Chường trình phát thành quam Tay thứ 7 mự 25 căm bườn 5 pì 2024
Thứ bảy, 06:47, 25/05/2024 TTTB TTTB
Chường trình phát thành quam Tay thứ 7 mự 25 căm bườn 5 pì 2024

Tó mák lẹ - luông ỉn muôn khòng phủ Tay Tày Bắc

Té chạu té lài ma tó mák lẹ đảy pi nọng phủ Tay hiềm chự xương ngươn lang vằn hoá nưng riềng cánh đảy lài côn mặc ỉn. Chăm va lâng đảy àu ók ỉn cuồng pưng dan mự hội, mự chiềng cánh niếu chưa đảy lài côn chôm hặp, lưn xưa lỏ pưng ưởi nọng phủ nhinh, hák va họt khay cọ báu mi lài côn hụ đảy tó mák lẹ mi té đằư. Pâng sắư pưng quam khống khái mưa lang cánh toi lài côn thảu ké tô lau, hư tó mák lẹ măn cọ mi té hầng ma cuồng quam tô khòng phủ Tay.

Lỏ luông ỉn muôn nưng cuồng puồng kìn đơi dú hạng mự xương nặn pưng luông tặt pùn ma tang luông tó mák lẹ cọ báu mi lài. Chu côn, chu pùn lan pọm mi xương chôm hặp tó mák lẹ đảy, hák va phân lài côn ỉn lỏ ưởi nọng phủ nhinh pưa tó mák lẹ cọ cận hà luông chang tìn, chang mư.

Bón ỉn tó mák lẹ mi xương lỏ phiềng hươn vằn hoá, phiềng tó nả hươn báu cọ bón đìn piêng nưng. Dan chơ ỉn cọ báu đảy tặt cón lẹo tàm toi số côn chôm hặp tó mák lẹ cánh luông chang mư khòng tựng côn cuồng tựng phái. Khù riềng khòng tó mák lẹ vẹt sắư lài khù ỉn ngươn lang khòng phủ Tay ặn lỏ chơ tó mák lẹ pưng côn ỉn chi đảy pằn ók 2 phái. Số côn chôm hặp ỉn nhương lài chi nhương muôn hòm xưa, lâng khơi mỏi phái chi mi té 5  - 7 côn. Cánh cuồng chơ ỉn vạy tó pẹ đảy hư cận hà mỏi côn cuồng phái nặn đảy mi luông chang mư, cạt sàn cuồng tựng vặt tó, tựng lang ỉn.

Nẳng phiềng tó mák lẹ, côn ỉn chi khiền cón 4 hong, nhôm mi lèn, hong lột, hong bò cánh hong oi. Cư xương nặn, tựng côn cuồng đội chi tó họt côn lả xút cuồng tựng lang. Va tênh mết chu côn cuồng đội bén oi đảy mết cuồng cá 4 lang nặn tư va lỏ đội tó pẹ. Va mi côn đằư cuồng đội bén báu chắp báu cọ báu oi hư chi đảy côn ứn cuồng đội sen àu, ặn nị chính lỏ luông cạt sàn cuồng khù ỉn tó mák lẹ. Va sen đảy chu côn bén báu oi hư đội nặn chi lỏ đội tó pẹ. Tó cá 4 lang lẹo va mi đội đằư pẹ cón hư pai ỉn chi táo ma tó té lang cốc khoẹ, cư xương nặn khù ỉn cư lạk hy, báu pằn chék nhinh trai, tháu ké, nóm nọi, phằư cọ muôn hòm chiều dỏn cuồng xiềng cọng xiềng cống phọn nương.

Khay nị, tó mák lẹ khòng phủ Tay cọ đàng đảy chự hiềm cánh pếnh khày, đảy lài côn mặc ỉn. Ưởi Vi Thị Dung, dú bản Cò Pục, xã Chiêng Ngân, thanh phố Sờn Là, tỉnh Sờn Là lỏ nắt xương cánh lâng lông ỉn tó mák lẹ cuồng bản hẳư hụ: Mỏi chơ lông ỉn tó mák lẹ hư chơ nặn khặc khọ pền chu khánh thì phọn nương, lưn xưa lỏ cuồng dan mự hội, mự chiềng./.

Cà Thành – Thành dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC