Ngon tô thứ 4 mự 22 căm bườn 5 pì 2024- Lao Cài nhăng mi xương báu nhẳn pao tiêng an tang xe tau hoả
Thứ tư, 10:39, 22/05/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 4 mự 22 căm bườn 5 pì 2024- Lao Cài nhăng mi xương báu nhẳn pao tiêng an tang xe tau hoả

               Lao Cài nhăng mi xương báu nhẳn pao tiêng an tang xe tau hoả

          Lài pi chăm nị, chăm va báu chư tang đảy long hák va pả Trần Thị Thơm cánh côn dân dú chăm phổng thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lao Cài đảy quén cắp vịa khảm tang xe tau hoả mỏi mự: “Cài tang xe tau hoả xum khỏi cọ hên dản hênh hák va báu chắc chi dệt xư chơ àu lan pày ép xừ, pày cá pi nọng pha tang naư, pày ngai, văn lỏ pày thôi. Va báu chi đảy pày tốc cá tảư nặn chắng khảm tang hư lắc lài.”

          Lẹo cắp lung Phạm Văn Hoành, dú xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, vịa khảm tang xe tau hoả cọ đảy mi kinh nghiệm cánh mi chơ chuốp xiệt hại cọ báu chắc va xưKhảm tang cọ báu chắc dệt xương xư pưa tang xe tau hoả báu piêng, khặc khom xương nị hư khí xe lộm lỏ lâng hên. Va mi xe tau hoả ma cọ vang thôi chi dệt sằng đảy.  

          Cá tỉnh Lao Cài mi cài 70 cày số tang xe tau hoa pày cài pưng huyện Bảo Thắng, Bảo Yên cánh thanh phố Lao Cài. Cuông tênh mết chi áo họt 190 bón tang pày ma cộp căn cắp tang xe tau hoả, phân lài lỏ pưng xểm tang nọi hák khày ók, xương nặn báu chư hịa bón đàư cọ mi côn các cành pảy lọm, báu cọ mi tục po tống páo tiêng an. Lung Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban dân mương xã Thống Nhất, thanh phố Lao Cài hảu hụ: “Đối cắp pưng phổng nị, xum khỏi lâng chơ chiên páo hảu côn dân cuông vịa hák nhẳn pao tiêng an chơ pày cài, lẹo vạy quản lý pưng bón nị hư hê mi luông đàư vạy chấp năm”.

          Chăm va pưng địa phương cánh pưng ngành mi chức quyên cọ chóng hanh chiên páo, pắc biển tống páo bón hiểm hại, hắp xìa pưng xểm tang nọi dân hák khày ók vạy khảm cài tang xe tau hoả, hák va nhăng mi xương chi cướt sinh ók chuốp chọ nạn chơ pày ma khảm tang. Cuông pi 2023, cá tỉnh Lao Cài cọ cướt sinh ók 3 chu chuốp chọ nạn xók tang nẳng tang xe tau hoả dệt 3 côn chuốp chếp bát. Lẹo hua bươn 4 pi nị, nẳng xểm tang xe tau hoả pày cài xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên tỉnh Lao Cài cướt sinh ók chu chuốp chọ nạn tang xe tau hoả hại báp, hỏng tau nưng táng chương cắp xe quang điện, dệt 2 côn chuốp xiệt mo.

          Dan chăm nị, Uỷ ban dân mương tỉnh Lao Cài xứp tam khày ók pàng họp vạy pun ók luông chấp năm vạy nho xùng lang đi nhẳn pao tiêng an xók tang; lưn xưa lỏ tọp hòm sáư pưng bón hák khày ók đang thả hắp xìa./.

An Kiên-Hạnh dịch

                                                         

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC