Chương trình phát thanh vằn nghệ thứ 7 mự 13 căm bườn 4 pì 2024
Chủ nhật, 09:39, 14/04/2024 TTTB TTTB
Chương trình phát thanh vằn nghệ thứ 7 mự 13 căm bườn 4 pì 2024

Gia Lai pảy chự cánh mả khày nghê tắm húk khít nho lai cạt kiên cắp dệt du lịch

Cuồng pưng mự bàng vịa, dáo 30 ưởi nọng côn Bahnar cuồng tổ tắm húk khít nho lai thôn 5, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai pọm tọp hôm ma dệt phải dệt húk toi cằn. Côn ké nhất lỏ 50 lài pì, mi pưng nhinh xào hính 17,18 pì thồi. Pi nọng coi dệt nằm chăm nẻn, pọm cằn dệt ók pưng va phải lài hún ngau khặn chăn. Ưởi Đinh Như, dú thôn 5, xã Pờ Tó, hẳư hụ:

           “ Té chạu êm dà, êm pả cọ bók hẳư pưng ưởi ý. Pàng piến mắư khạy nị pưng ưởi cọ hák ép tứm. Lằng ma chảu cọ bók hẳư pùn pàn lan nóm, pưng làn 16, 17, 18 pì cọ ma ép”.

          Lẹo nẳng xã Ia M’Nông, huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai, pưng ưởi nọng chựa côn Jrai cuồng câu lạc bộ tắm húk khít nho lai khòng bản kép 2 lựa chọn làng hươn hạn càng bản dệt bón tắm húk cánh pải pưng tàng chương dệt té phải khít nho lai. Ăn nị lỏ bón du lịch bản Kép 2. Ma nẳng nỉ, khék cọ đảy bấng le pưng luông dệt phừn xửa, phừn xỉn, dệt thồng…, đảy lựa chọn pưng tàng chương chảu mặc. Ưởi H’ Uyên Niê-Chủ nhiệm câu lạc bộ tắm húk khít nho lai hẳư hụ: Khạy cọ mi doanh nghiệp ký cạt kiên cắp câu lạc bộ, khày ók luông dệt mắư hẳư vịa pảy chự cánh pếnh khày nghê tắm khút khít nho lai. Pưa dệt ók pưng tàng chương hang đảy khék mặc xủ, xương nặn pi nọng cuồng câu lạc bộ cọ lâng  mi thù nhập dáo 5 triệu mằn mỏi bườn.

           “ Hội phủ nhinh xum khỏi cọ piến mắư luông dệt, dệt ók pưng tàng chương hang đảy lài khék mặc xủ. Pưng va phải khít xum khỏi cọ dệt ók thồng pể, xửa, tóng hù cài nặn cựt tóp đảy lang áo khòng khék. Côn chực chau dệt cọ mi thù nhập xương nặn pi nọng phằư cọ muôn chằư dệt vạy pảy chự ngươn lang vằn hoá khòng chựa côn chảu”.

          Cuồng tênh cá tỉnh Gia Lai mi 106 câu lạc bộ dệt húk khít nho lai, tọp hôm cài 1.600 ưởi nọng chôm hặp. Tồ số nị đàng xứp tàm lưn khửn chơ phải khít nho lai đảy tỉnh pồng chằư chiên páo đù xương chương hang cận hà vạy mả khày du lịch. Tỉnh Gia Lai cọ àu vịa dệt ók phải khít nho lai lỏ luông pùn cận hà cuồng dự án “ Pảy chự cánh pếnh khày vằn hoá ngươn lang khặn chăn khòng pi nọng chựa nọi côn cạt kiên cắp mả khày du lịch” khòng Chương trình luông pùn phén mương mả khày kinh tế, xã hội phổng pi nọng chựa nọi côn cánh phổng đìn pu dan té pì 2021-2030. Khạy pưng tàng phải khít nho lai đảy pải, giới thiệu cuồng chương trình tặp cọng lả tuận, tổ chức lâng chơ nẳng Quảng trương cạt sàn, trung tâm thành phố Plâyku. Pả Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó chủ tịch uỷ bàn dần mương tỉnh Gia Lai hẳư hụ: luông pùn khòng tỉnh lỏ pảy chự, cánh àu phải khít nho lai cựt pền chương hang cuồng ngành du lịch địa phường:

           “ Cài nặn xum khỏi é xừng nhọng pưng côn chang dệt ók phải khít nho lai. Xum khỏi mòng cong tống páo cánh giới thiệu pưng tàng chương hang, cạt kiên cắp du lịch, hôm phân mả khày kinh tế tẹt tiêng khòng tỉnh Gia Lai”./.

VOV Tây Nguyên-Huyền dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC