Ngon tô thứ 4 mự 24 bườn 4 pì 2024 – Chự phong cắp pưng dịch bệnh mua he
Thứ tư, 14:53, 24/04/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 4 mự 24 bườn 4 pì 2024 – Chự phong cắp pưng dịch bệnh mua he

 

Chự phong cắp pưng dịch bệnh mua he

          Toi Bộ y tế, đối cắp pưng dịch bệnh hê mi vắc xin chự phong xương bệnh pền túm nặm pưới ók nẳng tìn mư xốp, nào sảy lăm mo ók pớm lượt, pưng chuyên gia tống páo cận lâng xủ xà phọng suối mư, bao dà khả manh bệnh nẳng lớp ép, lưn xưa lỏ chương ỉn cánh pưng bón lâng đảy thứk hôi xương pựn hươn, pan, chơ non đảy càng dắn, lâng chơ phẻo tọn hươn dảo pẹk xằư sáng bàng, thúc lạng pưng òm hày lừng nặm…

          Lẹo đối cắp dịch bệnh mi vắc xin chự phong, té hùa pì ma họt khạy pưng dịch bệnh cọ cướt sình ók lài khù họn hưn, tênh cá mương biền mài 130 côn pèn bệnh mắư, lưn 1,4 tưa vẹt xắư nham nị pì 2023. Bệnh pền ày biền mài 118 côn, lưn 6,8 tưa vẹt xắư nham nị pì cài. Cốc pài lỏ pưa lài làn nọi báu đảy tiềm phong men lịch, hê tiềm tục po bát vắc xin. Pì 2024 lỏ pì dú cuồng ky 4-5 pì cướt sình ók dịch bệnh ók mák. Pưng chuyên gia nhẳn danh va báu mi luông pùn tiềm phong vắc xin tục po, dịch bệnh ók mák mi xương chí cướt sình ók. Nẳng tênh phén đìn, tổ chức Y tế tênh phén đìn dan chằm nị cọ pùn ók tống páo ma tang vịa số côn pền bệnh ók mák lưn khửn lài cánh mi xương chí dệt cướt sình ók dịch bệnh ók mák nẳng san mương tênh phén đìn.

          Giáo sư, tiến sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương nhẳn danh, vạy chự phong pưng dịch bệnh cướt sình ók, ngày cuồng bườn 4 nị, pưng địa phường cận chấp năm tiềm vắc xin chự phong bệnh ók mák hẳư làn nọi té 9 bườn cánh vắc xin ru be la hẳư làn nọi té 18 bườn; tiềm phong bệnh pền ày hẳư làn nọi cánh phủ nhinh dú pa chơ vắc xin đảy cấp tục po pày hẳư chu địa phường:

           “ Đối cắp Bộ y tế, vắc xin chự phong bệnh ók mák cọ tục po, cận lăm le pưng làn nọi hê tiềm tục po bát vắc xin cận đảy tiềm ngày cánh va khù nị Bộ cọ mi uồn pa. Đối cắp vắc xin chự phong bệnh pền ày dú cuồng vắc xin 5 cuồng 1, cuồng bườn 4 nị chí ma tục po vạy tiềm cánh chík bók pưng tỉnh lăm le số làn nọi cận đảy tiềm cánh chí mi kế hoạch vạy tiềm ngày chơ mi vắc xin. Dệt xương xư vạy hụ hền ók chạu pưng côn pền bệnh cốc khoẹ vạy khiền phổng báu hẳư dịch bệnh pét pan ók lài bón”.

          Đối cắp dịch bệnh pét té pết cáy pền ha. Té hùa pì ma họt khạy Việt Nàm cọ biền mài mi côn nưng chuốp siệt mo pộ bệnh cúm A/H5N1 cánh côn nưng pét bệnh cúm A H9N2. Toi pưng chuyên gia, vịa kiểm soát luong pét bệnh té sắt sính cận đảy mi luông cạt kiên khòng lài ngành, đơn vị, lưn xưa lỏ ngành nông nghiệp. Lung Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục y tế chự phong, Bộ y tế va hịa, chăm va tưa nị lỏ tưa cốc khoẹ mương hau mi côn pét bệnh cúm A/H9, pưa lỏ tàng báu độc lài báu dệt tài lài pết cáy bát điều. Vịa pét pan xắư phủ côn cọ báu lài, pưng côn pền bệnh nắc lỏ pưng côn báu mi hanh chỏng đảy cắp bệnh nạo cánh hê mi chứng mài đằư ma tang vịa pét té phủ côn xắư phủ côn:

           “ Báu xương đằư cướt sình ók dịch nhắư, vịa piến gen, piến pền độc xưa cọ hê mi tống páo khòng Tổ chức Y tế tênh phén đìn cánh hê mi côn đằư chuốp siệt mo. Xum hau cọ báu pền chau lò lài, hák va xum hau cọ báu pền đù ngai cuồng nả vịa chự phong bệnh pết cáy pền ha. Ăn nị cọ men tưa cốc khoẹ VIệt Nàm mi côn pét bệnh cúm H9. Cuồng pưng bệnh cúm pết cáy pền ha, mi bệnh cúm H5N1 lỏ bệnh độc xưa, số pết cáy pền bệnh mi xương chuốp tài họt thóng, lẹo nhăng pưng tàng ứn xương H9, H7 cọ báu độc lài cánh pết cáy pền bệnh cọ báu chuốp tài lài”.

          Vạy kiểm soát dịch bệnh mua he, Bộ y tế tặt pùn hẳư pưng cơ sở y tế chấp năm đì nả vịa dàu dà, cấp cứu côn chếp, kiểm soát nhiễm khuẩn cánh chự phong pét pan xắư cằn cuồng pưng cơ sở khám dà bệnh; cạt kiên mẳn cặt cắp pưng Viện Vệ sinh dịch tễ, viện Pa steue nhẳn danh luông pét pan vạy chấp năm luông pùn chự phong dịch bệnh lợp tăn, choi kiểm soát dịch bệnh ngày té chạu./.

                                                                                                       VOV1-Huyền dịch

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC