Ngon tô thứ 4 mự 24 bườn 1 pì 2024 – Luông chự phong dịch bệnh mua đông xuân đảy lang đi
Thứ tư, 10:30, 24/01/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 4 mự 24 bườn 1 pì 2024 – Luông chự phong dịch bệnh mua đông xuân đảy lang đi

Luông chự phong dịch bệnh mua đông xuân đảy lang đi

          Uôn: Phạ mua đông xuân lâng mi xương chi cướt sinh ók dịch bệnh, lưn xưa lỏ pưng tàng bệnh pét pan cài tang hà chàư, pưng bệnh pét pan cài tang tọng pùm xương: Bệnh nao sảy ók mák, rubella, bệnh pên bắt ày, chếp pùm tháo tọng…Vạy khâng chàư chự phong dịch bệnh mua đông xuân. Cục Y tế chự phong - Bộ Y tế cọ tống páo côn dân cận pông chàư, khâng chấp năm lài luông vạy mi pặc hanh, chự phong dịch bệnh toi san luông xương lằng:

          ( Piến xiêng)

          1, Tiêm phong tục po pưng tàng vắc xin phong bệnh men toi lịch, lưn xưa lỏ pưng côn pặc hanh yếu xem xương lan nọi ( đối cắp pưng tàng bệnh mi vắc xin phong bệnh xương: Nao sảy ók mák, rubella, pên ày, chếp ék, ók mák nháư, pên bắt pên ày…

          2, Chự hảu lăm mo ún chơ phạ nhại khảu nao cưm, chự ún hảu lan nọi chơ khí xe máy, pày tang nọk, chơ dệt vịa tang nọk, nọk nặn ók tênh cưn cánh hung chạu đảy nung ún, pông chàư chự hảu òng tin, ong mư, ấc, co, hùa lâng chơ ún.

          3, Báu pên dú chăm côn đang mi khù hướng ngơ pên pưng tàng bệnh pét pan ma tang hà chàư, va cận hà lỏ đảy dú chăm lỏ tư phảy pảy xốp, pảy lằng.

          4, Chấp năm kin nặm tổm phột, kin chương kin xúc, nhẳn pao pẹk sàư tiêng an chương kin, chự mẳn chế độ căm kin po chất men chọp mi tục po chất vạy nho xùng pặc hanh cặm tó bệnh nạo.

          5, Nhẳn pao hảu lăm mo pẹk sàư, lâng chơ àu xạ phọng  xuối mư, xuối hu lằng, xủ nặm cừa buổn xốp hạng mự. Chấp năm phẻo phắt tọn tăm bón kin dú pẹk sàư, hươn dảo sáng bàng, thiêng xìa pẹk men toi tặt pun.

          6, Chơ mi pưng khù hướng ngơ pét pưng tàng bệnh pét pan cận tống páo ngay hảu cơ sở y tế chăm nhất vạy đảy chík bók, khám cánh dàu dà lợp tăn./.

                                                                   SK$ĐS – Hạnh dịch  

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC