Ngon tô thứ 4 mự 3 bườn 4 pì 2024 – Pưng luông chự phong bệnh pên bả
Thứ tư, 14:30, 03/04/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 4 mự 3 bườn 4 pì 2024 – Pưng luông chự phong bệnh pên bả

                             Pưng luông chự phong bệnh pên bả

           Tiêm phong tục po hảư tô mà, tô meo cánh tiêm tơn lau hạng pi toi tống páo khòng ngành thú y.

          Báu pói pháng tô mà, tô meo, tô mà ók pày càng tang đảy cuồm sa sáư xốp. Khả ngay tô mà, sắt sính pên bả báu cọ hướng ngơ pên bả cuông phổng mi dịch.

          Báu ỉn dók, tô mà, tô meo. Côn chuốp tô mà, tô meo khốp đảy pày tiêm vắc xin chạu cánh tục po pưng bát toi luông chík bók khòng bác sĩ.

          Chơ chuốp tô mà, tô meo khốp, ngốc, lia cận:

          Xuối ngay pák bát cắp xạ phọng cánh nặm pẹk cỏng lin nặm cuông dan 10 họt 15 phút, lằng nặn xủ cồn 70 độ báu cọ côn I ốt báu cọ chất khả manh bệnh ứn vạy dệt dón xìa manh bệnh pên bả nẳng bón tô khốp.

          Báu si sô, báu bíp lượt ók chi dệt pák bát bệ ók xưa. Ặn lỏ luông sơ cứu đảy lang đi nhất vạy cặm tó cắp bệnh pên bả. Lằng nặn àu ngay côn chuốp tô sắt khốp pày cá cơ sở y tế chăm nhất vạy đảy chík bók luông dàu dà nhương chạu nhương đì.

          Chơ xuối pák bát chuốp tô sắt khốp côn dân cận pông chàư: Báu păn cặt, báu dệt búp num tứm pák bát báu cọ dệt chếp bát ók quảng bệ xưa, báu pên phùng pák bát; báu dà bệnh pên bả toi Đông y báu cọ dà co mạy.

          Pày ngày cá cơ sở y tế chăm nhất vạy đảy chík bók cánh tiêm phong bệnh pên bả lợp tăn. Vịa khám cánh dàu dà chự phong bệnh pên bả toi luông tiêm vắc xin cánh huyết thanh cặm tó bệnh pên bả đảy tiêm chạu nhương đì cuông dan 72 chơ đông hô lằng chơ chuốp tô mà khốp. Báu đảy àu co mạy ma dà, chảu báu hák dà, báu hà say dà nẳng bản ma dà bệnh pên bả. Mi to tiêm phong chắng cẳn tơn đảy bệnh pên bả.

          Cuông dan 6 bươn lằng chơ tiêm vắc xin, côn dân báu đảy kin pưng tang nặm mi cồn, xương lảu, bìa…lưn xưa mi san tàng dà dệt hại họt dan lăm mo cặm tó manh bệnh pên bả, pưa xương nặn cuông dan nị chơ pày khám bệnh cận tinh páo hảu bác sĩ hụ vịa chảu đang tiêm phong bệnh pên bả./.

                                                                                                                    Tong Anh – Hạnh dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC