Chương trình phát thanh quam Tay thứ 3 mự 9 căm bườn 4 pì 2024.
Thứ ba, 16:10, 09/04/2024 TTTB TTTB
Chương trình phát thanh quam Tay thứ 3 mự 9 căm bườn 4 pì 2024.

Púc chuân hùa chằư hặc panh ngươn lang chiên lang hẳư học sình cài vịa hẳư pưng nọng pày bấng le pưng khù mi tẹ nẳng cắp bón

Nhang tìn liệp pày toi xểm tang lạk pháo hy chi áo họt 2 cày số lỏ nưng cuồng pưng vịa dệt cuồng chương trình bấng le khù mi tẹ “Toi hoi tìn chiến sĩ Điện Biền” đảy Trương phổ thồng dần tộc nội trú tỉnh Điện Biền tổ chức. Cài vịa dệt nị, pưng pì bườn tó xôn khổ báp khòng quần cánh dần hau cọ ngon đằư đảy cộn lau xương khù mi tẹ, dệt hẳư lài học sình nắt xường.

Nọng Nguyễn Bùi Khánh Ngọc, học sình lớp 11B1, Trương phổ thồng dần tộc nội trú tỉnh Điện Biền hẳư hụ:

 “Nọng hền khảu mốc khảu chằư nhất lỏ vịa  nhang tìn khửn mua tượng đài ành hung Tô Vĩnh Diện, pưa chơ khửn ma nẳng nỉ, pưng nọng đảy khửn ma dàm bón ai chuốp lay kinh, nọng hền hung nả ma tà lài. Pưng nọng cọ đảy tà hền xểm tang pưng chiến sĩ pì xưn lạk pháo hư pưng nọng hền đảy luông khó mo khổ báp cánh luông lay kinh đúk lượt khòng pưng pùn lan ải pi pày cón pưa nen xuấn tánh tư tang khòng bản mương”.

Té bườn 10/2023, bón ỉn muôn nưng máư cắp luông pùn ngươn lang chiên lang dòm hẳư học sình THCS, THPT nẳng tỉnh Điện Biền đảy Đải phát thanh truyền hình tỉnh tổ chức mi chư “Hung xiểng Điện Biền” cọ đảy phát khửn phong điển truyền hình cánh nhẳn đảy luông xồm chằư khòng côn bấng le. Pưng ngươn lang chiên lang mưa pì xưn cọ đảy cộn lau cài pưng nọng học sình té nặn hôm phân dệt hẳư lài nọng nắt xường xưa cắp mồn ép nị.

Xay giáo Nguyễn Thiện Thuật, cón nị lỏ xay giáo bók mồn Văn – Sử, nẳng thanh phố Điện Biền phủ hẳư hụ:

 “Piến mắư lài nhất khòng chương trình “Hung xiểng Điện Biền” chính lỏ chiên cái họt pưng nọng học sình luông ép học mắư vạy hẳư pưng nọng hặc panh nắt xường cắp ngươn lang chiên lang té nặn hụ hặc bản panh mương, hụ khâng pảy chự nặm đìn bản mương hươn quề khòng chảu. Chương trình nị cọ khặc khọ mi ý nghịa lài”.

Xay giáo Phạm Thị Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Trương phổ thồng dần tộc nội trú tỉnh Điện Biền hẳư hụ: Báu pék xương vịa ép học nẳng pặp xừ, pưng  luông hụ xiêng mi đảy lằng chơ chôm hặp pưng vịa dệt cắp khù mi tẹ cọ choi hẳư pưng nọng học sình hụ chảnh xưa ma tang ngươn lang khòng bản mương, lưn xưa lỏ ngươn lang chiên lang khòng địa phường cắp pưng khù nhắư luồng té lang xôn pẹk Điện Biền Phủ. Ặn nị cọ men luông pùn khòng lài hươn trương đàng xỏn hôm cọm pày xú, chấp năm cắp vịa dệt tẹ:

 “Mi xương va bók xòn hùa chằư hặc bản panh mương lỏ nưng cuồng pưng luông pùn xút ti cận hà. Hươn trương cọ chịk bók hẳư đoàn thành niền, pưng tổ chuyền mồn tổ chức lài vịa dệt vạy hôm phân bók xòn hùa chằư hặc bản panh mương cánh ngươn lang cách mạng khòng chu chựa côn Việt Nàm. Xương tổ chức pưng chu ngoại khoá báu cọ pưng vịa dệt mự nưng dệt chiến sĩ báu cọ chương trình nhang tìn năm toi hoi tìn chiến sĩ”.

Lịch sử lỏ mồn ép mi ý nghịa cận hà, choi chiên cái pưng luông hụ xiêng quý panh, púc chuân khù hung nả ma tà chựa côn chảu cuồng pùn pan lan nóm. Hụ chảnh ma tang ngươn lang chiên lang lỏ khù xút ti cận hà, lưn xưa lỏ cuồng dan xi huộp hôm piến mắư xương khay nị, choi pưng nọng hụ khâng chự hiềm cánh đù đì ngươn lang chiên lang, té nặn cựt pền pưng côn tẳng tánh bản mương hằn hanh cuồng dan lằng lun mưa nả./.

Vũ Lợi – Thành dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC