên Phủ cài xểm tang nị, nọk vịa bén phá pưng cứ điểm cốc chính nẳng xểm tang xương ta hưa Âu Lâu, Yền Bái, phèn xấc tày cọ phốc lông phổng pu Lũng Lô dáo 12 păn tấn bòm, mi mự họt 200 nuối.

Hák va cắp hùa chằư cằm quyết, hạng vạn vặt côn cọ khảm pộn dạk cha vên cưn phảu tang. Phèn xấc phá xìa, hau pành lau, phèn xấc phá bón nị , hau pày dệt bón nắư. Phèn xấc bén phá tênh vên, hau dệt tênh cưn. Hạng vạn tán khảu nặm căm kìn, mả ống cọ đảy tọp hôm ma nẳng phổng Thượng bằng la, huyện Văn Chấn, tỉnh Yền Bái cọ đảy khồn chiên tiêng àn mưa họt nả trận. Lung Hà Văn Hổ ngắm lau:

 “ Vạy khày xểm tang pày cài nẳng nỉ, dan bản Thẳm bón na bướm cọ báu đằm na đảy, hák va côn dần cọ àu cò mạy ma vạy dệt tang, mi côn nhăng àu cá mạy vạy dệt hươn ma choi, phiết pày vạy thók đìn xắư dệt tang. Xè bìn hư biền ỏm pày ỏm ma, té bản Dạk họt pu Lũng Lô  mự đằư cọ mi xè bìn ma bén phá”.

Bản mương đảy yền han, mự 27/4/2011, pu Lũng Lô- xểm tang chưng mài luông hàn cả khòng ngươn lang chiên lang tó xôn cắp phèn xấc tày khòng chu chựa dần mương Việt nàm cọ đảy Bộ vằn hoá, Thể thao cánh du lịch cồng nhẳn lỏ Di tích biền mài chiên lang ấp phén mương. Bón nị cọ cựt pền bón vạy bók xòn ngươn lang cách mạng, tó xôn cựt àu nen xuấn tánh tư tang, pảy chự bản mương hẳư pùn pàn lan nóm. Say giáo Lê Thị Như Quỳnh, Bí thư Chi đoàn trương Mầm non Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn tô:

 “ Hạng pì cứ họt mự 22/12, hươn trương cọ tổ chức hẳư pưng làn mưa cá pu Lũng Lô vạy bấng le, cọ xương chiên páo bók xòn hẳư pưng làn ngày té nhăng nọi ma tang ngươn lang cách mạng, ma tang xểm tang nị. Họt mự dặng mắn đoàn thành niền xum khỏi khửn mưa phẻo tọn nẳng chòm pu Lũng Lô”.

          Xã Thượng Bằng La – bón mi xểm tang pu Lũng Lô pày cài lỏ nưng cuông pưng địa phương cốc khoẹ khòng huyện Văn Chấn cựt đảy bản na máư pi 2016. Lung Hoàng Đình Mưu, Chủ tịch Uỷ ban dân mương xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái hảu hụ, họt pi 2023, xã nhăng mi dáo 3% chua hươn cặt:

          “Cuông pi 2024 nị xum khỏi nhẳn danh chi cựt đảy bản na máư nho xùng. Vạy chấp năm đảy lang đi luông pun nị, xã nhẳn danh xứp tam mả khày kinh tế cắp vịa xứp tam sảng xôm co kin mák, xương co mák kiểng, co che, púk co mọn liệng mọn, púk co nó bát độ. Riêng  púk mạy nọk khài nó nhăng khài đảy cá co mạy, cá bàư xương nặn dan pày nả xum khỏi nhẳn danh ănh lỏ co mi luông hanh khòng địa phương”.

          Pu Lũng Lô mự nị cọ đảy nho cấp, lài dan đảy khày ók máư, tang tộp xók, pu chăn hư đảy bết xư long ngai…Tang pu ỏm ẻo nị nhăng lỏ xểm tang cận hà choi Thượng Bằng La cánh pưng địa phương cuông phổng Tây Bắc pày ma ngai cắp lẹk cạ khài đảy ngai đi, hôm phân púc pua kinh tế - xã hội nhương mự nhương mả khày, xông đáng cắp pưng luông lày kinh đúk lượt nháư luông khòng lài pun lan ải pi pày cón.

                                                                             T Xuân – Huyền dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC