Chương trình phát thành quam Tay thứ 6 mự 19 căm bườn 4 pì 2024
Thứ sáu, 11:38, 19/04/2024 TTTB TTTB
Chương trình phát thành quam Tay thứ 6 mự 19 căm bườn 4 pì 2024

  Lai Châu púc pua pưng luông pùn chự phong phay mảy pá cuồng mua lạnh lau

Đìn dệt dượn khòng chua hươn lung Voòng Cá Lành, nẳng tổ dần phố Pa So, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, dú tó cắp phổng pá ké đồng luồng đảy kiểm lầm quản lý. Pưng mự cài ma, vịa chua hươn tọp hòm cò nhả cò chưa tài xóp, chọk hay khặn khang đìn vạy púk khảu li, púk khảu đảy chấp năm xư đì toi tặt pùn vạy chự phong phay mảy lam xắư pá:“ Hay khòng chua hươn khỏi dú tó đèn đìn pá, chua hươn khỏi cọ đảy cán bộ kiểm lâm chiên páo ma tang nả vịa chự phong phay mảy pá. Khỏi cọ pọm cắp pi nọng chấp năm xư đì nả vịa chất phay mảy pá, phát thàng tang quẻn phay nẳng phổng dệt hay. Khạy nị đàng cuồng dan phạ đét họn xum khỏi cọ dặng báu hê dám chọk hay, cánh thả chơ kiểm lầm hẳư phép chắng chọk”.

Lài mự cài ma, nẳng pưng địa phường xương Mương So, Hoang Thèn, Khổng Lao cánh thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu nhiệt độ pằn pâng pày té 32 họt 34 độ. Pộ phạ đét lạnh lài mự cọ dệt hẳư cò nhả cò chưa héo khồ cánh mi xương chí chuốp phay mảy ngai. Lung Lò Văn Tuyến, cán bộ kiểm lâm lăm le phổng thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ hẳư hụ: Lài bón hay khòng côn dần dú chằm pá; khạy đàng lỏ mua chọk hay, pưa xương nặn cán bộ kiểm lâm cọ lâng chơ mi nả nẳng pưng bón hay chằm pá vạy lăm le, chiên páo, chík bók hẳư côn dần chọk hay men toi tặt pùn vạy dón xìa phay mảy lam xắư pá:“ Lỏ kiểm lâm nẳng cuồng phổng, khỏi lâng nho xùng trách nhiệm, lâng pày chiên páo, chík bók hẳư côn dần dệt tang quẻn phay. Pưng mự phạ đét họn hại hức xum khỏi báu hẳư pi nọng chọk hay, cọ xương chọk còng hạ nẳng hay”.

Tênh cá huyện Phong Thổ khay mi cài 45.600 héc ta pá. Vạy dệt đì nả vịa quản lý, pảy chự pá chơ phạ đét lạnh, chủm mú kiểm lâm đàng cạt kiên cắp chính quyên pưng xã, thị trấn chấp năm pưng luông pùn chự phong phay mảy pá cắp luông pùn 4 cắp bón. Nẳng pưng pák tang khảu pá pọm mi bón các cành; pưng tổ pảy chự pá lâng chơ tuận tra, kiểm soát, vạy lợp tăn hụ hền cánh phạt mằư xư mình pưng côn dệt phít thứk luật quản lý, pảy chự pá. Lung Nguyễn Văn Tuân, Phó Hạt trưởng lăm đù Hạt kiểm lâm huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu hẳư hụ “ Họt dan nị phạ lạnh lau lài, cấp danh đù phay chí mảy pá lâng dú nẳng cấp 4, cấp 5 cấp hiểm hại lài. Kiểm lâm xum khỏi cọ cóp thỏi hôm quam hẳư Uỷ bàn dần mương huyện pùn ók cồng vằn uồn pa tủm pua ma tang chư phong phay mảy pá cánh pưng mú chua hươn nhẳn khoán pảy chự pá khặn khang cánh chấp năm pưng luông pùn vạy chất phay chư mi phay mảy pá cướt sình ók”.

          Danh đù cuồng kỉ mự mắư phạ nhăng chí xứp tàm đét họn, mi xương chí cướt sình ók phay mảy pá, pưa xương nặn chủm mú kiểm lâm địa phường cọ đàng chóng hanh pảy chự pá. Dệt đảy xương nặn, chắng chí chự đảy pá cắm khèo cuồng dan phạ đét họn hại hức nị./.

                                                                              Khắc Kiên-Huyền dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC