Ngon tô thứ 4 mự 10 bườn 1 pì 2024 - Lài Chầu khâng chự phong nào cưm hẳư học sình
Thứ tư, 11:08, 10/01/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 4 mự 10 bườn 1 pì 2024 - Lài Chầu khâng chự phong nào cưm hẳư học sình

Lài Chầu khâng chự phong nào cưm hẳư học sình

------------

Xã phổng xùng Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lài Chầu, dú xùng xưa 1.500 thứak vẹt sắư nả nặm bể, cuồng pưng mự nị luận to mók cụa mười hăm, phạ nào cưm, pằn pâng pày té 10 – 12 độ, pọm cắp mók mười cọ dệt dạk cha họt vịa bók cắp ép khòng chủm mú xay giáo cánh  pưng nọng học sình.

Vạy nhẳn pao pặc hanh cánh chự mẳn vịa ma trương lâng chơ khòng học sình, Trương phổ thồng dần tộc bán trú Tiểu học Dào San cọ khâng xảng pành, lắp tó tứm giảng man pảy táng nẳng pưng lớp ép, vạy báu hẳư lôm tỏng khảu lơp. Học sình kìn dú bán trú cọ đảy pưng xay giáo lâng chơ tít tờn đảy nung ún, kìn pẹk dú sằư, kiểm trà pha hốm, chương kìn, nặm kìn lâng đảy nhẳn pao ún họn, Xay giáo Phạm Thị Xuân, Hiệu trưởng Trương phổ thồng dần tộc bán trú Tiểu học Dào San, huyện Phong Thổ hẳư hụ:

 “Hươn trương cọ hẳư xay giáo lâng chơ chiên páo họt pưng chua hươn cài mú Za lô ải êm học sình, khòng hươn trương vạy tống páo pưng nang quam hẳư học sình, ải êm học sình hụ đảy vịa lụk tảu chảu kìn dú, ép học xương xư. Nọk nặn ók, hươn trương cọ mi kế hoạch vạy khâng chự phong nào cưm; pưng xay giáo cọ đảy khâng cuồng vịa nhẳn pao phìn ún hẳư học sình cuồng lớp ép”.

Pì ép nị, huyện đèn mương Phong Thổ, tỉnh Lài Chầu mi 48 đờn vị trương ép, cắp chi áo họt 21 păn học sình nẳng chu cấp ép; cuồng nặn mi 41 đờn vị trương ép, cắp cài 10 păn học sình kìn dú bán trú. Vạy nhẳn pao pặc hanh hẳư học sình, ngày té hùa mua nào Phọng giáo dục đào tạo huyện cọ mi chỉa lai chị bók hẳư pưng đờn vị trương ép khâng chấp năm pưng luông pùn chự phong nào cưm cánh nhẳn pao khung chương trình pì ép.

Lung Nguyễn Vương Hùng, Phó trưởng phọng giáo dục đào tạo huyện Phong Thổ hẳư hụ:

 “Phọng cọ mi chỉa lai phák họt pưng hươn trương vạy chịk bók hẳư pưng hươn trương chấp năm pưng luông pùn chự phong nào cưm hẳư học sình. Cuồng pưng luông pùn chấp năm, phọng cọ tặt pùn hẳư pưng hươn trương khặn khang cốc ngươn xính khòng vạy chự phong cắp phạ nào cưm, ặn lỏ bón kìn dú khòng học sình cọ chi đảy xảng pành. Cuồng dan phạ nào cưm hại hức, pưng xay giáo mi xương đằng phay phình ún hẳư pưng làn cuồng pưng lớp mầm non, tiểu học, cánh chơ phạ nào cưm cài quá hư chi hẳư học sình dặng xừ”.

Pì nị, tỉnh đèn mương Lài Chầu mi 329 trương ép, cắp chi áo họt 151 păn học sình nẳng chu cấp ép. Tó pưng khù báu ngau khòng phạ đìn, Sở giáo dục đào tạo tỉnh cọ mi cồng vằn chịk bók pưng đờn vị quản lý, cờ sở giáo dục khâng chấp năm pưng luông pùn chự phong phạ nào cưk, nhẳn pao pặc hanh hẳư học sình. Xòng ma tít tờn pưng trương pồng chằư họt nả vịa kìn dú bán trú, nhẳn pao pựa kìn mi po chất vạy pưng nọng học sình khảm cài mua nào.

Lung Lo Việt Tuyển, Giám đốc Sở giáo dục đào tạo tỉnh Lài Chầu hẳư hụ: Pưng hươn trương cọ mi quyên khâng hẳư học sình dặng xừ chơ phạ nào cưm hại hức cánh tổ chức hẳư học sình ép tứm vạy nhẳn pao khung chương trình ép. Tàm toi khù mi tẹ hư mi xương hák xỏm pành dan chơ khảu lớp ép vạy pưng nọng học sình báu đảy ma trương chạu cài quá, dón xìa pưng vịa dệt tang nọk chơ phạ nào cưm hại hức:

 “Pâng sắư khù mi tẹ khòng phạ đìn, Sở cọ pùn ók chỉa lai chịk bók đối cắp pưng đờn vị giáo dục cuồng tênh cá ngành vạy chấp năm lăm le lau pưng khù mi tẹt khòng tựng bón. Lưn xưa lỏ chiên páo họt chủm mú xay giáo, nhần viền cánh học sình vạy dệt xương xư nả vịa chự phong nào cưm khòng pưng đờn vị đảy nhẳn pao”.

Khảu mua nào, nẳng Lài Chầu lâng chuốp xiệt hại té pưng chu phạ nào cưm hại hức, lạk hy, lưn xưa lỏ nẳng phổng xùng. Pưa xương nặn, ngành giáo dục cánh đào tạo tỉnh Lài Chầu cọ tặt pùn hẳư pưng đờn vị quản lý giáo dục, pưng hươn trương khâng lăm le phạ nào cưm xương xư; xứp tàm khâng chự mẳn pưng luông pùn chự phong nào cưm, nhẳn pao pặc hanh hẳư học sình chơ nhiệt độ dón lông tắm./.

                                                                                                                Khắc Kiên – Thành dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC