Chường trình phát thành quam Tay thứ 4 mự 29 căm bườn 5 pì 2024
Thứ tư, 16:11, 29/05/2024 TTTB TTTB
Chường trình phát thành quam Tay thứ 4 mự 29 căm bườn 5 pì 2024

Sơn La púc pua vịa xôn chinh cắp phèn côn phít tội công nghệ xùng

          Bườn 3 chọm cài ma, cuồng chơ đang xủ mạng xã hội Phây-búc, ai T. Q. H dú phường Chiêng Sình, thành phố Sơn La nhẳn đảy tang link té bạn phương, nhơ bình chọn hẳư côn tay hươn cuồng chu thì nưng. Tin chưa bạn phương cánh báu hụ tài khoản Phây-búc nặn chuốp mốt bẻo lưa hụ đảy, ai H truy cận khảy tang link, đăng nhập tài khoản Phây-búc khòng chảu. Ngày lằng nặn tải khoản Phây-búc khòng ai chuốp mốt bẻo lưa lạp àu, phân lài bạn phương nẳng mạng xã hội khòng ai pọm nhẳn đảy tin nhắn củ ngơn, kèm toi chảu tài khoản men xính chư khòng ai H, lák to số tài khoản cánh lák ngần hang thồi. Ai T.Q.H tô:“ Cuồng dan kỉ chơ đông hô thồi, mốt bẻo lưa cài tài khoản khòng khỏi xàu cọ bẻo lưa đảy hạng họi triệu mằn. Nọk vịa bẻo lưa đảy số ngơn nhắư tấc nặn, lẹo nhăng dệt hại họt luông tin chưa khòng khỏi cắp bạn phương, cắp bản mương”.

          Lẹo ưởi N.A.T, dú phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, dan chọm cài ma cọ nhẳn đảy số máy lák khék hẳư, xàu va hịa chư Long, cán bộ Cồng àn phường Tô Hiệu, tống páo định danh cấp độ 2 khòng ưởi phít nang quam, tặt pùn hẳư cận đảy pày cá cồng àn thành phố vạy khài lau nang quam định danh. Cuồng chu khék ma nặn xàu cứ thàm chảu lài thứ, lài tưa cuồng dan khao nưng thồi cắp luông pùn é hẳư ưởi T mau mụa dú, xương nặn bẻo lưa đảy ngai xưa. Ưởi T hẳư hụ: lằng chơ nhẳn đảy chu khék, ưởi cọ tinh páo nẳng cơ quàn cồng àn:“ Cài nặn khỏi cọ thót ók đảy bai ép cận chự phong chơ tóp quam nẳng pưng chu điện thoại té số máy lák; nọk nặn ók, chảu cọ đảy kiểm tra lau pưng nang quam chảu nhẳn đảy, báu vạy mốt côn hại bẻo lưa, lạp àu chương khòng’.

          Pưng chu bẻo lưa hịa côn nị côn nắư cọ báu lák đối cắp côn xủ mạng xã hội cuồng dan cài. Hák va dan chằm nị, luông bẻo lưa nị cọ đàng hền ók lài phân lài lỏ pòm hịa cán bộ Cồng àn, Thuế, Bảo hiểm xã hội, nộp ngơn phí ép học, xự pưng tàng chương Hội trại he; mi chơ nhăng pòm hịa côn đảy lài pi nọng tin chưa vạy tạ ók đảy luông tin chưa khòng côn chuốp bẻo lưa cuồng vịa “ Chuốp mết ngơn hák va cọ mi xương àu lau đảy ngơn”, cài nặn côn chuốp bẻo lưa nhương chí mết ngơn tứm lài tưa mắư. Thượng tá Đỗ Thị Thu Hà, Trưởng phọng An ninh mạng cánh chự phong côn phít tội xủ công nghệ xùng, Cồng àn tỉnh Sơn La tống páo hẳư côn dần cằm quyết báu đảy cấp chư đăng nhập, mật khẩu, mã CTP hẳư phằư, nặp cá côn va hịa nhần viền ngần hang, cờ quàn mi chức quyên cài điện thoại cánh mạng In tơ nét, báu truy cập, đăng nhập, tải pưng web, tang link đảy phák té côn lák, báu hụ dú bón đằư…”.“ Chủm mú cồng àn tỉnh Sơn La tống páo hẳư côn dần cận xáo hụ pưng nang quam nẳng báo, đài, ti vi, báu phăng, báu tin chưa cánh báu dệt toi pưng quam chà cài điện thoại té pưng quam cáo mơi khòng côn lák”.

          Chăm va pưng ngành mi chức quyên cọ khâng chiên páo, tống páo ma tang luông bẻo lưa, lạp àu chương khòng cài mạng xã hội, hák va cắp pưng luông bẻo lưa lắc lèm, lâng piến thái luông bẻo lưa cọ nhăng mi lài côn chuốp bẻo lưa cánh dệt toi mốt côn hại. Ngành mi chức quyên cọ tống páo hẳư côn dần cận nho xùng hùa chằư xiểng xạc phạng phong, hák pảy chự mật khẩu, cơ sở giữ liệu cánh pưng nang quam ma tang lăm mo chảu vạy pảy chự chương khòng khòng chảu, cọ xương hôm phân xôn chinh cựt đảy lang đì cắp mốt côn phít tội xủ công nghệ mắư đàng hền ók lài khù họn hưn khạy nị./.

Trấn Long-Huyền dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC